Hoppa till innehåll

Borgå stads planläggningsöversikt 2023 har blivit färdig

Borgå stads planläggningsöversikt 2023 har blivit färdig och publicerats i Borgå stads karttjänst. Planläggningsöversikten är en översikt som publiceras årligen och i den har det samlats uppgifter om Borgå stads alla planprojekt som kommer att bli anhängiga och om pågående projekt.

År 2023 är viktiga planeringsobjekt i Borgå bl.a. Kokon idrottscentrum, Gammelbacka, Parkgatan i Borgå, Sjötullen, kompletterande byggande av centrum och en ny delgeneralplan för de centrala stadsdelarna. Planläggningsöversikten presenteras för stadsutvecklingsnämnden vid mötet 11.4.2023.

– I 2023 års översikt presenteras 65 projekt av vilka största delen är redan pågående projekt. Nya projekt som kommer i gång i år är bland annat Hopeas kvarter 18, Linnankoskigatan 43 samt nya detaljplaneprojekt på Västra åstranden, berättar stadsutvecklingsdirektör Dan Mollgren.

Planläggningen styrs av riktlinjerna i stadsstrategin som siktar på en trivsam, levande och livskraftig Borgå som är en föregångare i klimatarbetet. Stadsplaneringen genomför strategins huvudlinjer enligt teman. Teman år 2023 har bland annat varit en hållbart växande, dragningskraftig och klimatneutral stad vars centrum byggs ut och tätas under kontrollerade former. Projekt enligt dessa teman är t.ex. planläggning av Västra Mannerheimleden till Parkgatan i Borgå och utarbetande av en detaljplan för Sjötull som ska utgöra en fortsättning på Empirestaden.

Möjligheter till kompletterande byggande i Gammelbacka centrum utforskas

Planläggningsöversikten 2023 presenterar flera nya planprojekt också utanför centrum och ett av dessa är utveckling av Gammelbacka centrum.

– I Gammelbacka centrum utforskas tidsenligheten av skolan och andra offentliga tjänster i området och möjligheter att upprusta dem. De nuvarande servicebyggnaderna i området håller på att uppnå slutet av sin livslängd, så det planeras en ny skolbyggnad och andra offentliga tjänster i Gammelbacka centrum enligt en behovsutredning som upprättats för området. Målet är också att söka möjligheter till kompletterande byggande och utveckling av kommersiella tjänster, berättar planläggningsarkitekt Antti Uusitupa.

Även främjande av fritidsaktiviteter syns i planläggningsöversikten 2023 eftersom arbetet med ändringen av detaljplanen för idrottscentret i Kokon är nu på gång. Planprojektet gör det möjligt att också i framtiden utveckla motionsverksamheter på ett mångsidigt sätt i Kokon och projektet förväntas avancera till förslagsfasen under det pågående kalenderåret.

Att företagen som är verksamma i staden är framgångsrika har alltid varit viktigt för Borgå stad och därför innehåller årets planläggningsöversikt flera projekt som strävar efter att skapa bättre förutsättningar för företagsverksamheten. Årets planläggningsöversikt har flera planprojekt som särskilt möjliggör hållbar företagsverksamhet som strävar efter klimatneutralitet och anknyter till cirkulär ekonomi. Största delen av ovan nämnda projekt placerar sig i området Sköldvik-Kullo.

Planläggningsöversikt 2023 i elektronisk form i stadens karttjänst

Man kan ta del av planläggningsöversikten 2023 i Borgå stads karttjänst. I kartprogrammet går det att studera planläggningsöversiktens projekt på kartan och deras beskrivningstexter som öppnas när man klickar på objekten.