Siirry sisältöön

Tervetuloa esiopetukseen ja peruskouluun

Ilmoittautumiset syksyn 2022 esiopetukseen ja peruskouluun ovat alkaneet.

Ensi syksynä esiopetuksessa aloittaa noin 530 lasta ja peruskoulun ensimmäisen luokan 600 lasta. Myös koulukuljetuksen (Huom! Tässä vaiheessa vain 1. ja 7. luokalla aloittavat) ja iltapäivätoimintaan hakeminen on nyt ajankohtaista. Kaikki sähköiset ilmoitukset ja hakemukset tulee tehdä 31.1.2022 mennessä.

Lähikoulupäätökset on postitettu 27.12.2021 ja infokirjeet esiopetukseen ilmoittautumisesta 7.1.2022.

Ilmoittautuminen esiopetukseen

Vuonna 2016 syntyneiden lasten esiopetus alkaa syksyllä 2022. Esiopetukseen ilmoittaudutaan varhaiskasvatuspalveluiden sähköisessä asioinnissa.

Ilmoittautuminen peruskouluun

Vuonna 2015 syntyneiden lasten oppivelvollisuus alkaa syksyllä 2022. Suomessa vakinaisesti asuvat maahanmuuttajataustaiset lapset ovat myös oppivelvollisia. Jos lapsen kielitaito ei riitä perusopetukseen osallistumiseen, hänet voi ilmoittaa valmistavaan opetukseen kouluun ilmoittautumisen yhteydessä. Lähikoulun rehtorilta saa lisätietoja.

Kouluun ilmoittaudutaan joko sähköisesti tammikuun aikana osoitteessa:

tai koululla 3.2.2022 klo 14–17. Avainkoodi Wilma-järjestelmään on merkitty lähikoulupäätökseen. Mikäli ilmoittautuminen tapahtuu koululla, pyydetään ottamaan mukaan lähikoulupäätös, johon on merkitty lapsen lähiosoitteen mukainen lähikoulu.

Koulukuljetuksen hakeminen

Koulukuljetusta haetaan 1. ja 7.  vuosiluokan oppilaille Wilman kautta (hakemukset ja päätökset/tee uusi hakemus jne.). Esiopetusoppilaille koulukuljetusta haetaan hakulomakkeella.

Iltapäivätoimintaan hakeminen

Ensimmäisen ja toisen vuosiluokkien koululaisten iltapäivätoimintaan haetaan sähköisesti Wilma-järjestelmän kautta. Päätös iltapäiväkerhopaikasta lähetetään Wilman kautta viimeistään toukokuussa niille ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaiden huoltajille, jotka ovat jättäneet hakemuksen määräaikaan mennessä.

Lisätietoja:

Esiopetus, itäinen alue: Lena Lappalainen, lena.lappalainen@porvoo.fi, puh. 040 198 4861

Esiopetus, läntinen alue: Gina Liljeberg-Karlsson, carina.liljeberg-karlsson@porvoo.fi, puh. 040 167 9048

Perusopetus: Marjo Lindman, marjo.lindman@porvoo.fi, puh. 040 195 2809

Iltapäivätoiminta: Anne Lindholm, anne.ch.lindholm@porvoo.fi, puh. 040 195 2805

Koulukuljetukset: Annika Lundström, koulu.kuljetus@porvoo.fi, puh. 040 195 2804

Wilma-järjestelmä: Leena Westerlund, leena.westerlund@porvoo.fi, puh. 040 676 7728