Hoppa till innehåll

Förslaget till gatuplan vid gamla bron läggs fram

Förslaget till gatuplan för området vid gamla bron i Borgå hålls framlagt 24.8–7.9.2022.

Vanhan Porvoon silta.

Planförslaget är framlagt i servicekontoret Kompassen (Krämaretorget B, 06100 Borgå) samt på stadens webbplats.

Under framläggningstiden har ägare och innehavare av fastigheter som gränsar till planeringsområdet samt övriga intressenter möjlighet enligt markanvändnings- och bygglagen att lämna anmärkningar mot förslaget. Eventuella anmärkningar i ärendet ska lämnas skriftligt till kommuntekniken via Kompassen eller adressen kirjaamo@porvoo.fi (öppet: mån.–fre. kl. 9–15, märk kuvertet/e-postmeddelandet ”Anmärkning mot gatuplan”).

När planeringsskedet för bron har avslutats ska entreprenaden för byggandet av bron konkurrensutsättas. Förutsättning för konkurrensutsättning är att beslutet om godkännande av gatuplanen vunnit laga kraft och att vattentillstånd beviljats.
Enligt den aktuella bedömningen kan konkurrensutsättningen av byggentreprenaden för bron ske i slutet av året.

Målarmusslor hittades inte

I samband med behandlingen av vattentillståndet gjordes en kartläggning av målarmusslor vid bron i juli. Målarmusslor har skyddats nationellt genom naturvårdslagen och hör till kategorin sårbar enligt hotkategorin.
Med hjälp av kartläggningen som gjorts genom dykning hittades inga målarmusslor i området.