Siirry sisältöön

Porvoon puistokadun kaavoitus etenee – ensimmäinen kaavaluonnos asumiselle tulossa nähtäville

Läntisen Mannerheiminväylän varren maankäytön uudistamiseen tähtäävä Porvoon puistokatu -kaavoitushanke etenee.

Kaupunkikehityslautakunta päättää kokouksessaan 3. toukokuuta Puistokatu I -asemakaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta.

Uusia asuntoja hyvien kulkuyhteyksien äärelle

Puistokatu I -niminen kaava on valmisteltu nykyisestä käytöstä vapautuvalle liikenneaseman tontille sekä sen ympäristöön. Alueelle laadittiin vuonna 2019 Porvoon puistokadun kaavarungon visiotyö, jota nyt asemakaavalla mahdollistetaan toteutettavaksi.

– Suunnittelualueen maankäyttö on nykyisellään vaillinaista sekä kaupunkikuvallisesti jäsentymätöntä.  Uudella kaavalla pyritään nykytilanteen kohentamiseen. Alueelle tavoitellaan merkittävää asuinrakentamista sekä laadukasta kaupunkikuvaa katuympäristössä, kaupunkisuunnittelupäällikkö Dan Mollgren kertoo.

Kaavan tavoitteena on mahdollistaa uutta asuinrakentamista nykyisen Läntisen Mannerheiminväylän varrelle ja siten eheyttää olemassa olevaa kaupunkirakennetta. Lisäksi muutoksella tavoitellaan katutilan viihtyisyyden parantamista viherkaistoin.

– Suunnitteilla oleva asemakaava toteuttaa erinomaisesti Porvoon kaupunkistrategiaa mahdollistamalla uusien asukkaiden sijoittumisen hyvien joukko- ja kevyen liikenteen yhteyksien varrelle lähelle keskustan palveluita, Mollgren jatkaa.

Asemakaavaan kuuluu laajasti katualuetta Länsirannan pohjoispuolella sekä korttelialue Tolkkistentien risteyksen länsipuolella. Asemakaavaluonnoksen mukainen ratkaisu mahdollistaisi Läntisen Mannerheiminväylän muutoksen valtion tiestä Porvoon puistokaduksi.

Suunnittelupöydällä kaksi erilaista toteutusratkaisua

Ensimmäiseen asuntorakentamista osoittavaan asemakaavaluonnokseen on sisällytetty kaksi ratkaisuvaihtoehtoa, joissa kortteleiden määrä vaihtelee. Tontinkäyttöluonnokset eroavat toisistaan siten, että vaihtoehto 1 muodostaa kolme korttelia ja vaihtoehto 2 muodostaa kaksi korttelia. Molemmissa vaihtoehdoissa osoitetaan asuntorakentamista 2–7 kerroksisiin asuinkerrostaloihin, mikä tarkoittaa noin 500–600 uutta asukasta ja noin 20 000–25 000 kerrosneliömetriä uusia koteja. Kaavalla mahdollistetaan myös liiketilojen toteutus asuinrakennusten kivijalkoihin. – Porvoon puistokatu on toteutuessaan viihtyisää ja turvallista katuympäristöä ja nykyistä selkeämmin osa keskustaa, Mollgren kertoo.