Siirry sisältöön

Porvoon kaupungilta tukea talkootoimintaan kaupungin yleisillä alueilla

Kevään koittaessa lumen alta paljastuneet roskat voivat tehdä lähiympäristöstä sotkuisen ja epäviihtyisän.

Kevään koittaessa lumen alta paljastuneet roskat voivat tehdä lähiympäristöstä sotkuisen ja epäviihtyisän.

Asukasyhdistykset, järjestöt ja muut vastaavat tahot voivat saada Porvoon kaupungilta tukea kaupungin yleisillä alueilla tapahtuvaan talkootoimintaan. Talkootoiminnalla tulee olla merkitystä alueen yleiselle viihtyvyydelle ja siisteydelle, ja talkootoimet on suoritettava kaupungin antamien ohjeiden mukaisesti.

Tukea haettava viimeistään kaksi viikkoa ennen talkoita

Talkootukea vuoden 2021 talkootoimintaan tulee hakea viimeistään kaksi viikkoa ennen talkootapahtumaa tekemällä talkooilmoitus sähköisen asioinnin kautta tai ilmoittamalla asiasta puhelimitse kaupungin asiakaspalvelupiste Kompassiin. Kompassissa voi asioida jälleen 26.5.2021 alkaen ilman ajanvarausta.

Talkootoiminta voi olla esimerkiksi roskien keräämistä, viheralueiden haravoimista tai vieraslajien torjumista. Kaupungin tarjoama talkootuki voi olla esimerkiksi jätesäkkien tarjoamista tai kasojen ja säkkien noutamista, kertoo kaupungin puistotyönjohtaja Jaana Öhman.

Myönnetystä tuesta ilmoitetaan hakijalle heti, kun hakemus on käsitelty. Saapuvia talkooilmoituksia voidaan huomioida niin kauan kuin talkootoimintaan varatut tuet mahdollistavat.

Roskia voi kerätä myös ilman erillistä talkooilmoitusta, jos ei ole tarvetta saada kaupungilta apua esimerkiksi roskien poiskuljetuksessa. Kaupunki ei ole velvollinen huolehtimaan talkootyönä kunnostettujen kohteiden myöhemmästä kunnossapidosta, ellei asiasta sovita erikseen.

Jokamiehenoikeuksiin kuuluu myös velvollisuuksia

Ilmastoasiat ovat Porvoolle yksi neljästä keskeisestä strategian kärjestä. Luonto ja lähiympäristö ovat tänä vuonna esillä monin tavoin. ”Hyvinvointia luonnosta” -teema kannustaa asukkaita hakemaan hyvinvointia luonnosta sekä tutustumaan omaan lähiympäristöönsä ja pitämään siitä myös aktiivisesti huolta.

Luonnon ja lähiympäristön merkitys on korostunut erityisesti viimeisen vuoden aikana, kun korona on vaikuttanut ihmisten arkeen. Suomessa jokaisella on oikeus käyttää luontoa riippumatta siitä, kuka omistaa alueen. Jokamiehenoikeuksiin kuuluu kuitenkin myös velvollisuuksia ja ne on hyvä pitää mielessä. Luonnossa liikkuessa ei saa esimerkiksi aiheuttaa haittaa tai häiriötä toisille tai ympäristölle. Tämä koskee myös muun muassa roskaamista, kertoo Öhman.

Myös esimerkiksi eläinten häiritseminen, puiden vahingoittaminen, kotirauhan häiritseminen, liikkuminen piha-alueilla sekä moottoriajoneuvolla ajaminen maastossa ovat kielletty.

Talkoissa noudatettava voimassa olevia rajoituksia

Talkoiden järjestämisessä on noudatettava vallitsevia kokoontumisrajoituksia. Talkoissa tulee huomioida turvavälit sekä hygieniaohjeet kuten käsidesin ja tarvittaessa myös maskien käyttö. Talkoisiin voi osallistua vain terveenä.

Lisätietoja:

Jaana Öhman, puistotyönjohtaja,
puh. 0400 848 137