Siirry sisältöön

Lundinkadun päätteen asemakaava nähtäville

Lundinkadun itäpäätettä koskeva asemakaavan muutosehdotus on nähtävillä.

Lundinkadun itäpäätettä koskeva asemakaavan muutosehdotus on nähtävillä.

Kaava jatkaa keskustan kehittämistyötä. Alueella sijaitsee Porvoon vanha sairaala, jossa on viimeksi toiminut terveyskeskus. Alueelle tulee sijoittumaan asumista sekä palvelu- että liiketiloja. Alueelle voi kaavaehdotuksen myötä rakentaa neljä uutta kerrostaloa sekä maanalaisen pysäköintilaitoksen. Osa olemassa olevista puurakennuksista suojellaan. Vanhasta kivisairaalasta säilytetään kaupunkikuvallisesti arvokkaat päädyt. Niihin kytketään uudisrakennuksia.

Korttelialueelle asuntoja, palveluasuntoja ja liiketiloja

Suunnitelmassa varataan vähintään 2 000 k-m2 palveluasunnoiksi ja niihin liittyviksi palvelutiloiksi. Näihin tiloihin voi sijoittua suunnitteluvarauksen tehneen Kuusikkoaho Oy:n Virkkulan kylän ikäystävällisen asumisen konsepti. Korttelialueelle sijoitetaan liike-, toimisto-, tai ravintolatiloja vähintään 750 k-m2. Liiketilat voidaan sijoittaa suojeltaviin rakennuksiin tai uudisrakennusten maantasokerrokseen. Uusille kerrostaloille on varattu rakennusoikeutta noin 5 300 k-m2. Tontin kokonaiskerrosalaksi tulee 7 155 k-m2. Korttelialueelle rakennetaan noin sata uutta asuntoa, joka vastaa keskusta-asuntojen kysyntään hyvien palveluiden ja joukkoliikenneyhteyksien äärellä.  

Kulku Vänrikinkadulta Engelinpolulle säilyy

Kaavatyössä on kiinnitetty erityistä huomiota pihojen vehreyteen ja viihtyisän keskusta-asumisen mahdollistamiseen. Kaupunkikuvallisesti merkittävät suuret jalopuut säilyvät ja osa pysäköintialueita muutetaan asukkaiden vehreiksi oleskelupihoiksi. Kaavaan liittyvät rakennustapaohjeet, jotka huomioivat sekä uudisrakentamisen, korjausrakentamisen että viherympäristön kehittämistarpeet. Suosittu kävelyreitti keskustaan Vänrikinkadun ja Engelinpolun välillä säilyy. 

Asemakaavaehdotus on nähtävillä 7.4.-10.5.2021.