Siirry sisältöön

Porvoon kaavoituskatsaus 2023 on valmistunut

Porvoon kaupungin kaavoituskatsaus vuodelle 2023 on valmistunut ja julkaistu Porvoon kaupungin karttapalvelussa. Kaavoituskatsaus on vuosittain julkaistava katsaus, johon on koottu tiedot kaikista vireille tulevista sekä käynnissä olevista Porvoon kaupunkia koskevista kaavahankkeista.

Vuonna 2023 tärkeitä suunnittelukohteita Porvoossa ovat mm. Kokonniemen liikuntakeskus, Gammelbacka, Porvoon puistokatu, Meritulli, keskustan täydennysrakentaminen ja uusi keskeisten kaupunkialueiden osayleiskaava. Kaavoituskatsaus esitellään kaupunkikehityslautakunnalle kokouksessa 11.4.2023.

– Vuoden 2023 katsauksessa esitellään 65 hanketta, joista suurin osa on jo käynnissä olevia hankkeita. Tämän vuoden aikana käynnistyviä uusia hankkeita ovat muun muassa Hopean kortteli 18, Linnankoskenkatu 43 sekä Länsirannan uudet asemakaavahankkeet, kaupunkikehitysjohtaja Dan Mollgren kertoo.

Kaavoitusta ohjaavat kaupunkistrategian linjaukset, jotka tähtäävät viihtyisään, elävään ja elinvoimaiseen Porvooseen, joka on ilmastotyön edelläkävijä. Kaupunkisuunnittelu toteuttaakin strategian päälinjoja teemojen mukaisesti. Vuoden 2023 teemoja ovat olleet muun muassa kestävästi kasvava, vetovoimainen sekä hiilineutraali kaupunki, jonka keskustaa laajennetaan ja tiivistetään hallitusti. Tämän teemanmukaisia hankkeita ovat esimerkiksi Läntisen Mannerheimintien tien kaavoittaminen Porvoon puistokaduksi sekä Meritullin asemakaavan laatiminen Empirekaupungin jatkeeksi.

Gammelbackan keskustan täydennysrakentamisen mahdollisuudet tutkittavana

Vuoden 2023 kaavoituskatsaus esittelee useita uusia kaavahankkeita myös keskusta-alueen ulkopuolelta ja yksi näistä on Gammelbackan keskustan kehittäminen.
– Gammelbackan keskustassa tutkitaan koulun ja alueen muiden julkisten palveluiden ajanmukaisuutta ja niiden uudistamisen mahdollisuuksia. Alueen nykyiset palvelurakennukset ovat elinkaarensa loppupuolella, joten Gammelbackan keskukseen suunnitellaan uutta koulurakennusta ja muita julkisia palveluita alueelle laaditun tarveselvityksen mukaisesti. Tavoitteena on myös etsiä mahdollisuuksia täydennysrakentamiseen sekä kaupallisten palveluiden kehittämiseen, kaavoitusarkkitehti Antti Uusitupa kertoo.

Myös vapaa-ajan toimintojen edistäminen näkyy vuoden 2023 kaavoituskatsauksessa, sillä Kokonniemen liikuntakeskuksen asemakaavamuutostyö on nyt käynnissä. Kaavahankkeella mahdollistetaan Kokonniemen liikuntatoimintojen monimuotoinen kehittäminen myös tulevaisuudessa ja hankkeen odotetaan etenevän ehdotusvaiheeseen kuluvan kalenterivuoden aikana.

Kaupungin alueella toimivien yritysten menestyminen on ollut Porvoon kaupungille aina tärkeää ja siksi vuoden kaavoituskatsauksessa on lukuisia hankkeita, jotka tähtäävät yritystoiminnan edellytysten parantamiseen. Erityisesti kiertotalouteen liittyvää kestävää ja hiilineutraaliuteen tähtäävää yritystoimintaa mahdollistavia kaavahankkeita on tämän vuoden kaavoituskatsauksessa useita. Pääosa edellä mainituista hankkeista sijoittuu Kilpilahti-Kulloon alueelle.

Kaavoituskatsaus 2023 sähköisessä muodossa kaupungin karttapalvelussa

Vuoden 2023 kaavoituskatsaukseen voi perehtyä Porvoon kaupungin karttapalvelussa osoitteessa kartta.porvoo.fi. Karttasovelluksessa on mahdollista perehtyä kaavoituskatsauksen hankkeiden karttarajauksiin sekä niiden kuvailuteksteihin, jotka aukeavat kohteita klikkaamalla.