Hoppa till innehåll

Planeringsverkstad för delgeneralplanen för Fagersta, Vålax, Grännäs och Gäddrag 28–29 januari

Borgå stad utarbetar en delgeneralplan för Fagersta, Vålax, Grännäs och Gäddrag. Delgeneralplanearbetet har nu framskridit till det skede att staden ber om markägarnas och invånarnas kommentarer. Delgeneralplanen kommer att ha rättsverkan som direkt styr bybebyggelsen och byggandet.

Borgå stad utarbetar en delgeneralplan för Fagersta, Vålax, Grännäs och Gäddrag. Delgeneralplanearbetet har nu framskridit till det skede att staden ber om markägarnas och invånarnas kommentarer. Delgeneralplanen kommer att ha rättsverkan som direkt styr bybebyggelsen och byggandet.

Markägarna och invånarna önskas delta i utarbetandet av delgeneralplanen. Staden ordnar en planeringsverkstad som pågår i två dagar: tisdagen den 28 januari klockan 15.30–19.30 och onsdagen den 29 januari klockan 15.30–19.30 i Grännäs skola (Grännäsvägen 6, 07450 Vålax).

Vid planeringsverkstaden funderas på placeringen av nya byggplatser

Vid planeringsverkstaden kan du bekanta dig med utredningar som gjorts (bl.a. naturutredningar och en kulturmiljöutredning) och kommentera de preliminära målen och dimensioneringsgrunderna. Framlagd finns också en karta över de nya byggplatserna. Kartan har utarbetats utgående från de preliminära dimensioneringsgrunderna.

Vid planeringsverkstaden har du ett ypperligt tillfälle att berätta var du tycker att de nya byggplatserna ska placeras och om det ska anvisas flera nya byggplatser eller om det redan finns för många byggplatser på de preliminära kartorna, konstaterar generalplanechef Maija-Riitta Kontio.

Maija-Riitta Kontio, Hilkka Jokela, Christina Eklund och Reima Hyytiäinen från stadsplaneringen i Borgå deltar i planeringsverkstaden och diskuterar där med markägarna och invånarna. Arkitekt Mona Schalin deltar i planeringsverkstaden tisdagen den 28 januari klockan 18.00–18.30. Hon presenterar miljökulturutredningens resultat.

Idéplanen för byvägarna är färdig

I framtiden är det lättare och tryggare att gå och cykla på Vålaxvägen och Gäddragsvägen, om de förbättringsförslag som presenteras i idéplanen för byvägarna genomförs. Utarbetandet av idéplanen för byvägarna inleddes i slutet av år 2018 med en bypromenad. På våren 2019 funderade staden tillsammans med invånarna lösningar och förbättringsförslag till problemen vid en invånarverkstad.

Nu har det utarbetats en slutrapport om idéplanen. I rapporten presenteras kostnadseffektiva och fungerande lösningar till förbättring av trafiksäkerheten. Idéplanen är utgångspunkten för den fortsatta planeringen av förbättringsåtgärderna. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland svarar för åtgärderna. Idéplanen är utgångspunkten också för planarbetet. Vid planeringsverkstaden kan du kommentera också idéplanen för byvägarna.

Delgeneralplanehandlingarna finns på internet

Materialet som finns framlagt på planeringsverkstaden finns också på stadens webbplats. På webbplatsen kan du ge respons på planeringsmaterialet. På webbplatsen finns dock inte objektskorten som ansluter sig till kulturmiljöutredningen eftersom de innehåller detaljerad information om fastigheterna. Objektskorten är dock offentliga och kan ses vid planeringsverkstaden, och utdrag ur dem fås på begäran.

Ytterligare information

generalplanechef Maija-Riitta Kontio
maija-riitta.kontio@porvoo.fi
tfn 040 489 5751  

planläggare Hilkka Jokela
hilkka.jokela@porvoo.fi
tfn 040 489 5750

sakkunnig inom transportsystem Herkko Jokela, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland
herkko.jokela@ely-keskus.fi
tfn 029 502 1367