Siirry sisältöön

Porvoon Taidetehtaan hallintomalliksi esitetään nykyisen kaltaista hybridimallia

Porvoon Taidetehtaan tulevaisuutta käsittelevä selvitystyö on valmistunut. Elinvoimalautakunta käsittelee selvitystä kokouksessaan 22. huhtikuuta.

Taidetehdas.

Kolmesta selvityksessä tarkastelluista tulevaisuuden toimintamalleista lautakunnalle esitetään hyväksyttäväksi niin kutsuttua hybridimallia, jossa Taidetehdas jatkaisi toimintaansa osin samoin periaattein kuin nykyäänkin, mutta tietyin tarkennuksin ja tiettyjä toimintoja selkeyttämällä.

Selvityksessä ja kaikissa siinä tarkastelluissa vaihtoehdoissa keskeisiä seikkoja ovat erilaisten tilojen vuokrasuhteet suhteessa kaupunkiin, tilojen hierarkkinen etuoikeus, rahavirtojen ohjaus sekä yhteinen visio tulevaisuudesta. Mahdolliset tulevaisuuden kustannusvaikutukset ja investointipäätökset päätetään erikseen osana kaupungin talousarviovalmistelua. Taidetehtaan tulevaisuuden visio esitetään tuotavaksi elinvoimalautakunnan hyväksyttäväksi vuoden loppuun mennessä.

– Tavoitteena on ollut identifioida toisistaan poikkeavat pääasialliset toimintamallit, jotka omilla vahvuuksillaan ja heikkouksillaan vaikuttavat Taidetehtaan toiminnan onnistumiseen ja kannattavuuteen. Kaikissa kolmessa mallissa on hyviä ja huonoja puolia, selvityksen laatimisesta vastannut Taidetehtaan toimitusjohtaja Anders Lindholm-Ahlefelt toteaa.

Elinvoimalautakunnalle hyväksyttäväksi esitettävä malli tarkoittaa, että Taidetehtaan yritysasiakkaita palvelemaan perustettu Event Factory jatkaisi toimintaansa kaupungin tytäryhtiönä talon pääasiallisena toimijana myyden Taidetehtaan tiloja eri kokousten ja tapahtumien tarpeisiin ja tuottaisi kaupallisesti kannattavat tapahtumat itse tai ulkoistamalla ne. Nykyisellään säilyisi myös Porvoon kulttuuri- sekä kaupungin matkailu- ja tapahtumapalveluiden rooli Event Factoryn kumppaneina.

– Tässä mallissa olisi myös mahdollista, että Event Factoryn myyntiorganisaatio voisi laajentua palvelemaan muitakin kaupunkiorganisaation tapahtumatiloja, kuten esimerkiksi Näsin kartanoa tai tulevaa Kokoniemen liikuntakeskusta, Taidetehtaan toimitusjohtaja Anders Lindholm-Ahlefelt toteaa.

Taidehallin toiminta tarkasteltava uudelleen

Hallintomallin hyväksymisen lisäksi elinvoimalautakunnalle esitetään, että Taidehallin toiminta tulisi tarkastella uudestaan kokonaisuuden valossa siten, että se palvelisi paremmin myös matkailullisia tavoitteita.
Kokonaisuudesta ja sen toteuttamiseen vaadittavista muutostöistä tulisi laatia erillinen kustannusarvio ja laatia visio Taidehallin tulevaisuuden profiilista, tavoitteena kansallisesti kilpailukykyinen kokonaisuus.

– Olisi mahdollista, että Taidehalli laajentuisi esimerkiksi ylälämpiöön, kokoustiloihin tai osittain taitelijoiden työhuoneiden alueelle. Laajennettu Taidehalli mahdollistaisi huomattavan paljon kookkaampien taidenäyttelyiden tuottamisen ja voisi toimia eräänlaisena vastauksena porvoolaiseen taidemuseokeskusteluun, Lindholm-Ahlefelt toteaa.

– Muita vaihtoehtoja Taidehallille olisi joko jatko nykyisellään, mutta kulku ohjautuisi profiloidusti kauppakujan kautta tai että Taidetehtaan tietyt tilat vaihtaisivat paikkoja, jolloin Tehdassali toimisi Taidehallina ja nykyinen Taidehalli otettaisiin seminaari- ja kokouskäyttöön, Lindholm-Ahlefelt sanoo.

Taidehallin tarkennettu profiili sekä suunnitelma muiden tilojen hyödyntämisestä taidemuseotoiminnan pilotoimiseksi esitetään tuotavaksi elinvoimalautakunnan hyväksyttäväksi vuoden loppuun mennessä.

Vaihtoehtoina tarkasteltu myös kunnallista ja osakeyhtiömallia

Kaksi muuta selvityksessä tarkasteltua mallia ovat niin kutsutut kunnallinen malli ja osakeyhtiömalli.
Kunnallisessa mallissa Taidetehtaan päätahona toimisi Porvoon kaupunki, ja Taidetehdasta johtaisi vapaa-aikapalveluiden tai elinvoimatoimialan alainen tulosaluepäällikkö.
Tässä mallissa Event Factoryn henkilökunta siirtyisi uuden perustettavan yksikön alaisuuteen ja Taidetehdas olisi osa kaupungin talousarviorakennetta. Tiloja ei aktiivisesti myytäisi yritysasiakkaille, mutta tilat olisivat edelleen varattavissa tarkoitukseen.

Osakeyhtiömallissa Taidetehdas olisi tapahtumatalo, jonka ensisijainen funktio olisi palvella eri yritysten kongressi- ja konferenssitarpeita sekä järjestää kaupallisesti kannattavia tapahtumia, ja toissijaisesti tarjota porvoolaisille taidetta ja kulttuuria. Mallissa kaupungin Taidetehtaalta vuokraamat tilat siirrettäisiin Event Factoryn alaisuuteen, mikä tarkoittaisi huomattavaa korotusta Event Factoryn tilakustannuksiin sekä tiettyä takaisinvuokrausta kaupungille.