Hoppa till innehåll

Borgå stad stöder talkoverksamhet på stadens allmänna områden

På våren blottas skräp under den smältande snön och gör näromgivningen osnygg och otrivsam. Invånarföreningar, organisationer och övriga motsvarande aktörer kan få bidrag för talkoverksamhet på stadens allmänna områden av Borgå stad. Talkoverksamheten ska ha betydelse för den allmänna trivseln och snyggheten i området, och verksamheten ska genomföras i enlighet med stadens anvisningar.

Bidrag ska sökas senast två veckor innan talkon ordnas

Talkobidrag för talkoverksamhet år 2021 ska sökas senast två veckor innan talkon ordnas genom att lämna in anmälan om talko via den elektroniska ärendehanteringen eller genom att göra anmälningen per telefon till servicekontoret Kompassen. Man kan besöka Kompassen utan tidsbeställning igen från 26.5.2021.

Talkoverksamhet kan till exempel vara uppsamling av skräp, krattning i parker eller bekämpning av främmande arter. Talkobidrag som staden beviljar kan vara till exempel att staden erbjuder avfallssäckar eller hämtar säckar eller högar bort, berättar parkarbetsledare i Borgå Jaana Öhman.

Sökanden informeras om det beviljade bidraget genast när ansökan har behandlats. Inkommande talkoanmälningar kan beaktas så länge som de bidrag som reserverats för talkoverksamheten räcker till.

Skräp kan plockas utan en separat anmälan om man inte behöver stadens hjälp till exempel för hämtning av skräp. Staden är inte skyldig att sköta senare underhållet av objekt som iståndsatts som talkoarbete, om det inte avtalas separat om saken.

Allemansrätten medför även skyldigheter

För Borgå är klimatfrågor en av de fyra viktigaste spetsarna i strategin. Naturen och näromgivningen lyfts fram på många sätt i år. Temat ”Välbefinnande i naturen” sporrar invånarna att söka välbefinnande i naturen samt bekanta sig i sin egen näromgivning och också aktivt ta hand om den.

Naturens och näromgivningens betydelse har ökat speciellt under det senaste året när coronapandemin har påverkat starkt på människornas vardag. I Finland har vi alla rätt att använda naturen oberoende av vem som äger området. Ändå medför allemansrätten även skyldigheter och det lönar sig att komma ihåg dem. När man rör sig i naturen får man inte till exempel skada eller störa någon eller naturen. Detta gäller även bland annat nedskräpning, berättar Öhman.

Det är till exempel förbjudet att störa djuren, skada träden, störa hemfriden, röra sig på bostädernas gårdar samt att köra med motorfordon i terrängen.

I talkoverksamheten ska följas de gällande restriktionerna

När man ordnar talkoverksamhet ska man följa de gällande begränsningarna av sammankomster. I talkot ska man hålla trygga avstånd samt att följa hygienanvisningar såsom att använda handsprit och munskydd. Man kan delta i talko endast om man är frisk.

Ytterligare uppgifter:

Jaana Öhman, parkarbetsledare,
tfn 0400 848 137