Hoppa till innehåll

Svara på enkäten: Vad tycker du är ett värdefullt, byggt område i Borgå

Borde man vid sidan av Gamla stan i Borgå bevara andra byggda områden i Borgå eller räcker det med skydd av byggnader? Ska de rivas och ska det byggas nytt? Berätta din åsikt om kulturmiljön i Borgå genom att besvara enkäten senast 9.2.2021. Genom enkäten utreder staden åsikter, önskemål, uppskattningar och utmaningar som är förknippade med bevarandet av kulturmiljöer. Enkäten är en del av den pågående kulturmiljöutredningen som utarbetas för en delgeneralplan för de centrala delarna. I enkäten kan du på kartan markera områden som du tycker är värda att bevaras eller behöver förnyas.

Borde man vid sidan av Gamla stan i Borgå bevara andra byggda områden i Borgå eller räcker det med skydd av byggnader? Ska de rivas och ska det byggas nytt? Berätta din åsikt om kulturmiljön i Borgå genom att besvara enkäten senast 9.2.2021. Genom enkäten utreder staden åsikter, önskemål, uppskattningar och utmaningar som är förknippade med bevarandet av kulturmiljöer. Enkäten är en del av den pågående kulturmiljöutredningen som utarbetas för en delgeneralplan för de centrala delarna. I enkäten kan du på kartan markera områden som du tycker är värda att bevaras eller behöver förnyas.

I början av året arrangeras det ett kulturcafé som är öppet för alla. I caféet diskuterar man utredningens och enkätens resultat. I caféet går man in på kulturmiljöernas betydelse och utmaningar i bevarandet av kulturmiljöer. Byggd miljö är en identitetsskapare och resurs. Vad är det rätta sättet att utveckla och vårda den? Kulturcaféet ordnas som webinar på grund av coronasituationen. Avsikten med enkäten och kulturcaféerna är att få fram invånarnas och de övriga intressenternas åsikter om den byggda kulturmiljön. Med diskussionen främjas en gemensam åsikt om betydelsen av kulturmiljön och om målen för bevarandet.

I Borgåbornas favoritmiljö framhålls natur, hav och skogar

Invånarnas intresse för vardagsmiljön ger markanvändningsplaneringen ett bredare perspektiv.

Stadsutvecklingen kartlade våren 2020 med en webbförfrågan vilka favoritställen och -landskapen de som använder de centrala delarna i Borgå har. Enkäten gjordes som underlag för en landskapsutredning.

I svararnas favoritmiljöer framhölls natur. Skogarna och havet var de mest populära landskapstyperna. I svaren som baserade sig på geografisk information fick den byggda miljön uppmärksamhet, på gott och ont. Gamla stan i Borgå, Näsebacken och rutterna vid åstranden med utsikter var populära. I de fritt formulerade svaren ansågs att utsikterna till den byggda miljön är tilltalande. Historiska värden upplevdes öka den byggda miljöns kvalitet. Den byggda miljöns halvfärdighet, förfallenhet och rörighet väckte förargelse. Handels- och industrikoncentrationer upplevdes som tråkiga så som också livliga trafikmiljöer. En sammanfattande rapport har utarbetats om svaren som kom in.

Utredningarna är en del av arbetet med delgeneralplan för de centrala delarna i Borgå

Kulturmiljöutredningen och landskapsutredningen behövs för planläggningsarbetet. Enligt markanvändnings- och bygglagen ska en plan grunda sig på planering som omfattar bedömning av de betydande konsekvenserna av planen och på sådana undersökningar och utredningar som planeringen kräver.

Borgå stad har börjat utarbeta en delgeneralplan för de centrala delarna i Borgå. Planeringsområdets markareal är cirka 129 km² och vattenareal 6 km². Området omfattar stadsdelarna 1-35 och byarna: Borgå stad, Hornhattula-Johannesberg, Näse, Pepot, Estbacka, Gammelbacka, Haiko, Järnböle, Veckjärvi, Tarkis, Stensböle samt delar av byarna Svartså, Åminsby, Karleby, Västermunkby, Tjusterby, Drägsby, Kiala, Saxby, Finnby, Teisala, Kallola, Prästgårdsbacken, Munkby, Eriksdal, Illby, Ebbo, Sannäs, Bosgård, Kråkö och Bjurböle. 

Länkar

Fakta:

Vad är en kulturmiljöutredning?

En kulturmiljö är en miljö som formats av människan och vars särdrag återspeglar kulturskeden och växelverkan mellan människan och naturen. Kulturlandskap, byggda kulturmiljöer och fornlämningar hör till kulturmiljöer. I den aktuella utredningen ligger fokus speciellt på den byggda kulturmiljön.

I kulturmiljöutredningen beskrivs den byggda miljöns historia, kännetecken och särdrag. I utredningen inventeras inte områdets hela byggbestånd utan identifieras kulturhistoriskt betydande miljöer och byggnader. Utredningen utgör grunden till fastställandet av kulturmiljöns värden.

Mer information:

generalplanechef Maija-Riitta Kontio, stadsplaneringen
tfn 040 489 5751
maija-riitta.kontio@porvoo.fi

arkitekt SAFA, Mona Schalin, Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy
tfn 040 532 9558
mona.schalin@stadionark.fi