Siirry sisältöön

Viheralueiden monimuotoisuutta lisätään hoitokokeilulla

Porvoon kaupunki pyrkii lisäämään elinympäristöjä pölyttäjille vähentämällä nurmikon leikkuuta valituilla viheralueilla. Tällä kasvukaudella Kevätkummun Hukanpuistossa, Ketunpuistossa ja Pellervonpuistossa, Veckjärventien puistoalueella sekä Gammelbackan Kaaritien puistoalueella kokeillaan valikoivaa nurmikon leikkuutta, jotta niittylajit ehtivät kukkia ja kypsyttää siemenensä. Tämä lisää kasvilajiston monimuotoisuutta ja tarjoaa ravintoa pölyttäjille pitkin kesää.

Hoitokokeilulla pyritään saamaan viheralueilla kasvavien toivottujen lajien, kuten käenrieskan, pystykiurunkannuksen sekä eri lemmikkien, tädykkeiden ja kellokasvien kasvustot laajenemaan jo nyt varsin monilajisissa nurmissa.

Porvoon viheralueiden kunnossapitoa on alettu viime vuosina kehittämään kestävämpään suuntaan mm. lisäämällä niittyjen määrää ja jättämällä lahopuita sopiviin kohtiin. Tavoitteena on lisätä kaupunkiluonnon monimuotoisuutta ja samalla kohdentaa viheralueiden kunnossapidon resursseja kaupungin kasvaessa ja tiivistyessä.