Siirry sisältöön

Puurakentamisen seminaareja yrityksille ja muille kiinnostuneille

Porvoon kaupunki järjestää kolme puurakentamista käsittelevää seminaaria helmi-huhtikuussa 2022. Näistä ensimmäinen on 7.2.2022, ja ainakin se järjestetään etäyhteyksin.

Tilaisuudet on tarkoitettu puurakentamisesta kiinnostuneille yrityksille, kuntien edustajille ja muille asiasta kiinnostuneille. Tarjolla on viimeisintä tutkimustietoa puurakennusalasta, esimerkkejä kuntien onnistuneista käytännöistä sekä tietoa kuntien mahdollisista tulevista puurakentamisen hankkeista. Seminaareissa keskustellaan kuntien hankintaosaamisen vahvistamisesta ja paikallisen puurakentamisen osaamisen kehittämisestä. Yritykset voivat tuoda esiin toiveitaan ja tarpeitaan suoraan kuntien edustajien kanssa, ja siten vaikuttaa julkisen puurakentamisen kehittymiseen Porvoon lähiseuduilla.

­­– Porvoon tavoitteena on lisätä vähähiilistä julkista puurakentamista, tukea paikallisia alan yrityksiä sekä kasvattaa puurakentamisen osaamista lähiseudulla. Nyt järjestettävissä tilaisuuksissa keskustellaan, millainen puurakentamisen osaamis- ja yrityskeskittymä Porvoon alueelle voisi tulevaisuudessa syntyä, kaupunkisuunnittelupäällikkö Dan Mollgren kertoo

Esittelyssä Kokonniemen liikuntakeskus ja valtakunnallisia näkymiä alan johtavalta asiantuntijalta

Ensimmäinen seminaari järjestetään 7.2.2022 klo 10–12. Suomalaisen puurakentamisen nykytilaa ja mahdollisuuksia esittelee professori Markku Karjalainen Tampereen yliopistosta. Porvoon kaupungin kaupunkisuunnittelupäällikkö Dan Mollgren esittelee Porvoon tulevia hankkeita, kuten Kokonniemeen suunniteltavaa liikuntakeskusta. Tavoitteena on tehdä Kokonniemen liikuntakeskuksesta hiilineutraali, mikä voisi tarkoittaa, että siitä rakentuisi samalla puurakentamista edustava maamerkki ja että siinä voisi olla mahdollista hyödyntää paikallista tuotantoa. Lisäksi Sampsa Palva Studio Puistosta kertoo kokemuksia mielenkiintoisista puurakentamishankkeista.

Porvoo ja puurakentaminen nyt ja tulevaisuudessa -seminaarin ohjelma

klo 10–10.15 Tilaisuuden avaus, projektipäällikkö Tiina Sahakari, Sitowise

Klo 10.15–10.45 Porvoon kaupungin puurakentamisen tavoitteet ja tulevat hankkeet, kaupunkisuunnittelupäällikkö Dan Mollgren, Porvoon kaupunki

Klo 10.45–11.15 Suomalaisen puurakentamisen nykytila ja tulevaisuus – miten Porvoosta tehdään Suomen paras puurakentamisen kaupunki, professori Markku Karjalainen, Tampereen yliopisto

Klo 11.15–11.45 Case-esimerkkejä ja kokemuksia puurakentamishankkeista, Sampsa Palva, Studio Puisto

Klo 11.45–12.00 Päätössanat ja keskustelua

Kahden seuraavan seminaarin päivät ilmoitetaan myöhemmin. Toisessa tilaisuudessa keskitytään puurakentamiseen liittyviin hankintoihin ja niihin liittyvään osaamiseen sekä kunnissa että yrityksissä. Kolmannessa tilaisuudessa esillä ovat puurakentamisen osaamis- ja koulutustarpeet.

Tilaisuudet ovat osa Porvoon kaupungin selvityshanketta, jonka tavoitteena on tutkia paikallistuotannon edellytyksiä puurakentamisessa. Hanke on saanut rahoitusta ympäristöministeriöltä. Sitowise toimii selvitystyön toteuttajana.