Siirry sisältöön

Porvoo selvittää etätyön vaikutuksia Edelfeltinrannan kaavoituksen tueksi

Edelfeltinrannan uuden merellisen asuinalueen suunnittelu on aloitettu. Suunnittelutyön taustaksi on käynnistetty ympäristöministeriön tukema Perillä Edelfeltinrannassa -selvitys. Selvityksen tuloksia hyödynnetään Edelfeltinrannan asuinalueen kaavoituksessa.

Edelfeltinrannan uuden merellisen asuinalueen suunnittelu on aloitettu. Suunnittelutyön taustaksi on käynnistetty ympäristöministeriön tukema Perillä Edelfeltinrannassa -selvitys. Selvityksen tuloksia hyödynnetään Edelfeltinrannan asuinalueen kaavoituksessa.

Selvityksessä kartoitetaan paikallisen etätyöskentelyn nykytilanne, etätyön tarpeet ja tulevaisuudennäkymät sekä vaikutukset asumiseen. Samalla tutkitaan, miten asunnot ja asuinalue suunnitellaan niin, että ne ovat houkuttelevia paitsi asumiseen myös etätyöskentelyyn. Lisäksi arvioidaan, miten etätyöskentely vaikuttaa asukkaiden liikkumiseen. Tietoa käytetään hyödyksi Edelfeltinrannan suunnittelussa. Etätyön tarpeet pyritään huomioimaan muun muassa suunnitteluperiaatteissa ja asemakaavamääräyksissä.

– Pelkät toimivat verkkoyhteydet eivät tee etätyöstä houkuttelevaa, vaan työelämän tarpeet ja muutokset pitää huomioida laajemmin. Näin rakennamme toimivaa, vähähiilistä ja sosiaalisesti kestävää kaupunkia vuosikymmeniksi eteenpäin, toteaa Porvoon kaupunkisuunnittelupäällikkö Dan Mollgren.

Vastaa kyselyyn etätyöskentelijöiden tarpeista

Porvoolaisten ja muiden hankkeesta kiinnostuneiden etätyöskentelijöiden tarpeita, toiveita ja haasteita kartoitetaan kyselyllä. Kysely on auki 18.11. – 1.12.2021.

Paikallisista etätyöläisistä kootaan myös noin kymmenhenkinen kokemusasiantuntijaryhmä, joka kokoontuu kahteen etätyötä ja sen tulevaisuutta käsittelevään työpajaan 9. joulukuuta 2021 klo 17–19 ja 13. tammikuuta 2022 klo 17–19. Halukkuutensa osallistua kokemusasiantuntijaryhmään voi ilmoittaa kyselyssä. Valittuihin ryhmän jäseniin ollaan henkilökohtaisesti yhteydessä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtävillä verkkosivuilla ja Kompassissa

Edelfeltinrannan suunnittelualue sijaitsee noin 5 kilometriä Porvoon keskustasta lounaaseen Haikkoontien varrella, alueella, josta on jo purettu vanhat ammattikoulurakennukset.

Suunnittelun tavoitteena on mahdollistaa uuden merellisen asuinalueen rakentaminen alueelle siten, että alueen merenranta-alueet tulevat kaikkien kaupunkilaisten käyttöön. Samalla tutkitaan venesatama-alueen kehittämistä. Tavoitteena on tehdä Edelfeltinrannasta hiilineutraali, ilmastoviisas, merellinen ja viihtyisä asuinalue noin 300 asukkaalle.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua kaupungin verkkosivuilla ja palvelupiste Kompassissa. Mahdolliset huomautukset osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällöstä voit lähettää kirjallisesti 1.12.2021 mennessä sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@porvoo.fi  tai osoitteeseen Kirjaamo, Porvoon kaupunki, PL 23, 06101 Porvoo. Ilmoita mielipiteessäsi kaavatyön numero 542 ja nimi Edelfeltinrannan asemakaava.

Asemakaavan ensimmäinen kaikille avoin työpaja järjestetään tammikuussa 2022. Työpajasta tiedotetaan lähempänä ajankohtaa kaupungin verkkosivuilla, mediatiedotteella ja kirjeellä kaava-alueen naapurimaanomistajille/-haltijoille, kaava-alueen vene- ja rasiteoikeuden haltijoille sekä Haikkoon kyläyhdistys ry:lle.