Siirry sisältöön

Porvoon kaupungin lupa- ja valvontalautakunnan päätökset 12.12.2023

Porvoon kaupungin tunnus.

Rakennuslupa Keskon Länsirannalle sijoittuvalle hybridirakennukselle palautettiin valmisteluun

Hannele Luukkainen esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Palautusta esittivät myös Mirja Suhonen ja Elin Andersson eri perusteilla ja evästyksillä. Kaikki palautusesityksiä kannatettiin, joten ne yhdistettiin.

Elektronisessa äänestyksessä asian käsittelyn jatkamista kannatti neljä jäsentä (Christer Andersson, Juho Tanska, Tom Blomqvist, Petri Pasanen) ja palauttamista kannatti neljä jäsentä (Hannele Luukkainen, Elin Andersson, Mirja Suhonen, Pia Sågbom), jolloin puheenjohtaja Elin Anderssonin ääni ratkaisi asian. Lautakunta oli näin ollen päättänyt palauttaa asian valmisteluun.

Suunniteltu rakennus käsittää K-Citymarket päivittäis- ja erikoistavarakaupan suuryksikön, maanalaisen pysäköintihallin, kaupan lastauspihan, asuntoja, hotellin ja saunan osoitteessa Taidetehtaan rantakatu 3.

Ympäristöterveydenhuollolle uusi taksa

Lautakunta päätti hyväksyä ympäristöterveydenhuollon uuden taksan. Taksaa sovelletaan 1.1.2024 lukien.

Lupa- ja valvontalautakunnan käyttösuunnitelma 2024

Lautakunta hyväksyi käyttösuunnitelman vuodelle 2024. Käyttösuunnitelma on laadittu jakamalla valtuuston hyväksymät talousarvion määrärahat ja tuloarviot tehtäväalueiden alla toimiville tulosyksikkötasoille.

Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle valituksesta mastoasiassa Saksalassa

Lautakunta antoi lausuntonsa koskien valitusta Telia Towers Finland Oy:n maston sijoittamislupaa.

Lautakunta totesi, että hakijan sijoittamislupahakemus on käsitelty asianmukaisesti ja lakia noudattaen, joten lautakunnan 26.9.2023 tekemää päätöstä ei ole syytä kumota.

Muut asiat

Muut lautakunnan päätökset olivat esitysten mukaisia ja yksimielisiä.