Varhaiskasvatuksen palveluseteli

Palveluseteli myönnetään perheelle varhaiskasvatusta varten yksityisessä päiväkodissa.

Palveluseteliä haetaan sähköisesti. Varhaiskasvatuspaikkaa yksityisestä päiväkodista haettava vähintään 4kk ennen hoidon tarvetta ja palveluseteliä kaupungilta ennen aloitusta.

Yksityiset päiväkodit ja hinnat

Palvelusetelin arvo

Palvelusetelin arvo kokopäivähoidosta (yli 5h/pv) on 1.8.2017 alkaen korkeintaan:

  • 804 euroa kuukaudessa yli kolmivuotiaille lapsille
  • 1206 euroa kuukaudessa alle kolmivuotiaille lapsille

Palvelusetelin arvo osapäivähoidosta (alle 5h/pv) on 1.8.2017 alkaen korkeintaan:

  • 603 euroa kuukaudessa yli kolmivuotiaille lapsille
  • 904,50 euroa kuukaudessa alle kolmivuotiaille lapsille 

Yksityinen päiväkoti tekee asiakkaan kanssa kirjallisen sopimuksen palvelun sisällöstä ja hinnasta ja laskuttaa perheeltä omavastuuosuuden.

Palvelusetelipäätös

Palvelusetelin arvo määritellään sen jälkeen, kun perhe on sopinut yksityisen päiväkodin kanssa päivähoitopaikasta. Palvelusetelipäätös lähetetään sähköisesti. Asiakkaalla on aikaa tehdä tuloselvitys aloituskuukauden aikana. Setelin arvo riippuu perheen tuloista.

Yksityinen päiväkoti laskee asiakasmaksun osuuden palvelusetelin arvon perusteella ja tiedottaa laskutusaikataulusta asiakkaitaan itse.

Jos tuloselvitystä ei tehdä, myönnetään palveluseteli alhaisimmalla arvolla.

Palvelusetelin irtisanominen

Varhaiskasvatuspaikka irtisanotaan päiväkotiin. Palveluseteli irtisanotaan sähköisesti kaupungin sähköisessä asiointipalvelussa.

Ilmoita muutoksista

  • Tee uusi tuloselvitys perheen tulojen muuttuessa
  • Ilmoita perhemuutoksista päiväkodinjohtajalle

Tiedustelut

Tuloselvitys ja palveluseteli

Varhaiskasvatuksen palveluohjaus

Yksityisten päiväkotien valvonta