Siirry sisältöön

Vanhan sillan katusuunnitelmaehdotus asetetaan nähtäville

Porvoon vanhan sillan alueen katusuunnitelmaehdotus asetetaan nähtäville 24.8.–7.9.2022 väliseksi ajaksi.

Vanhan Porvoon silta.

Suunnitelmaehdotus on nähtävillä palvelupiste Kompassissa (Rihkamatori B, 06100 Porvoo) sekä kaupungin verkkopalvelussa.

Nähtävillä olon aikana suunnitelma-alueeseen rajautuvien kiinteistöjen omistajilla ja haltijoilla sekä muilla osallisilla on maanrakennuslain mukaisesti mahdollisuus antaa ehdotuksesta muistutus. Mahdolliset muistutukset voi toimittaa kirjallisesti kuntatekniikalle Kompassin kautta tai osoitteeseen kirjaamo@porvoo.fi (avoinna: ma–pe klo 9–15, kuoreen/sähköpostiviestiin merkintä ”Katusuunnitelman muistutus”).

Sillan suunnitteluvaiheen päätyttyä kilpailutetaan sillan rakentamisen urakka. Kilpailutuksen edellytyksenä on katusuunnitelman hyväksymispäätöksen lainvoimaisuus ja vesiluvan saaminen.
Tämän hetken arvion mukaan sillan rakentamisurakan kilpailutus voidaan tehdä loppuvuodesta.

Vuollejokisimpukoita ei löytynyt

Vesiluvan käsittelyyn liittyen sillan alueella suoritettiin heinäkuussa kartoitus vuollejokisimpukoista. Vuollejokisimpukka on suojeltu kansallisesti luonnonsuojelulailla ja kuuluu uhanalaisuusluokkaan vaarantunut.
Vuollejokisimpukoita ei sukeltamalla tehdyllä kartoituksella alueelta löytynyt.