Siirry sisältöön

Vastaa kyselyyn: Mikä on mielestäsi arvokas rakennettu alue Porvoossa

Pitäisikö Vanhan Porvoon lisäksi säilyttää muitakin porvoolaisia rakennettuja alueita vai riittääkö rakennusten suojelu? Puretaanko ja rakennetaanko uutta? Kerro mielipiteesi porvoolaisesta kulttuuriympäristöstä vastaamalla kyselyyn 9.2.2021 mennessä. Kyselyllä selvitetään mielipiteitä, toiveita, arvostuksia ja haasteita, joita kulttuuriympäristöjen säilyttämiseen liittyy. Kysely on osa käynnissä olevaa kulttuuriympäristöselvitystä, joka laaditaan keskeisten alueiden osayleiskaavatyötä varten. Kyselyssä voit merkitä kartalle alueita, jotka mielestäsi ovat säilyttämisen arvoisia tai kaipaavat uudistamista.

Pitäisikö Vanhan Porvoon lisäksi säilyttää muitakin porvoolaisia rakennettuja alueita vai riittääkö rakennusten suojelu? Puretaanko ja rakennetaanko uutta? Kerro mielipiteesi porvoolaisesta kulttuuriympäristöstä vastaamalla kyselyyn 9.2.2021 mennessä. Kyselyllä selvitetään mielipiteitä, toiveita, arvostuksia ja haasteita, joita kulttuuriympäristöjen säilyttämiseen liittyy. Kysely on osa käynnissä olevaa kulttuuriympäristöselvitystä, joka laaditaan keskeisten alueiden osayleiskaavatyötä varten. Kyselyssä voit merkitä kartalle alueita, jotka mielestäsi ovat säilyttämisen arvoisia tai kaipaavat uudistamista.

Alkuvuonna järjestetään kaikille avoin kulttuurikuppila-tilaisuus, jossa keskustellaan selvityksen ja kyselyn tuloksista. Kuppilassa pureudutaan kulttuuriympäristöjen merkitykseen sekä niiden säilyttämisen haasteisiin. Rakennettu ympäristö on identiteetin rakentaja ja resurssi. Mikä on oikea tapa kehittää ja hoitaa sitä? Kulttuurikuppila toteutetaan webinaarina koronatilanteen takia. Kyselyllä ja keskustelutilaisuudella etsitään asukkaiden ja muiden osallisten näkemyksiä rakennetusta kulttuuriympäristöstä. Keskustelulla edesautetaan yhteisen näkemyksen syntymistä kulttuuriympäristön merkityksestä ja säilyttämisen tavoitteista.

Porvoolaisten mielimaisemassa korostuvat luonto, meri ja metsät

Asukkaiden kiinnostus arkimaisemaa kohtaan laajentaa näkökulmaa maankäytön suunnittelussa.

Kaupunkisuunnittelu kartoitti keväällä 2020 verkkokyselyllä Porvoon keskeisten alueiden käyttäjien mielipaikkoja ja -maisemia. Kysely laadittiin maisemaselvityksen tueksi. Vastaajien mielimaisemissa korostui luonto. Metsät ja meri olivat suosituimpia maisematyyppejä.

Paikkatietoon pohjautuvissa vastauksissa huomiota sai eniten rakennettu ympäristö niin hyvässä kuin pahassa. Suosiota keräsivät Vanhan Porvoon, Näsinmäen ja jokirannan reitit näkymineen.

Avovastauksissa toistuivat miellyttävinä tekijöinä näkymät rakennettuun ympäristöön. Historiallisten arvojen koettiin lisäävän rakennetun ympäristön laatua. Harmia aiheuttivat rakennetun ympäristön keskeneräisyys, ränsistyneisyys ja sotkuisuus. Kaupan ja teollisuuden keskittymät koettiin ikäviksi, samoin vilkas liikenneympäristö. Saaduista vastauksista on laadittu yhteenvetoraportti.

Selvitykset osa Porvoon keskeisten alueiden osayleiskaavatyötä

Kulttuuriympäristöselvitystä ja maisemaselvitystä tarvitaan kaavatyössä. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavan tulee perustua kaavan merkittävät vaikutukset arvioivaan suunnitteluun ja sen edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin.

Porvoon kaupunki on käynnistänyt keskeisten alueiden osayleiskaavan laatimisen. Suunnittelualueen maapinta-ala on noin 129 km² ja vesipinta-ala 6 km². Alueeseen kuuluvat kaupunginosat 1–35 sekä kylät: Porvoon kaupunki, Hornhattula-Johannesberg, Näsi, Peippola, Eestinmäki, Gammelbacka, Haikkoo, Järnböle, Veckjärvi, Tarkkinen, Stensböle sekä osia Mustijoen, Åminsbyn, Karlebyn, Västermunkbyn,Tyysterin, Treksilän, Kiialan, Saksalan, Suomenkylän, Teissalan, Kallolan, Pappilanmäen, Munkkalan, Eerolan, Ilolan, Epoon, Sannaisten, Bosgårdin, Kråkön ja Bjurbölen kylistä.

Linkit

Fakta:

Mikä on kulttuuriympäristöselvitys?

Kulttuuriympäristö on ihmisen muovaama ympäristö, jonka erityispiirteet ilmentävät kulttuurin vaiheita sekä ihmisen ja luonnon vuorovaikutusta. Kulttuuriympäristöön kuuluu kulttuurimaisema, rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaisjäännökset. Meneillään olevassa selvityksessä keskitytään erityisesti rakennettuun kulttuuriympäristöön.

Kulttuuriympäristöselvityksessä kuvataan rakennetun ympäristön historia, ominaisluonne ja erityispiirteet. Selvityksessä ei inventoida alueen rakennuskantaa kokonaisuudessaan, vaan tunnistetaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät ympäristöt ja rakennukset. Selvitys muodostaa pohjan kulttuuriympäristön arvojen määrittelylle.

Lisätietoja

yleiskaavapäällikkö Maija-Riitta Kontio, kaupunkisuunnittelu
puh. 040 489 5751
maija-riitta.kontio@porvoo.fi

arkkitehti SAFA, Mona Schalin, Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy
puh. 040 532 9558
mona.schalin@stadionark.fi