Hoppa till innehåll

Trävåningshus planläggs bredvid Borgå Campus

Området söder om Borgå Campus vid Konstfabriksgatan kommer att få en plan med vilken det kan byggas bostäder i trävåningshus för cirka 250–360 invånare.

Tehtaanpuiston puutalot

Stadsutvecklingsnämnden behandlar detaljplaneförslaget Trähusen i Fabriksparken vid sitt möte den 6 september. Det föreslås att detaljplaneförslaget läggs fram i slutet av september.

– Kvarteret Trähusen i Fabriksparken fortsätter träbyggande i närheten av daghemmet Skogsstjärnan. Träkvarteret på västra åstranden är ännu ett eget skilt projekt som placerar sig närmare åstranden söder om Guldlistgatan. Detaljplanen för träkvarteret på västra åstranden godkändes i början av år 2022 och nu väntar vi på att området blir färdigt, berättar planläggare Pekka Mikkola.

Husen i kvarteret Trähusen i Fabriksparken ska förses med träfasader och sadeltak och även stommen ska huvudsakligen vara i trä. I färgläggningen betonas varma toner i rödskiftande och grönt. Vid Konstfabriksgatan har det ordnats mer plats, vilket garanterar en rad med träd på gatan bättre framgångsmöjligheter.

Kvarteret har reserverats till Avain Yhtiöt oy som är en allmännyttig aktör som närmast låter bygga hyres- och bostadsrättsbostäder och underhåller dem. Planeringsreserveringen för kvarteret löper ut och stadsutvecklingsnämnden tar också ställning till en förlängning av planeringsreserveringen.

Området som nu ska planläggas placerar sig söder om yrkeshögskolefastigheten Borgå Campus nordväst om korsningen mellan Konstfabriksgatan och Guldlistgatan. Planområdet omfattar också Borgå Campus. Parkeringsarrangemangen i tomtens södra del kommer att ändras en del.

Fabriksparken och Campusstigen bildar en ny förbindelse till Konstfabriken

I planen ingår också ett obyggt parkområde med namnet Fabriksparken som blir kvar som en grön oas mellan det nya höghusområdet och den nya s.k. Hellbergsbacken. Från Hellbergsbacken byggs en gång- och cykeltrafikled, Campusstigen, till Konstfabrikens område.

Detaljplanlösningen baserar sig på en plan som Suunnittelutoimisto MUUAN Oy har utarbetat. I planen placerar sig fyra L-formade våningshus ovanför en parkeringshall som omfattar hela kvarteret. En del av bostädernas parkeringsplatser placerar sig på en ny sambruksparkeringsplats som byggs i hörnet av Borgå Campus gård. Byggnadsytan är 13 880 m²-vy och husen kommer att ha 5–7 våningar.