Varhaiskasvatuksen palveluseteli

Palveluseteli myönnetään perheelle varhaiskasvatusta varten yksityisessä päiväkodissa.

Päivähoitopaikkaa ja palveluseteliä haetaan sähköisesti. Palveluseteliä on aina haettava vähintään 4kk ennen hoidon tarvetta, äkillisesti työllistyessä vähintään 2 viikkoa ennen aloitusta. Yksityisellä päiväkodilla voi joskus olla myös oma päivähoitohakemus palvelusetelihakemuksen lisäksi.

Yksityiset päiväkodit ja hinnat

Palvelusetelin arvo

Palvelusetelin arvo kokopäivähoidosta (yli 5h/pv) on 1.8.2017 alkaen korkeintaan:

  • 804 euroa kuukaudessa yli kolmivuotiaille lapsille
  • 1206 euroa kuukaudessa alle kolmivuotiaille lapsille

Palvelusetelin arvo osapäivähoidosta (alle 5h/pv) on 1.8.2017 alkaen korkeintaan:

  • 603 euroa kuukaudessa yli kolmivuotiaille lapsille
  • 904,50 euroa kuukaudessa alle kolmivuotiaille lapsille 

Yksityinen päiväkoti tekee asiakkaan kanssa kirjallisen sopimuksen palvelun sisällöstä ja hinnasta ja laskuttaa perheeltä omavastuuosuuden.

Palvelusetelipäätös

Palvelusetelin arvo määritellään sen jälkeen, kun perhe on sopinut yksityisen päiväkodin kanssa päivähoitopaikasta. Uuden asiakkaan palvelusetelipäätös muodostuu automaattisesti lapsen aloituskuukautta seuraavan kuukauden aikana ja lähetetään postitse kotiin. Näin asiakkaalla on aikaa tehdä tuloselvitys aloituskuukauden aikana. Setelin arvo riippuu perheen tuloista.

Jos lapsi esimerkiksi aloittaa tammikuussa, tulee päätös helmikuussa. Yksityinen päiväkoti laskee asiakasmaksun osuuden palvelusetelin arvon perusteella ja tiedottaa aikataulusta asiakkaitaan itse.

Jos tuloselvitystä ei tehdä, syntyy päätös korkeimman maksun mukaan.

Palvelusetelin irtisanominen

Oikeus palveluseteliin katsotaan päättyneeksi, kun perhe on irtisanonut varhaiskasvatuspaikan päiväkodista. Palvelusetelipäiväkoti ilmoittaa palvelusetelin myöntäjälle lapsen palvelusetelin irtisanotuksi. Asiakkaan ei siis tarvitse erikseen irtisanoa palveluseteliä varhaiskasvatuksenohjaajalle.

Ilmoita muutoksista

  • Tee uusi tuloselvitys perheen tulojen muuttuessa
  • Ilmoita perhemuutoksista päiväkodinjohtajalle

Tiedustelut

Tuloselvitys ja palveluseteli

Varhaiskasvatuksen palveluohjaus

Yksityisten päiväkotien valvonta