Siirry sisältöön

Torin, Puukorttelin, Opistokujan ja Kuninkaanportin tarkistetut asemakaavaehdotukset lautakunnan käsittelyyn

Kaupunkikehityslautakunnan kokouksessa 14.12.2021 käsitellään seuraavia asemakaavaehdotuksia:  

Kaupunkikehityslautakunnan kokouksessa 14.12.2021 käsitellään seuraavia asemakaavaehdotuksia:  

Porvoon tori 

Porvoon toria koskeva asemakaavaehdotus on ollut nähtävillä kesä-syyskuussa 2020. Ehdotuksesta saatiin seitsemän lausuntoa ja kuusi muistutusta.  
 
Asemakaavaehdotuksen tarkistamisen aikana on laadittu selvitys linja-autoterminaalin sijoittamisvaihtoehdoista ja tarkastelu torin työmaan vaiheistamisesta sekä tori- ja joukkoliikennepalvelujen toimivuudesta työmaan aikana. Asemakaavaehdotukseen tehdyt tarkistukset ovat vähäisiä. 

– Torin kaavamuutos on kaupungin keskeinen keskustan kehittämishanke. Tavoitteena on luoda edellytykset torin kehittämiselle kävelypainotteiseksi oleskelun ja kaupan kohtaamispaikaksi, sanoo kaupunkisuunnittelupäällikkö Dan Mollgren.  

Asemakaavaehdotuksessa toritoiminnot muodostavat yhtenäisen alueen. Joukkoliikenteen palvelut säilyvät torin ympäristössä, mutta liikenne rajataan asemakaava-aluetta rajaaville kaduille. Asemakaavan toteutuksen myötä tori kehittyy turvalliseksi, houkuttelevaksi ja viihtyisäksi kaikkia kaupunkilaisia palvelevaksi kaupunkiaukioksi.  

Lisätietoa torista hankkeen verkkosivuilta: https://www.porvoo.fi/540-porvoon-tori

Länsirannan Puukortteli 

Länsirannan Puukortteli jatkaa ja viimeistelee Läntisen jokirannan puoleisen asumispainotteisten korttelien sarjan. Hanke pohjautuu tarjouskilpailuun, joka järjestettiin vuoden 2018 lopulla.  

Puukortteliin on hyväksymiskäsittelyyn valmistellussa asemakaavassa osoitettu rakennusoikeutta yhteensä 15 245 k-m², joka tarjoaa mahdollisuuden 180–220 uuden asunnon rakentamiseen. 

– Tavoitteena on, että puukerrostaloasuntojen rakentaminen voisi käynnistyä vuonna 2023, kun korttelia tukevat maanvahvistustyöt on saatu ensi vuoden aikana pääpiirteissään toteutetuiksi, kertoo kaavoittaja Pekka Mikkola.  

Puukortteli nojautuu kolmeen kerrostalon perustyyppiin: pitkään lamellitaloon, isoihin pistetaloihin ja pieniin ns. kaupunkivilloihin. Rakennusmateriaalin tulee olla pääasiassa puuta massiivipuurakentamista painottaen. Materiaalivalinta tukee kaupungin ilmastotavoitetta, sillä puu toimii pitkäaikaisena hiilivarastona. Asemakaavaan liittyvässä toteutusohjeessa puurakentamisen innovatiivisuus välittyy myös julkisivuihin ja kosketeltaviin pintoihin. 

Lisätietoa Puukorttelista hankkeen verkkosivuilta: https://www.porvoo.fi/535-lansirannan-puukortteli 

Opistokuja  

Asemakaavamuutos käsittää alueena entisen Point College ammattioppilaitoksen tontin sekä Strömborgska skolan nimellä tunnetun yhtenäiskoulun alueen. Tämän lisäksi suunnittelualueeseen sisältyy pieni osa Näsin terveyskeskuksen pysäköintialuetta. 

– Keskeinen tavoite on eheyttää alueen yhdyskuntarakennetta sekä luoda arkkitehtuurin keinoin viihtyisä kortteli, jolla on oma värikäs ilme. Asemakaavalla on tarkoitus lisätä monipuolisen asumisen mahdollisuuksia Porvoossa, sanoo kaupunkisuunnittelupäällikkö Dan Mollgren.  

Entisen Point Collegen tontille suunnitellut asuinrakennukset ovat korkeudeltaan viisi- ja kuusikerroksisia pistetaloja. Asuinrakentamiseen on osoitettu rakennusoikeutta yhteensä 9500 k-m2. Rakennusoikeus vastaa arviolta 128 asuntoa.  

Asuinrakennusten suunnittelussa on tavoitteena terveellisyys ja kestävän kehityksen mukaisten hiilineutraalien teknisten ratkaisujen käyttö.  

Lisätietoa Opistokujasta: https://www.porvoo.fi/544-opistokuja-1  
 

Kuninkaanportti 

Kuninkaanportin eteläisen alueen asemakaavaehdotuksen rajausta on katualueiden muutoksen vuoksi muutettu. Asemakaava tulee uudelleen kaupunkikehityslautakunnan käsittelyyn, ja se tulee asettaa uudelleen ehdotuksena nähtäville.  

Asemakaavan tavoitteet eivät ole muuttuneet vuoden takaisesta käsittelystä. Asemakaavalla muodostetaan kaksi uutta tonttia Kuninkaanportin eteläosaan ja mahdollistetaan siltayhteys moottoritien yli.