Siirry sisältöön

Puukerrostaloja kaavoitetaan Porvoo Campuksen viereen

Porvoo Campuksen eteläpuolelle Taidetehtaankadun varteen on valmistumassa kaava, jolla alueelle voisi rakentua puukerrostaloasuntoja noin 250–360 asukkaalle.

Tehtaanpuiston puutalot

Kaupunkikehityslautakunta käsittelee Tehtaanpuiston puutalot -nimistä asemakaavaehdotusta kokouksessaan 6. syyskuuta. Esitys on, että asemakaavaehdotus asetetaan nähtäville syyskuun lopussa.

– Tehtaanpuiston puutalot -kortteli jatkaa puurakentamista päiväkoti Metsätähden läheisyydessä. Länsirannan Puukortteli on vielä oma erillinen hankkeensa, joka sijoittuu lähemmäs jokirantaa Kultalistankadun eteläpuolelle. Länsirannan Puukorttelin asemakaava hyväksyttiin alkuvuonna 2022 ja nyt odotellaan alueen toteutumista, kaavoittaja Pekka Mikkola kertoo.

Tehtaanpuiston puutalot -korttelin talot tulee varustaa puujulkisivuin ja harjakatoin ja myös rungon tulee olla pääosin puuta. Värityksessä painotetaan lämpimiä punertavan ja vihreän sävyjä. Taidetehtaankadun varrelle on järjestetty lisätilaa, mikä takaa katupuuriville nykyistä paremmat menestymisen mahdollisuudet.

Kortteli on varattu Avain Yhtiöt oy:lle, joka on yleishyödyllinen lähinnä vuokra- ja asumisoikeusasuntoja rakennuttava ja ylläpitävä toimija. Korttelin suunnitteluvaraus umpeutuu, ja kaupunkikehityslautakunta ottaa myös kantaa suunnitteluvarauksen pidentämiseen.

Nyt kaavoitettava alue sijoittuu Porvoo Campus -ammattikorkeakoulukiinteistön eteläpuolelle Taidetehtaankadun ja Kultalistankadun risteyksen luoteispuolelle. Kaava-alue käsittää myös Porvoo Campuksen, jonka tontin eteläosan pysäköintijärjestelyjä muokataan.

Tehtaanpuisto ja Campuspolku muodostavat uuden yhteyden Taidetehtaalle

Kaavaan sisältyy myös Tehtaanpuisto-niminen rakentamaton puistoalue, joka jää viherkeitaaksi uuden kerrostaloalueen ja ns. Hellberginmäen väliin. Hellberginmäeltä rakennetaan kevyen liikenteen väylä, Campuspolku, Taidetehtaan alueelle.

Asemakaavaratkaisu pohjautuu Suunnittelutoimisto MUUAN Oy:n laatimaan suunnitelmaan. Suunnitelmassa neljä L:n muotoista kerrostaloa asettuu koko korttelin laajuisen pysäköintihallin päälle. Osa asuntojen pysäköintipaikoista sijoittuu Porvoo Campuksen pihan kulmaan toteutettavalle uudelle yhteiskäyttöiselle pysäköintialueelle. Rakentamisen määrä on 13 880 k-m² ja kerroksia taloissa on viidestä seitsemään.