Siirry sisältöön

Uusi tieliikennelaki astui voimaan 1.6.2020

Uusi tieliikennelaki astui voimaan 1.6.2020. Uuden tieliikennelain myötä liikennesäännöt pysyvät pitkälti ennallaan, mutta laki pitää sisällään myös muutoksia niin sääntöihin kuin liikennemerkkeihinkin. Kokonaan uusia liikennemerkkejä tuli joitain kymmeniä, minkä lisäksi moneen liikennemerkkiin on tullut pieniä muutoksia.

Uusi tieliikennelaki astui voimaan 1.6.2020. Uuden tieliikennelain myötä liikennesäännöt pysyvät pitkälti ennallaan, mutta laki pitää sisällään myös muutoksia niin sääntöihin kuin liikennemerkkeihinkin. Kokonaan uusia liikennemerkkejä tuli joitain kymmeniä, minkä lisäksi moneen liikennemerkkiin on tullut pieniä muutoksia.

Uuden lain tavoitteena on mm. lisätä liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta sekä luoda edellytyksiä liikenteen digitalisoitumiselle ja turvalliselle automaatiolle samalla kun sääntelyä on kevennetty.

Porvoon kaupungin verkkosivuille osoitteeseen www.porvoo.fi/tieliikennelaki-2020 on kerätty tietoa muutamista Porvoon kaupunkiliikenteeseen vaikuttavista muutoksista sekä nostettu esille linkkejä, joiden kautta saa tarkempaa tietoa uudesta tieliikennelaista.

– Uuteen tieliikennelakiin kannattaa jokaisen tutustua. Lakimuutosten opettelun lisäksi nyt on hyvä hetki kerrata liikennesääntöjä, muistuttaa liikenneinsinööri Antti Rahiala Porvoon kaupungilta.

Velvollisuus ennakoida toisten tiekäyttäjien toimintaa

Uutena periaatteena tieliikennelakiin on tuotu ennakointivelvollisuus (4 §): ”Tienkäyttäjän on ennakoitava toisten tienkäyttäjien toimintaa vaaran ja vahingon välttämiseksi ja sovitettava oma toimintansa sen mukaisesti sujuvan ja turvallisen liikenteen edistämiseksi. ”

Pysäköinti kaksisuuntaisella kadulla ja pysäköinnin alkamisajan ilmoittaminen
Uusi tieliikennelaki sallii pysäyttämisen tai pysäköinnin taajamassa ajosuunnasta katsoen tien vasemmalle puolelle myös kaksisuuntaisella tiellä, kunhan se ei vaaranna tai haittaa liikennettä (36 §).

– Vasemmasta reunasta liikkeelle lähtö voi olla erittäin haastavaa ja vilkun käyttö on tässäkin tilanteessa erittäin tärkeää, jotta muut liikkujat voivat ajoissa havaita liikkeelle lähtevän ajoneuvon, muistuttaa Rahiala.

Lisäksi pysäköinnin ollessa aikarajoitettua, pysäköinnin alkamisajan voi ilmoittaa aiempaa vapaamuotoisemmin. Pysäköintikiekkoa ei siis ole enää välttämätöntä käyttää, mutta pysäköinnin alkamisaika on kuitenkin kyettävä osoittamaan riittävän selkeästi. Pysäköinnin alkamisajaksi on merkittävä aika, jolloin ajoneuvo pysäköidään.

Kävelyyn ja pyöräilyyn vaikuttavat muutokset

Jalankulkijaa koskevia muutoksia ei uudessa tieliikennelaissa juurikaan ole. Uuden tieliikennelain yhtenä tavoitteena on pyöräliikenteen edistäminen, mikä näkyy useina pyöräilijää koskevina uudistuksina.

Kuten ennenkin, pyörä on ajoneuvo ja pyörällä ajava on ajoneuvon kuljettaja. Pyöräilijän paikka on pyörätiellä. Jos pyörätietä ei ole, pyöräilijän tulee käyttää piennarta tai sen puuttuessa ajoradan oikeaa reunaa. Jalkakäytävällä saa ajaa vain alle 12-vuotias, eikä silloinkaan saa haitata jalankulkijoita. Pyörätie on aina merkitty pyörätien merkillä. Jos merkkiä ei ole, kyseessä on jalkakäytävä. Jos pyörätie sijaitsee kulkusuunnassa tien tai kadun vasemmalla puolella, voi pyöräilijä uuden lain mukaan halutessaan ajaa oikean puolen piennarta tai ajoradan reunaa.

Uuden lain mukaan pyöräilijän on pimeän tai hämärän aikaan tai näkyvyyden ollessa sään tai muun syyn takia huono käytettävä valkoisen tai vaaleankeltaisen etuvalon lisäksi punaista takavaloa.

Uudessa laissa on aiempaa selvemmin myös tuotu esiin se, että pyöräilijä saa ylittää suojatien ajaen (18 §). Sillä, ajaako vai taluttaako pyöränsä suojatien yli, on kuitenkin joissain tilanteissa vaikutusta väistämisvelvollisuuksiin.

– On ollut aika yleinen harhakäsitys, ettei pyörällä saisi ajaa suojatien yli. On hyvä, että uusi laki ottaa asiaan selkeämmin kantaa, toteaa Rahiala.