Hoppa till innehåll

Borgå naturskola har främjat barnens relation till naturen i 20 år

I 20 år har naturskolan fört ut barn, ungdomar och vuxna för att uppleva och lära sig om naturen. Naturskolans huvudsakliga syfte är att främja och stöda skolornas utomhusundervisning och småbarnspedagogikens naturpedagogiska verksamhet. En stor del av naturskolans verksamhet utgörs av naturskoldagar för barn- och elevgrupper i deras närmiljö.

– Det rör sig om över 43 000 barn och vuxna som under årens lopp deltagit i verksamheten. Naturskolan har blivit väl mottagen i både skolor och daghem. Jag vill rikta ett varmt tack till alla som intresserat sig för, deltagit i och stött naturskolan i alla dessa år, säger miljöpedagog Pia Lindström, som ansvarat för den ambulerande naturskolan sedan den officiella starten.

Naturskolan vill inspirera till utomhuspedagogik

Under naturskoldagarna får deltagarna upptäcka naturen och lära sig om den. Målet är bland annat att väcka en fascination för naturens mångfald och öka förståelsen för hur viktig naturen är. Det handlar ändå inte bara om naturkunskap, utan många läroämnen kan på ett naturligt sätt bakas in i programmet. Dessutom innehåller dagen också många andra viktiga element, som friluftsliv, samarbete, lek och fysisk aktivitet.

– Det är inte längre en självklarhet att barn och ungdomar har kontakt med naturen i sin vardag, utan det ligger på oss vuxnas ansvar att möjliggöra det. Ett levande förhållande till naturen, som bär ända upp till vuxen ålder, hör till de bästa gåvorna vi kan ge barn och ungdomar, tillägger hon.

Välmående och sinnesro från närnaturen

Vårterminen kommer för naturskolans del att till stor del handla om naturens mångfald.

– Fastän vintern på många sätt är en viloperiod i naturen, finns det mycket man kan upptäcka och undersöka. På våren håvar vi efter vattensmåkryp, kikar på fåglar och förstås letar efter vårtecken, säger Lindström.

Verksamheten är också knuten till stadens pågående kampanj ”Välmående från naturen”, som vill uppmuntra invånarna till att gå ut i naturen för att må bra, bekanta sig med sin närmiljö och också ta hand om den.

– Vi lever just nu i utmanande tider och naturen kan hjälpa oss att må bättre både psykiskt och fysiskt. I naturskolan gör vi ofta en enkel övning där var och en sätter sig på eget ställe i naturen, slappnar av och njuter av naturen här och nu. Efteråt diskuterar vi vad vi upplevde och hur det kändes, berättar naturskolans miljöpedagog Pia Lindström.

Naturskolans verksamhet fick sin början i ett EU-finansierat projekt under åren 1999-2000. Officiellt grundades naturskolan 1.1.2001 genom stadsstyrelses beslut. Naturskolans miljöpedagog arbetar inom Miljövården.

Tilläggsinformation:
miljöpedagog Pia Lindström 
tfn 040-760 5520
pia.lindstrom@porvoo.fi