Siirry sisältöön

Kulloon yritysalueen kunnallistekniikan rakentaminen aiheuttaa kadun sulkemisen Nybyn pienteollisuusalueella

Porvoon kaupunki ja Liikelaitos Porvoon vesi rakennuttavat Kullooseen, Kilpilahden jalostamoalueen pohjoispuolelle kadut, viheralueet ja vesihuoltoverkoston ”461 Kulloon yritysalue”-asemakaavan mukaisesti.

Porvoon kaupunki ja Liikelaitos Porvoon vesi rakennuttavat Kullooseen, Kilpilahden jalostamoalueen pohjoispuolelle kadut, viheralueet ja vesihuoltoverkoston ”461 Kulloon yritysalue”-asemakaavan mukaisesti.

Pääurakoitsijaksi valittu Louhintahiekka Oy on käynnistänyt kunnallistekniikan rakentamisen maaliskuussa 2021. Käynnistymässä ovat Nybyntien sekä Metsäpirtintien korjaus- ja uudelleenrakennustyöt sekä kunnallistekniikan saneeraustyöt Nybyn pienteollisuusalueen lähiympäristössä.

Katualueita joudutaan osin sulkemaan uudisrakennus- ja perusparannustöiden ajaksi, eikä suljetun työalueen läpi ole mahdollista kulkea.

− Kaikille kiinteistöille järjestetään turvallinen ja toimiva kulkuyhteys, joko Nybyntien eteläisestä tai pohjoisesta liittymästä. Alueen liikenneturvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomioita, koska liikennejärjestely- ja työ-vaihesuunnittelu perustuu aina turvallisuusnäkökohtiin. Nybyntien katkaiseminen mahdollistaa kunnallistekniikan saneeraamisen nopean ja turvallisen läpiviennin. Kun rajaamme yleisen liikenteen urakka-alueelta, varmistamme niin työntekijöiden kuin alueen toimijoiden turvallisen ja sujuvan työskentelyn ja liikennöinnin, kertoo katurakennuspäällikkö Matias Pietilä Porvoon kaupungilta.

Ensimmäinen sulku alkaa 10.5.2021 klo 6.00. Töiden etenemisestä, aikataulujen päivityksestä ja liikennejärjestelyistä tiedotetaan alueen toimijoita viikoittain.

− Työt käynnistyvät valitettavasti samanaikaisesti Nesteen suurseisokin kanssa. Nybyntien rakennustöitä ei kuitenkaan voida aloittaa vasta Nesteen Porvoon jalostamon suurseisokin päättymisen jälkeen, koska kunnallistekniikan rakentaminen on rakennushankkeemme toteutuksen ja etenemisen keskiössä. Tekniikan rakentaminen aloitetaan aina työteknisistä- ja laadullisista syistä alueen matalimmasta kohtaa, joka alueella on Nybyntien ja Metsäpirtintien risteyksessä, perustelee Pietilä.

Nybyn pienteollisuusalueen lähiympäristössä tehtävät työt on tarkoitus saada valmiiksi vuoden 2022 lopulla.

Turvallisuudesta huolehditaan liikennejärjestelyjen suunnittelulla ja säännöllisellä viestinnällä

Uudisrakennus- ja perusparannustöiden eteneminen ja urakka-alueen liikennejärjestelyt on suunniteltu turvallisuusnäkökulma huomioiden. Liikenteen sujuvuus töiden aikana varmistetaan hyvällä viikkotasoisella tiedottamisella ja töiden ennakkosuunnittelulla. Mahdollisiin liikennejärjestelyistä syntyviin ongelmatilanteisiin on varauduttu etukäteissuunnittelulla.

Urakoitsija vastaa urakka-alueesta, sen työnaikaisesta liikenteenohjauksesta, kunnossapidosta ja rakennustöitä koskevasta tiedotuksesta. Alueen rakentamisessa pyritään minimoimaan alueen toimijoille aiheutuvat haitat.

Alla ilmoitetut aikataulut ovat ohjeellisia, ja tarkentuvat viikoittain.

Nybyntien viitteelliset sulkuajat

 1. Nybyntie plv 790–880, sulku 10.5.2021-24.5.2021
 2. Nybyntie plv 880–920, sulku 24.5.2021-31.5.2021
 3. Nybyntie plv 920–1200, sulku 31.5.2021-28.6.2021
 4. Nybyntie plv 1200–1350, sulku 28.6.2021-12.7.2021
 5. Nybyntie plv 1350–1400, sulku 12.7.2021-19.7.2021
 6. Nybyntie plv 1400–1500, sulku 19.7.2021-26.7.2021
 7. Nybyntie plv 760–790, sulku 26.7.2021-2.8.2021
 8. Nybyntie plv 690–760, sulku 2.8.2021-9.8.2021
 9. Nybyntie plv 650–690, sulku 9.8.2021-16.8.2021
 10. Nybyntie plv 560–650, sulku 16.8.2021-23.8.2021
 11. Nybyntie plv 440–560, sulku 23.8.2021-30.8.2021
 12. Nybyntie plv 400–440, sulku 30.8.2021-6.9.2021
 13. Nybyntie plv 300–400, sulku 6.9.2021-13.9.2021
 14. Nybyntie plv 200–300, sulku 13.9.2021-20.9.2021
 15. Nybyntie plv 0–30, sulku 27.9.2021-4.10.2021
  Lisätietoja:

Porvoon kaupunki, kuntatekniikka:
katurakennuspäällikkö Matias Pietilä
matias.pietila@porvoo.fi

Porvoon vesi:
projektipäällikkö Riitta Silander-Lönnström
riitta.silander-lonnstrom@porvoo.fi

Urakoitsija Louhintahiekka Oy,
työpäällikkö Mikko Korhonen
mikko.korhonen@louhintahiekka.fi

Lisätietoa Kulloon yritysalueen rakentamisesta:

Rakennustöillä valmistellaan yli 30 uutta yritystonttia

Kilpilahden jalostamoalueen pohjoispuolelle, Nybyntien ja Metsäpirtintien varteen on tulossa yli kolmekymmentä uutta yritystonttia, osin kaupungin ja osin yksityisten omistamalle maalle. Tonttien koot vaihtelevat 5 000 m² ja 72 000 m² välillä.

Kilpilahden yritysalue on kaavoitettu osana Kilpilahden bio- ja kiertotalouspuiston kehittämistä. Tavoitteena on, että alueesta kehittyy monipuolinen, nykypäivän vaatimukset täyttävä, kaupunkikuvaltaan siistiytynyt, korttelirakenteeltaan selkeä ja uutta yritystoimintaa houkutteleva alue uuden kokoojakadun, Kulloon teollisuustien varteen. Nybyntie säilyttää nimensä ja säilyy keskeisenä tonttikatuna. Lisäksi rakennetaan uusia tonttikatuja yritystonteille sekä alueelle uusi liittymä Nesteentieltä.