Hoppa till innehåll

Välkommen till förskoleundervisning och grundskolan

Anmälningarna till förskoleundervisning och grundskolan för hösten 2022 har påbörjats.

Nästa höst börjar cirka 530 barn i förskoleundervisningen och 600 barn på första årskursen i grundskolan. Även ansökan om skolskjuts (Obs! Gäller i det här skedet dem som börjar i årskurs 1 och 7) och till eftermiddagsverksamhet är aktuellt nu. Alla elektroniska anmälningar och ansökningar ska göras senast 31.1.2022.

Besluten om närskola och infobreven om anmälan till förskoleundervisning har postats 27.12.2021 och 7.1.2022.

Anmälan till förskoleundervisningen

Förskoleundervisningen för barn födda år 2016 börjar hösten 2022. Anmälan sker via den elektroniska kundtjänsten för tjänster inom småbarnspedagogik senast 31.1.2022.

Anmälan till grundskolan

Läroplikten för barn födda år 2015 börjar hösten 2022. Barn med invandrarbakgrund som är permanent bosatta i Finland är också läropliktiga. Om barnets språkkunskaper inte är tillräckliga för att delta i den grundläggande utbildningen, kan barnet anmälas till förberedande undervisning i samband med anmälan till skolan. Ytterligare information ger närskolans rektor.

Anmälan till skolan sker antingen elektroniskt under januari månad på adressen

eller genom att besöka skolan 3.2.2022 kl. 14–17. Användarnamn och lösenord till Wilma-systemet finns antecknat i beslutet om närskola. Om ni anmäler barnet genom att besöka skolan, ber vi att ni tar med beslutet om närskolan. I beslutet anges barnets närskola på basis av gatuadressen.

Ansökan om skolskjuts

Man ansöker om skolskjuts via Wilma för elever som inleder årskurs ett och årskurs sju (ansökningar och beslut /gör en ny ansökan osv.). Skolskjutsansökan för förskoleelever görs med en ansökningsblankett.

Ansökan till eftermiddagsverksamhet

Ansökan till eftermiddagsverksamhet för skolelever som inleder årskurs ett och två sker också elektroniskt via Wilma-systemet. Användarnamnet och lösenordet är samma som vid anmälan till skolan. Beslut om plats inom eftermiddagsverksamhet skickas elektroniskt via Wilma senast i maj till de vårdnadshavare till barn i årskurs ett och två som har lämnat in en ansökan inom utsatt tid.

Ytterligare information:

Förskoleundervisning, östra området: Lena Lappalainen, lena.lappalainen@porvoo.fi, tfn. 040 198 4861

Förskoleundervisning, västra området: Gina Liljeberg-Karlsson, carina.liljeberg-karlsson@porvoo.fi, tfn. 040 167 9048

Grundläggande utbildning: Marjo Lindman, marjo.lindman@porvoo.fi, tfn 040 195 2809

Eftermiddagsverksamhet: Anne Lindholm, anne.ch.lindholm@porvoo.fi, tfn 040 195 2805

Skolskjutsar: Annika Lundström, koulu.kuljetus@porvoo.fi, tfn 040 195 2804

Wilma -systemet: Christel Tallberg, christel.tallberg2@porvoo.fi, tfn 040 350 7010