Siirry sisältöön

Luonnos ilmasto- ja ympäristöohjelmasta on valmistunut – Seuraavaksi kuullaan sidosryhmiä asukkaat mukaan lukien

Luonnos kaupungin valmistelemasta uudesta ilmasto- ja ympäristöohjelmasta vuosille 2024–2027 on valmistunut. Seuraavaksi luonnos siirtyy lausuntokierrokselle kaupunginhallituksen kautta. Ohjelmaluonnoksessa esitetään ne toimenpiteet, joilla kaupunki tähtää ilmasto- ja ympäristötavoitteisiinsa paitsi seuraavan neljän vuoden myös kuluvan vuosikymmenen aikana.

Porvoon joki ja sillat ilmasta kuvattuna.

Vaikuttavilla toimenpiteillä kohti asetettuja ilmasto- ja ympäristötavoitteita

Uutta ilmasto- ja ympäristöohjelmaa on valmisteltu yhteistyössä kaupungin eri toimialojen sekä ilmasto- ja ympäristötavoitteiden kannalta olennaisimpien konsernin yhtiöiden ja liikelaitosten kanssa.

– Toimenpiteistä esimerkkeinä voidaan mainita yritysten ja asukkaiden ilmastoviisaiden valintojen mahdollistaminen, niin kaupungin oman henkilöstön kuin peruskoulujen oppilaidenkin osaamisen kehittäminen, maankäytön ja kaupungin infrastruktuurin suunnittelu ja rakentaminen sekä energiantuotannon ratkaisut, kertoo kaupungin kestävän kehityksen asiantuntija Sanna Päivärinta.

Toimenpiteissä painottuvat strategian mukaisesti myös luonnon monimuotoisuus sekä vesistöjen ja metsien suojelu, minkä lisäksi ohjelmassa asetetaan tavoitteet kaupungin omistamien metsien käytölle ja hoidolle. Ilmastonmuutoksen vaikutuksiin pitää pystyä varautumaan ja ohjelmaan onkin nyt ensimmäistä kertaa tuotu mukaan arvio näistä vaikutuksista kaupungin toimintaan.

Ilmasto- ja ympäristöohjelman valmistelussa on ollut mukana myös Finnish Consulting Group, joka vastaa ilmasto- ja ympäristöohjelman toimenpiteiden vaikuttavuuden arvioinnista. Resurssien tehokkaan käytön näkökulmasta on tärkeää, että niillä toimenpiteillä, joihin kaupunki ohjelman myötä sitoutuu, on myös vaikuttavuutta.

Kerro mielipiteesi ilmasto- ja ympäristöohjelmaluonnoksesta

Tässä vaiheessa ohjelman valmistelua kaupunki haluaa kuulla sidosryhmiensä näkemyksiä ohjelmaluonnoksesta.

– Jokaisella on mahdollisuus kertoa oma mielipiteensä ohjelmaluonnoksesta. Tavoitteena on, että ohjelma paitsi edistää kaupungin asettamia ilmasto- ja ympäristötavoitteita myös luo viihtyisää kaupunkiympäristöä porvoolaisille, kertoo Päivärinta.

Lausuntokierros alkaa heti, kun kaupunginhallitus on tehnyt asiasta päätöksen. Kaupunginhallitus käsittelee asiaa kokouksessaan maanantaina 5. kesäkuuta.

Ohjelmaluonnokseen voi tutustua aina 15. syyskuuta asti kaupungin verkkosivuilla sekä palvelupiste Kompassissa, Rihkamatori B, katutaso. Palvelupiste Kompassi on avoinna maanantaista perjantaihin kello 9–15. Aukioloajat voi tarkistaa palvelupiste Kompassin sivulta.

Omat kommenttinsa ohjelmaluonnoksesta voi toimittaa 15. syyskuuta mennessä Porvoon kaupungin kirjaamoon sähköisesti osoitteella kirjaamo@porvoo.fi tai postitse osoitteella Porvoon kaupunki, PL 23, 06101 Porvoo. Viestikenttään tai kuoreen tulee kirjoittaa viite ”Porvoon kaupungin ilmasto- ja ympäristöohjelma”.

Lopulliseen päätöksentekoon ohjelma siirtyy syksyllä lausuntokierroksen jälkeen.