Siirry sisältöön

Suunnittelupaja Fagerstan, Voolahden, Grännäsin ja Gäddragin alueen osayleiskaavasta 28.–29. tammikuuta

Porvoon kaupunki laatii Fagerstan, Voolahden, Grännäsin ja Gäddragin alueen osayleiskaavaa. Osayleiskaavatyö on nyt edennyt vaiheeseen, jossa toivotaan jälleen kommentteja maanomistajilta ja asukkailta. Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena, suoraan kyläasutusta ja rakentamista ohjaavana.

Porvoon kaupunki laatii Fagerstan, Voolahden, Grännäsin ja Gäddragin alueen osayleiskaavaa. Osayleiskaavatyö on nyt edennyt vaiheeseen, jossa toivotaan jälleen kommentteja maanomistajilta ja asukkailta. Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena, suoraan kyläasutusta ja rakentamista ohjaavana.

Maanomistajien ja asukkaiden toivotaan osallistuvan osayleiskaavan laatimiseen. Kaksipäiväinen suunnittelupaja järjestetään tiistaina 28. tammikuuta klo 15.30–19.30 ja keskiviikkona 29. tammikuuta klo 15.30 – 19.30 Grännäs skolanin tiloissa (Grännäsintie 6, 07450 Voolahti).

Suunnittelupajassa pohditaan uusien rakennuspaikkojen sijaintia

Suunnittelupajassa voi tutustua tehtyihin selvityksiin (mm. luontoselvitykset ja kulttuuriympäristöselvitys) ja kommentoida alustavia tavoitteita sekä mitoitusperusteita. Esillä on myös alustavien mitoitusperusteiden pohjalta laadittu kartta, joka näyttää uusien rakennuspaikkojen määrän kartalla.

Suunnittelupajassa on oiva tilaisuus tuoda esille oma näkemys siitä, minne uudet rakennuspaikat tulisi sijoittaa ja pitäisikö uusia rakennuspaikkoja osoittaa enemmän vai onko niitä jo liikaa alustavilla kartoilla, toteaa yleiskaavapäällikkö Maija-Riitta Kontio.

Suunnittelupajassa maanomistajien ja asukkaiden kanssa ovat keskustelemassa Maija-Riitta Kontio, Hilkka Jokela, Christina Eklund ja Reima Hyytiäinen Porvoon kaupunkisuunnittelusta. Arkkitehti Mona Schalin osallistuu suunnittelupajaan tiistaina 28.1. klo 18.00–8.30. Hän esittelee kulttuuriympäristöselvityksen tulokset.

Kyläteiden ideasuunnitelma valmistui

Voolahdentiellä ja Gäddragintiellä kävely ja pyöräily on tulevaisuudessa helpompaa ja turvallisempaa, jos kyläteiden ideasuunnitelmassa esitetyt parannusehdotukset toteutuvat. Kyläteiden ideasuunnitelma käynnistyi loppuvuodesta 2018 kyläkävelyllä. Keväällä 2019 asukastyöpajassa Grännäsin skolanissa etsittiin yhdessä asukkaiden kanssa ratkaisuja ja parannusehdotuksia koettuihin ongelmakohtiin.

Ideasuunnitelmasta on nyt laadittu loppuraportti, jossa on esitetty liikenneturvallisuuden parantamiseen kustannustehokkaita ja toimivia ratkaisuja. Ideasuunnitelma toimii lähtökohtana parantamistoimenpiteiden jatkosuunnittelulle, joista Uudenmaan ELY-keskus vastaa. Ideasuunnitelma on myös lähtökohtana kaavatyölle. Suunnittelupajassa voi myös kommentoida kyläteiden ideasuunnitelmaa.

Osayleiskaava-aineistot verkossa

Suunnittelupajassa esillä oleva materiaali on myös nähtävillä kaupungin verkkosivuilla. Verkkosivuilla voi myös antaa palautetta suunnitteluaineistosta. Kaupungin verkkosivuilta ei löydy kulttuuriympäristöselvitykseen liittyviä kohdekortteja, koska ne sisältävät yksityiskohtaisia tietoja kiinteistöistä. Kohdekortit ovat kuitenkin julkisia ja ne ovat suunnittelupajassa nähtävissä sekä niistä saa otteita pyydettäessä.

Lisätietoja
yleiskaavapäällikkö Maija-Riitta Kontio
maija-riitta.kontio@porvoo.fi
puh. 040 489 5751 

kaavoittaja Hilkka Jokela
hilkka.jokela@porvoo.fi
puh. 040 489 5750

liikennejärjestelmäasiantuntija Herkko Jokela, Uudenmaan Ely-keskus
herkko.jokela@ely-keskus.fi
puh. 029 502 1367