Hoppa till innehåll

Grönområdenas mångfald ökas med försök

Borgå stad strävar efter att öka pollinatörers livsmiljöer genom att minska på gräsklippning på vissa grönområden. Under denna växtperiod testas minskad gräsklippning i Ulvparken, Rävparken och Pellervoparken i Vårberga, i parkområdet vid Veckjärvivägen och i parkområdet vid Bågvägen i Gammelbacka så att ängsarterna hinner blomma och att deras frön hinner mogna. På det sättet blir växtarterna mångfaldigare och pollinatörer får föda under hela sommaren.

Avsikten med försöket är att de önskade arterna, så som vårlök, stor nunneört, olika sorters förgätmigej, veronika och klockväxt förökar sig på ängarna som redan nu har ganska många arter.

Underhållet av grönområdena i Borgå har under de senaste åren utvecklats till mer hållbart genom att bland annat öka antalet ängar och att lämna murkna träd på lämpliga ställen. Målet är att göra stadsnaturen mer mångfaldig och att samtidigt rikta resurserna inom underhållet av grönområdena då staden växer och förtätas.