Siirry sisältöön

Kunnostustyöt alkaneet Linnamäellä – kulkua etelärinteellä ohjataan kyltein ja aidoin

Kansallisen kaupunkipuiston historiallisia näköalapaikkoja kunnostava remonttiryhmä on siirtynyt Lennätinvuoren kunnostuksen valmistuttua Linnamäelle.

Kansallisen kaupunkipuiston historiallisia näköalapaikkoja kunnostava remonttiryhmä on siirtynyt Lennätinvuoren kunnostuksen valmistuttua Linnamäelle.

Heinäkuun viimeisellä viikolla alkaneiden töiden pääpaino on eroosiovaurioiden korjaamisessa ja ehkäisemisessä. Linnamäen etelärinteen mittava eroosiovaurio korjataan siirtämällä valunutta maa-ainesta ja palauttamalla vallirinteen valtakunnallisesti arvokkaan perinnemaiseman lajistoa.

−  Alueella kulkemista tullaan ohjaamaan lammasaidoin ja kyltein noin seuraavan kolmen vuoden ajan, jotta kasvilajisto saa rauhassa palautua. Eroosiokorjauksen ajan työmaakyltit ohjaavat alueella kulkua. Kyseessä on mittava työ kulttuuriperinnön korjaamiseksi, joten prosessi vaatii aikaa, kertoo vastaava puutarhuri Inkeri Tarkiainen kuntatekniikalta.

Rinteissä liikkuminen ei tule olemaan suotavaa eroosiovaurion korjauksen jälkeenkään, sillä kulutus vaurioittaa muinaislinnan valleja. Kulkua tullaan ohjaamaan uusin portain, jotka asennetaan Linnamäen jyrkkään, Maarin puolella olevaan rinteeseen. Myös Linnamäen etelävallin harjalle asennetaan kulkua ohjaava kaide. Kaiteen tarkoituksena on suojella arvokasta muinaislinnaa sekä Edelfeltin mäntyä. Männyn juurilla kiipeily vahingoittaa puuta, vaarantaen sen säilymisen tulevaisuudessa.

Uusia kylttejä on asennettu myös Linnamäen sisääntulopoluille jo olemassa olevien kylttien lisäksi, muistuttamaan että pyöräily on kielletty muinaismuistoalueella. Alueen herkkä luonto ei kestä pyöräilyn aiheuttamaa kulutusta.

Kansallisestikin arvokkaan muinaislinnan suojelu vaatii töitä

Linnamäki on kansallisesti arvokas ja suojeltu kohde. Kunnostustyöt ovat välttämättömiä, jotta muinaislinnan ainutlaatuinen luonne säilyy tulevaisuudessakin. Myös alueella liikkuvien toivotaan huomioivan muinaislinnan ja alueen herkän luonnon.

− Linnamäen historiallinen luonne ja sen tuomat erityiset ehdot otetaan huomioon myös korjaustöissä. Maaston kaivamista vältetään alueella, ja kaikki töissä käytettävä maa otetaan paikalta, eikä alueelle tuoda uutta maata muualta. Museovirasto on antanut muinaisjäännöksen hoitoluvan töiden toteutukselle ja Porvoon museo valvoo alueella tapahtuvia rakennustöitä, kertoo Tarkiainen.

Kunnostustyöt kuuluvat ympäristöministeriön tukemaan hankkeeseen, jolla parannetaan Porvoon kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden näköalapaikkojen saavutettavuutta ja tunnettavuutta sekä vähennetään näköalapaikkojen luonnon kulumista. Kunnostustöitä on kevään ja kesän mittaan tehty Näsinmäellä, Kokonniemen kansanpuiston näköalapaikalla ja Lennätinvuorella.