Siirry sisältöön

Lundinkadun päätteen asemakaava etenee päätöksentekoon

Asemakaava 529 Lundinkadun pääte etenee päätöksentekoon. Kaava koskee vanhaa terveysasemaa Lundinkadun ja Vänrikinkadun välillä.

Kaupunkikehityslautakunta käsittelee asemakaavaa kokouksessaan 18. tammikuuta. Esitys on, että lautakunta päättää esittää asemakaavamuutoksen hyväksymistä kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

Kaavaehdotus oli nähtävillä huhti-toukokuussa 2021. Lausuntoja saatiin kuusi ja muistutuksia kolme. Kaavaehdotus on laadittu yhteistyössä suunnitteluvarauksen tehneen Kuusikkoaho Oy:n kanssa.

Asemakaavaehdotuksen tarkistamisvaiheessa laadittiin tarkentava rakennushistoriaselvitys ja kaupunkikuvallinen arviointi. Selvitys tarkensi kivisairaalaan liittyviä arvoja ja uudisrakentamisen kaupunkikuvallisia vaikutuksia.

– Lundinkadun päätteen täydentyminen on tärkeä osa keskustan kehittämistä. Alue tarjoaa erilaisia asumisvaihtoehtoja porvoolaisille hyvällä sijainnilla. Yhteistyö toteuttajan kanssa kaavatyön aikana mahdollistaa hankkeen nopean käynnistämisen kaupungin päätöksenteon jälkeen, apulaiskaupunginjohtaja Fredrick von Schoultz iloitsee.

Tontilla säilyy suojeltuina rakennuksina Lundinkadun päässä oleva puurakennus, Engelinpolun varrella oleva puurakennus sekä osa ns. kivisairaalasta.

– Suunnitellut rakennukset on sovitettu paikkaan hyvin ja alueen viitesuunnitelman arkkitehtuuri on laadukasta. Yhteistyöllä Porvoon museon kanssa pystyttiin löytämään ratkaisu, jossa myös hienosta arkkitehti Uno Ullbergin suunnittelemasta kivisairaalasta saadaan säilymään kerrostuma alueella. Tällainen rakennetun ympäristön tarina ja kerroksellisuus tekevät alueesta kiinnostavan ja yksilöllisen, kaupunkisuunnittelupäällikkö Dan Mollgren kuvailee.

Asumista mm. ikääntyneille sekä liiketiloja

Paikalle on tarkoitus rakentaa välimuotoista asumista ikääntyneille sekä tavallisia asuntoja ja liiketiloja. Uudisrakennuskokonaisuuksia nousee paikalle neljä. Rakennusmassat ovat polveilevia ja vaihtelevan korkuisia. Osa uudisrakennuksista kytkeytyy tontilla säilytettäviin rakennuksiin. Uudisrakennusten kerrosluvut vaihtelevat kolmesta vajaaseen viiteen.

Suunnitteluvarauksen tehneen Kuusikkoaho Oy:n toimitusjohtaja Tommi Luukkonen kertoo hankkeen toteuttavan kohteeseen ikäihmisille suunnattua yhteisöllistä asumista, jossa tarvittavat asumisen palvelut toteutetaan yksilöllisesti asukkaan tarpeet huomioiden hänen omaan kotiinsa. Kodit ovat vuokrakoteja ja kohteeseen tulee asukkaiden yhteisöllisyyden ja virikkeellisyyden lisäämiseksi viihtyisät asukkaiden yhteiset tilat. Asunnot ovat yhden ja kahden huoneen Virkkulakoteja.

– Toteutussuunnittelu alkaa heti kaavan saatua lainvoiman ja rakentamaan voidaan päästä parhaimmillaan jo tämän vuoden puolella, Luukkonen kertoo.

Rakennusurakoitsijaksi on tulossa Lujatalo Oy.

–­ Lujatalo on rakentanut Porvoossa muun muassa keskuskeittiön ja Strömborgska skolanin. Oman asuntotuotannon käynnistäminen Porvoossa on ollut haaveena ja siksi olimme halukkaita Lundinkadun kaavan kehittämiseen yhdessä Porvoon kaupungin ja Virkkulankylän kanssa. Alustavassa suunnitelmassa on yhteensä 60 asuntoa, aluejohtaja Mikko Seppä Lujatalolta kertoo.