Varhaiskasvatuksen palveluseteli

Palveluseteli myönnetään lapselle varhaiskasvatusta varten yksityisessä päiväkodissa.

Hae palveluseteliä sähköisesti. Liitä hakemukseen tuloselvitys tai ilmoita maksavasi korkein asiakasmaksu. Liitä hakemukseen myös päiväkodin kanssa tehty palvelusopimus. Varhaiskasvatuspaikkaa yksityisestä päiväkodista haetaan suoraan päiväkodista ja vähintään 4kk ennen hoidon tarvetta. Palveluseteliä haetaan kaupungilta ennen aloitusta. 

Yksityiset päiväkodit ja hinnat

Palvelusetelin arvo

Yksityinen päiväkoti tekee asiakkaan kanssa kirjallisen sopimuksen palvelun sisällöstä ja hinnasta ja laskuttaa perheeltä omavastuuosuuden.

Palvelusetelin arvo alle 3-vuotiaille on 1.8.2021 alkaen korkeintaan:

  • 951 euroa kuukaudessa, jos hoitoaika on enintään 107 tuntia kuukaudessa
  • 1269 euroa kuukaudessa, jos hoitoaika on yli 108 tuntia kuukaudessa

Palvelusetelin arvo yli 3-vuotiaille on 1.8.2021 alkaen korkeintaan:

  • 634 euroa kuukaudessa, jos hoitoaika on enintään 107 tuntia kuukaudessa
  • 846 euroa kuukaudessa, jos hoitoaika on yli 108 tuntia kuukaudessa

Palvelusetelipäätös

Palvelusetelin arvo on tulosidonnainen ja määritellään sen jälkeen, kun perhe on sopinut yksityisen päiväkodin kanssa varhaiskasvatuspaikasta. Palvelusetelipäätös lähetetään sähköisesti. 

Yksityinen päiväkoti laskee asiakasmaksun osuuden palvelusetelin arvon perusteella ja tiedottaa laskutusaikataulusta asiakkaitaan itse.

Jos tuloselvitystä ei tehdä tai ilmoiteta korkeimman asiakasmaksun maksamisesta, ei palveluseteliä voi myöntää.

Jos palvelusopimusta ei toimiteta hakemuksen liitteenä, ei palveluseteliä voi myöntää.

Palvelusetelin irtisanominen

Varhaiskasvatuspaikka irtisanotaan päiväkotiin. Palveluseteli irtisanotaan sähköisesti kaupungin sähköisessä asiointipalvelussa.

Ilmoita muutoksista

  • Tee uusi tuloselvitys perheen tulojen muuttuessa
  • Ilmoita perhemuutoksista päiväkodinjohtajalle

Tiedustelut

Tuloselvitys ja palveluseteli

Varhaiskasvatuksen palveluohjaus

Yksityisten päiväkotien valvonta

Yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen valvontasuunnitelma