Siirry sisältöön

Porvoon torin kaava nähtäville

Porvoon torialuetta koskevan asemakaavan muutosehdotus on nähtävillä. Kaava jatkaa keskustan kehittämistyötä, jota on pohjustettu vuodesta 2017 saakka työpajoin ja kyselyin. Viimeisin kysely järjestettiin kaavaluonnoksen ollessa nähtävillä vuodenvaihteessa. Kaupunkisuunnittelupäällikkö Dan Mollgren iloitsee kyselyn runsaasta osallistujamäärästä ja kommenteista, joita saatiin luonnoksesta.

Porvoon torialuetta koskevan asemakaavan muutosehdotus on nähtävillä. Kaava jatkaa keskustan kehittämistyötä, jota on pohjustettu vuodesta 2017 saakka työpajoin ja kyselyin. Viimeisin kysely järjestettiin kaavaluonnoksen ollessa nähtävillä vuodenvaihteessa. Kaupunkisuunnittelupäällikkö Dan Mollgren iloitsee kyselyn runsaasta osallistujamäärästä ja kommenteista, joita saatiin luonnoksesta.

– Kyselyyn vastanneet löysivät suunnitelmasta kehitettävää erityisesti liikenteestä ja torin turvallisuudesta, mutta merkittävä osa vastaajista piti suunnitelmia onnistuneina ja toivoi oleskeluympäristöihin esitetyn kaltaista kehittämistä. Saatu palaute on auttanut meitä viemään suunnitelmaa eteenpäin ja tutkimaan toimivampia ratkaisuja vaikeiksi koettuihin kohtiin, Mollgren kertoo. 

– Houkuttelevan kaupunkiympäristön sekä sujuvien joukkoliikenteen ja kevyenliikenteen yhteyksien avulla tori toteuttaa myös kaupungin strategisia tavoitteita, apulaiskaupunginjohtaja Fredrick von Schoultz toteaa. 

Torista tulee monikäyttöinen 

Suunnitelmassa / Kaavaehdotuksessa linja-autopysäkit ja pyörätiet sijoittuvat toria rajaavien katujen varsille. Torin keskiosa on varattu torikaupalle ja eteläpäässä on tilaa oleskelulle, kaupunkitapahtumille ja erilaiselle liikunnalliselle toiminnalle. Jatkossa myös toria rajaavien kiinteistöjen liiketiloja on helpompi kytkeä tukemaan torielämää ja -kauppaa. Oleskelu- ja levähdyspaikkoja on kaavaehdotuksessa runsaasti. Torin pohjoispäätyyn sijoittuu uusi puistikko sekä paviljonki, johon voisi tulla toimijaksi ravintola, kahvila tai muu matkailupalvelu. Paviljongin katetusta tilasta löytyvät myös julkiset käymälät sekä joukkoliikenteen opasteet ja infotaulut.  

– Suunnitelmien tavoitteena on parantaa torin viihtyisyyttä ja turvallisuutta sekä kehittää alueen monikäyttöisyyttä, kaavoitusarkkitehti Emilia Saatsi perustelee.  

Esteetön kulku linja-autoihin 

Kaavatyössä on kiinnitetty erityistä huomiota joukkoliikenteen aikataulujen ja pysäkkien hyvään näkyvyyteen. Tietoa löytyy jatkossa paviljongin infopisteen lisäksi kaikilta pysäkeiltä. Laadukas opastusjärjestelmä on tärkeä osa joukkoliikenteen saavutettavuutta. Vaikka linja-autojen lähtölaiturien sijoittuminen on erilaista aikaisempaan verrattuna, eivät etäisyydet linja-autojen välillä kasva merkittävästi. Jatkossa linja-autosta toiseen voi kulkea esteettömästi katua ylittämättä ja linja-autoihin nouseminen tapahtuu turvallisesti torin puolelta.   

Positiivisia vaikutuksia keskustan elinvoimaisuuteen 

Toria varten on laadittu runsaasti selvityksiä. Muun muassa liikenteen toimivuutta, pysäköintiratkaisuja, torin arvokasta kaupunkitilallista luonnetta, suunnitelmien vaikutuksia talouteen ja sosiaaliseen elämään on tutkittu kaavatyön aikana.  

-Selvitysten mukaan kaavan toteuttamisella on selkeitä positiivisia vaikutuksia keskustan elinvoimaan. Koronakriisin vaikutukset näkyvät ja tuntuvat tällä hetkellä myös Porvoon keskustassa mutta on odotettavissa, että julkisen ulkotilan merkitys kaupunkilaisille jopa kasvaa tulevaisuudessa, apulaiskaupunginjohtaja Fredrick von Schoultz kertoo.  

Porvoo on houkutteleva lähimatkailukohde Uudellamaalla ja kesä antanee nostetta matkailuun. Uuden torin toteuttaminen tulee mahdolliseksi asemakaavan saatua lainvoiman ja investointipäätösten jälkeen. Nämä ovat pidemmän aikavälin investointeja elinvoimaisen keskustan ja kaupunkielämän kehittämiseen.  

Asemakaava on nähtävillä pitkään, syyskuun puoliväliin asti. Kaavamateriaali on nähtävillä kaupungin verkkosivuilla. Verkkosivuilla voi myös tutustua torin uusiin mallinnuskuviin, jotka näyttävät tavoiteltua tunnelmaa eri vuodenaikoina.  

Facta