Siirry sisältöön

Veckjärven rantamaisemiin suunnitellaan leirintäaluetta – kaupunkilaiset pääsevät mukaan suunnitteluun

Porvoon kaupunki on aloittanut asemakaavatyön, jossa tutkitaan yleiskaavan mukaisen leirintäalueen sijoittamista Staffaksentien eteläpuoleiseen laaksoon. Kaavatyö on aloitusvaiheessa, ja nyt asukkaiden, alueen käyttäjien ja muiden toimijoiden ideoita kerätään yhteen ideointi- ja yleisötilaisuudessa 12. syyskuuta.

– Kaavatyöhön otetaan tarvittaessa mukaan myös laakson reunojen kartano- ja huvilaympäristöä sekä Veckjärven rantojen virkistystoimintaa. Kaavalla voidaan osoittaa mahdollisuuksia rakentaa monenlaisia leirintäaluetta sekä porvoolaisten virkistystä ja vapaa-aikaa palvelevia rakennuksia, kuten esimerkiksi rantasauna, kahvila tai ravintola, leirintäalueen palvelurakennuksia ja majoitukseen tarvittavia rakennuksia, kaavoittaja Anne Rihtniemi-Rauh kertoo.

Veckjärven leirintäalueen kaavatyön alkuvaiheessa on laadittu selvityksiä suunnittelualueesta sekä nykyajan leirintäalueista. Kesäkuussa 2022 tehdyn kaavoituksen maastokävelyn jatkoksi Porvoon kaupunkisuunnittelu haluaa järjestää avoimen ideointi- ja yleisötilaisuuden alueella asuvien ja toimivien kanssa.

– Meitä kiinnostaa kuulla ideoita muun muassa kaava-aluetta ympäröivien ranta- ja metsäalueiden virkistyskäytöstä. Ranta, ulkoilureitit, metsäpolut sekä Lippukallion ja Staffaksen ympäristön käyttömahdollisuudet ovat kysymyksiä, joita halutaan pohtia yhdessä alueen asukkaiden, käyttäjien ja muiden toimijoiden kanssa.

– Kaavatyö on aloitusvaiheessa, joten vielä voidaan hyvin ideoida mahdollisia uusia toimintoja alueelle, ja tarkentaa yhdessä suunnittelun tavoitteita, Rihtniemi-Rauh sanoo.

Veckjärven leirintäalueen ideointi- ja yleisötilaisuus järjestetään tiistaina 12.9.2023 klo 17.00–18.30. Kaikille avoin tilaisuus pidetään Weckjärvi Allmogeföreningen nuorisotalolla, osoitteessa Keinuvuorentie 2.