Siirry sisältöön

Kulttuurikuppilassa keskustellaan Porvoon kulttuuriympäristöjen tulevaisuudesta 20.5.2021

Porvoon kaupunkisuunnittelu järjestää 20. toukokuuta klo 17.30–19.30 kaikille avoimen keskustelutilaisuuden, virtuaalisen Kulttuurikuppilan.

Porvoon kaupunkisuunnittelu järjestää 20. toukokuuta klo 17.30–19.30 kaikille avoimen keskustelutilaisuuden, virtuaalisen Kulttuurikuppilan.

Kulttuurikuppilassa arkkitehdit Mona Schalin ja Kristina Karlsson esittelevät uuden, pian valmistuvan, Porvoon keskeisten alueiden kulttuuriympäristöselvityksen ja siihen liittyvän verkkokyselyn tuloksia. Tilaisuudessa keskustellaan kulttuuriympäristöjen merkityksestä ja haasteista Porvoossa.

− Kulttuuriympäristökyselyyn vastanneet pitivät arvokkaina pitkälti samoja alueita ja kohteita kuin selvityksessäkin esiin nousevat ympäristöt. Asukkaat toivat esille myös aivan uusia näkökulmia alueiden ominaispiirteistä. Merkittävinä maamerkkeinä kyselyyn vastanneet mainitsivat esimerkiksi paloaseman tornin, Kuninkaanportin valot, Tolkkisten voimalaitoksen piiput ja Majbergetin huipun, toteaa arkkitehti Kristina Karlsson.

Porvoon keskiaikaisen kaupunkialueen säilyttämisestä on alettu puhua jo 1800-luvun lopulla ja liiturasian tutusta jokinäkymästä on jo varhain kehittynyt ikonisen kansallismaiseman tunnuskuva. Myöhemmin on herännyt kiinnostus myös uudemman rakennuskannan ja laajempien aluekohteiden säilyttämiseen.

− Porvoon vahvan identiteetin perusta on kaupungin moninaisessa kulttuuriympäristössä. Täällä näkyy rakentamisen, maanviljelyn, teollisuuden, kaupankäynnin ja kaupunkikulttuurin pitkä historia, toteavat arkkitehdit Schalin ja Karlsson. 

Nykyään Porvoon vetovoima rakentuu paljolti kulttuurihistoriallisesti arvokkaan kaupunkikuvan sekä kartano- ja kyläkulttuurin leimaaman Porvoonjokilaakson kulttuurimaisemaan. Merkittävä on myös Porvoon kansallinen kaupunkipuisto, johon sisältyy myös teollisuuden ja rannikkoelinkeinojen muistumia.

Tunnetuimpien kohteiden ohella Porvoossa on arkisempia ympäristöjä ja kohteita, joilla on suuri merkitys paikallisen identiteetin ja ympäristön kannalta. Selvityksessä huomio kiinnittyy erityisesti Porvoolle ominaiseen, merkittävään puurakennusperintöön, viime vuosisadalla rakennettuihin vehreisiin asuntoalueisiin sekä teollisuuteen ja rannikkoelinkeinoihin liittyvään asutukseen.

Kulttuurikuppila on osa käynnissä olevaa kulttuuriympäristöselvitystä, joka laaditaan Porvoon keskeisten alueiden osayleiskaavatyötä varten.

− Asukkaiden kiinnostus kulttuuriympäristöjä kohtaan laajentaa näkökulmaa maankäytön suunnittelussa, toteaa yleiskaavapäällikkö Maija-Riitta Kontio.

Ilmoittaudu Kulttuurikuppilaan 18.5.2021 mennessä

Kulttuuriympäristöselvitys on osa käynnissä olevaa osayleiskaavatyötä

Porvoon kaupunki on käynnistänyt keskeisten kaupunkialueiden osayleiskaavan laatimisen. Keskeisten kaupunkialueiden osayleiskaava kattaa Porvoon kaupunkimaisesti rakennetun alueen, kaupunkitaajaman, sekä sen ympärillä olevan kehysalueen. Parhaillaan on kaupungin verkkosivuilla auki myös kysely, jonka kautta kuntalaiset pääsevät suunnittelemaan oman unelmiensa Porvoon 2050. Kysely on avoinna 13.6.2021 saakka 

Lisätietoja:

yleiskaavapäällikkö Maija-Riitta Kontio, kaupunkisuunnittelu
puh. 040 489 5751
maija-riitta.kontio@porvoo.fi

arkkitehti SAFA, Mona Schalin, Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy, mona.schalin@stadionark.fi

Linkit