Siirry sisältöön

Porvoon koulu- ja päiväkotiverkon nykytila kartoitettu

Porvoon koulu- ja päiväkotiverkon nykytilan kartoitus on valmistunut. Kartoituksessa on koottu yhteen tiedot muun muassa nykyisistä palveluista, käyttäjämääristä, taloudesta sekä rakennuksista. Kartoitus toimii pohjatietona varsinaisen palveluverkkosuunnitelman laatimisessa. Kartoitusta käsitellään kaupunginhallituksen kokouksessa 3. kesäkuuta.

Porvoon kaupungin tunnus.

Porvoon kaupunki käynnisti vuoden 2023 lopussa palveluverkkoselvityksen laatimisen varhaiskasvatus- ja perusopetuspalveluista. Tavoitteena on arvioida ja tunnistaa palveluiden tarpeiden ja tarjonnan muutokset aiempaa varhemmin ja reagoida niihin ennakoivasti.

Koulu- ja päiväkotiverkon nykytilan kartoituksesta käy ilmi, että osa kouluista ja noin puolet päiväkodeista ovat käytössä yli niiden kapasiteetin. On ennustettu, että varhaiskasvatuspaikkojen tarve tulee lisääntymään lähivuosina. Väestöennusteiden mukaan alakouluikäisten määrä tulee kuitenkin laskemaan tulevien vuosien aikana usealla sadalla. Esimerkiksi Tilastokeskuksen väestöennusteen 2021 mukaan peruskouluikäisiä lapsia, ja siten koulupaikkatarvetta olisi vuonna 2040 noin 790 paikkaa vähemmän kuin tällä hetkellä.

– Laskeva lapsimäärä tarkoittaa suurta vajetta myös kasvun ja oppimisen toimialan valtionosuuksissa. Palveluverkkoa on tarkasteltava, jotta voimme tulevaisuudessakin tarjota laadukasta palvelua. Nykytilan kartoitus selkeyttää lähtökohdat ja toimii pohjana uudelle palveluverkkosuunnitelmalle, toteaa sivistysjohtaja Sari Gustafsson.

Sekä koulujen että varhaiskasvatuksen rakennuskanta on pääosin hyvässä tai tyydyttävässä kunnossa. Muutamissa kouluissa on käytössä tilapäisratkaisuja, joista kartoituksen mukaan olisi hyvä luopua pitkällä aikavälillä. On myös muutamia varhaiskasvatuksen kohteita, joista luovutaan ja korvataan investointi- ja taloussuunnitelman mukaisesti.

Lapsivaikutusten arviointia keväällä ja syksyllä

Lapsivaikutusten arviointia tehdään selvityksen eri vaiheissa ja se toimii lähtötietona ja työn tukena skenaariovalmistelussa. Ensimmäinen vaihe toteutetaan touko-kesäkuun aikana kyselytutkimuksilla, joissa hyödynnetään lapsiystävällisiä menetelmiä.

Kyselyiden avulla kartoitetaan lasten sekä heidän huoltajien kokemuksia ja tyytyväisyyttä tiloihin ja niiden nykyisiin toiminnallisiin ratkaisuihin. Lisäksi selvitetään, millaisista asioista hyvä varhaiskasvatusyksikkö tai koulu lasten näkökulmasta muodostuu.

Lasten kyselytutkimukset toteutetaan opetus- ja hoitopäivien aikana, ja huoltajat vastaavat sähköiseen kyselyyn.

Kaupunginhallitus hyväksyi selvitykselle laaditut periaatteet huhtikuussa 2024. Selvitystyö tehdään laajana toimialojen yhteistyönä. Kaupunginvaltuustolle järjestettiin 15. toukokuuta iltakoulu palveluverkon nykytilasta ja selvityksen tilanteesta. Kasvun ja oppimisen lautakunnan ja koulutusjaostojen jäsenille järjestettiin 16. toukokuuta samasisältöinen iltakoulu.

Tavoitteena on synkronoida palveluverkkosuunnitelma osaksi kaupungin talouden tuottavuus- ja tasapainottamisohjelmaa sekä vuoden 2025 talousarviota ja suunnitelmavuosia.

Tutustu materiaaleihin:

Palveluverkkoselvityksen luonnos päivitettiin 10.6.2024. Alla päivitetty luonnos.

Aiheesta aikaisemmin: