Hoppa till innehåll

Planläggningen av Borgå parkgata framskrider – första planutkastet för boende till påseende

Planläggningsprojektet Borgå parkgata, som siktar på att förnya markanvändningen längs Västra Mannerheimleden, framskrider.

Stadsutvecklingsnämnden fattar vid sitt sammanträde den 3 maj beslut om att lägga fram detaljplaneutkastet Parkgatan I till påseende.

Nya bostäder vid goda transportförbindelser

Planen Parkgatan I har utarbetats för tomten som frigörs från bensinstationen samt för dess omgivning. År 2019 utarbetade man ett visionsarbete av dispositionsplanen för Borgå parkgata i området, som nu är möjlig att förverkligas med hjälp av detaljplanen.

– Markanvändningen i planeringsområdet är för närvarande bristfällig samt stadsbildsmässigt ostrukturerad. Med den nya planen strävar man efter att förbättra nuläget. Man strävar efter ett framstående bostadsbyggande för området samt en högklassig stadsbild i gatumiljön, berättar Dan Mollgren, stadsplaneringschef.

Målet med planen är att möjliggöra byggande av nya bostäder längs den nuvarande Västra Mannerheimleden och på så sätt förenhetliga den befintliga stadsstrukturen. Med ändringen strävar man dessutom efter att förbättra gatuutrymmet med grönfält.

– Den planerade detaljplanen förverkligar Borgås stadsstrategi på ett utmärkt sätt genom att möjliggöra placeringen av nya invånare vid goda förbindelser för kollektiv- och lätt trafik nära tjänsterna i centrum, fortsätter Mollgren.

I detaljplanen ingår en omfattande del av gatuområdet på norra sidan av Västra åstranden samt kvartersområdet väster om Tolkisvägens korsning. En lösning som följer detaljplaneutkastet skulle göra det möjligt att omvandla Västra Mannerheimleden från statlig väg till Borgå parkgata.

Två olika slags genomförandelösningar på planeringsbordet

Det första detaljplaneutkastet som anvisar bostadsbyggande innefattar två lösningsalternativ med varierande antal kvarter. Utkasten till tomtanvändning skiljer sig från varandra på så sätt att alternativ 1 bildar tre kvarter och alternativ 2 bildar två kvarter. I båda alternativen anvisas bostadsbyggande i bostadshöghus på 2–7 våningar, vilket innebär cirka 500–600 nya invånare och cirka 20 000–25 000 kvadratmeter våningsyta av nya hem. Planen möjliggör också affärslokaler på gatuplan i bostadsbyggnaderna. – När Borgå parkgata förverkligas består den av en trivsam och säker gatumiljö som på ett tydligare sätt än nu kommer att vara en del av centrum, berättar Mollgren.