Siirry sisältöön

Porvoon luontokoulu on edistänyt lasten luontosuhdetta 20 vuoden ajan

Luontokoulu on 20 vuoden ajan vienyt lapsia, nuoria ja aikuisia kokemaan luontoa ja oppimaan siitä. Luontokoulun pääasiallinen tarkoitus on tukea ja edistää koulujen luonnossa tapahtuvaa opetusta ja varhaiskasvatuksen luontokasvatusta. Suuri osa luontokoulun kiertävästä toiminnasta muodostuu lapsi- ja oppilasryhmille heidän lähiympäristössään järjestetyistä luontokoulupäivistä.

– Yli 43 000 lasta ja aikuista on vuosien varrella osallistunut toimintaan. Koulut ja päiväkodit ovat ottaneet luontokoulun hyvin vastaan. Haluan esittää lämpimät kiitokset kaikille niille, jotka kaikkina näinä vuosina ovat olleet kiinnostuneita luontokoulusta, osallistuneet siihen ja tukeneet sitä, sanoo ympäristökasvattaja Pia Lindström, joka on vastannut luontokoulusta sen virallisesta alusta alkaen.

Luontokoulu haluaa rohkaista ulkona tapahtuvaa opetusta

Luontokoulupäivinä havainnoidaan luontoa ja opitaan siitä. Tavoitteena on mm. herättää mielenkiinto luonnon monimuotoisuuteen ja lisätä ymmärrystä siitä, miten tärkeä luonto on. Kyse ei kuitenkaan ole vain luonnontuntemuksesta, vaan ohjelmaan voidaan luontevasti yhdistää monia oppiaineita. Lisäksi päivään sisältyy monia muita tärkeitä asioita, kuten retkeilyä, yhteistyötä, leikkiä ja liikuntaa.

– Ei ole enää itsestäänselvyys, että lapset ja nuoret olisivat arjessaan yhteydessä luontoon, joten on meidän aikuisten vastuulla tehdä siitä mahdollista. Elävä luontosuhde, joka kestää aikuisikään saakka, on parhaimpia lahjoja, joita voimme antaa lapsille ja nuorille, Lindström lisää.

Lähiluonnosta hyvinvointia ja mielenrauhaa

Luontokoulun kevätlukukausi käsittelee suurelta osin luonnon monimuotoisuutta.

– Vaikka talvi on monin tavoin luonnon lepoaikaa, on luonnossa kuitenkin paljon havaittavaa ja tutkittavaa. Keväällä tutkimme veden pieneliöitä, kiikaroimme lintuja ja etsimme tietysti kevään merkkejä, Lindström sanoo.

Toiminta kytkeytyy myös kaupungin käynnissä olevaan Hyvinvointia luonnosta -kampanjaan, jolla halutaan kannustaa asukkaita hakemaan luonnosta hyvinvointia, tutustumaan lähiympäristöönsä ja myös huolehtimaan siitä.

– Juuri nyt elämme haasteellisia aikoja ja luonto voi auttaa meitä voimaan paremmin henkisesti ja fyysisesti. Luontokoulussa teemme usein yksinkertaisen harjoituksen, jossa jokainen istuutuu omalle paikalleen luonnossa, rentoutuu ja nauttii luonnosta tässä ja nyt. Jälkeenpäin keskustelemme siitä, mitä koimme ja miltä se tuntui, luontokoulun ympäristökasvattaja Pia Lindström kertoo.

Luontokoulun toiminta sai alkunsa EU-rahoitteisesta hankkeesta vuosina 1999—2000. Virallisesti luontokoulu perustettiin 1.1.2001 kaupunginhallituksen päätöksellä. Luontokoulun ympäristökasvattaja työskentelee ympäristönsuojelun tehtäväalueella.

Lisätietoja:
ympäristökasvattaja Pia Lindström 
puh. 040 760 5520
pia.lindstrom@porvoo.fi