Siirry sisältöön

Tolkkisten Kräkelsundetin alueen suunnittelu käynnistyy kyselyllä

Porvoon kaupunki on käynnistänyt Tolkkisten Kräkelsundetin alueen suunnittelun ideasuunnitelman laadinnalla. Alue sijaitsee Tolkkisten niemen kärjessä ennen Emäsalon siltaa.

Porvoon kaupunki on käynnistänyt Tolkkisten Kräkelsundetin alueen suunnittelun ideasuunnitelman laadinnalla. Alue sijaitsee Tolkkisten niemen kärjessä ennen Emäsalon siltaa.

Kyselyssä voi antaa palautetta ideasuunnitelmasta

Alueen kehittäminen on tulevien vuosien, jopa vuosikymmenten tavoite. Suunnitelman tueksi kerätään nyt kyselyn avulla ideoita asukkailta, veneilijöiltä, venealan palveluiden järjestäjiltä, erilaisten merellisten harrastusten edustajilta ja kaikilta, joita alueen kehittäminen pitkällä aikavälillä kiinnostaa. 

Kyselyn taustaksi on laadittu kaksi alustavaa ideasuunnitelmavaihtoehtoa, joita on nyt mahdollisuus kommentoida. Lisäksi voit esittää aivan uusia ideoita alueen kehittämiseksi. Vastauksia hyödynnetään alueen jatkosuunnittelussa. Ideasuunnitelma viimeistellään valmiiksi kevään aikana ja se tulee olemaan tulevan asemakaavoituksen taustana. Ideasuunnitelmaa laatii FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy.

Veneilyä, vapaa-ajanviettoa ja yritystoimintaa

Porvoon kaupunki ja Helsingin kaupunki ovat hankkineet laajoja alueita Porvoon Tolkkisista. Tarkoituksena on kehittää Tolkkisten niemen alueesta monipuolinen merellinen teollisuus-, varastointi- ja työpaikka-alue voimassa olevan Porvoon keskeisten alueiden osayleiskaavan periaatteiden mukaisesti. Lisäksi osayleiskaavassa on osoitettu alueita venesatamille ja virkistykseen. 

Ideasuunnitelma-alue on osa Tolkkisten niemeä. Alueella on jo nyt veneilyyn ja merenkulkuun liittyviä toimintoja kuten Merivartioston kelluva toimipiste, Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen satama sekä veneseurojen laitureita ja toimintaa. Tavoitteena on kehittää alueelle korkeatasoinen pienvenesatama veneilyyn liittyvine palveluineen sekä mahdollistaa alueella veneiden talvisäilytys veneiden kunnossapitoon ja huoltoon liittyvine palveluineen. Lisäksi Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen ja Merivartioston toiminta alueella turvataan mahdollisine laajennustarpeineen. 

Aluetta suunnitellaan muillekin kuin veneilijöille. Alueella on suuri merkitys Tolkkisten asukkaiden ja koko läntisen Porvoon merellisenä ulkoilualueena. Muidenkin harrasteryhmien kiinnostusta sijoittua alueelle kartoitetaan. Tavoitteena on, että alue on turvallisesti saavutettavissa myös julkisella liikenteellä, pyöräillen ja kävellen.

Kokemusasiantuntijaryhmään etsitään jäseniä

Suunnittelutyöhön liittyen perustetaan kokemusasiantuntijaryhmä, joka osallistuu suunnittelutyöhön. Jos olet kiinnostunut alueen kehittämisestä, ilmoittaudu mukaan ryhmään kyselyssä. Ryhmän toivotaan edustavan mahdollisimman monipuolisesti alueella toimijoita ja alueesta kiinnostuneita. Ryhmä kokoontuu 2-3 kertaa suunnittelutyön aikana.

Tutustu alueelta laadittuihin ideasuunnitelmavaihtoehtoihin ja vastaa kyselyyn. Kysely on auki 13.5.-10.6.2020.

Lisätietoja alueen suunnittelusta: 

kaupunkisuunnittelupäällikkö Dan Mollgren
puh. 040 623 2614
dan.mollgren@porvoo.fi 

kaavoittaja Hilkka Jokela
puh. 040 489 5750
hilkka.jokela@porvoo.fi

kuntatekniikkapäällikkö Kari Hällström
puh. 040 576 0206
kari.hallstrom@porvoo.fi