Siirry sisältöön

Suunnittelun eteneminen

Kokonniemen alueen asemakaavaa valmistellaan vuonna 2023. Kaavoituksen rinnalla tehdään hankesuunnitelma, jonka tekemisestä vastaa erillinen, kaupungin omistama hankeyhtiö, Kokonniemen liikuntakeskus Oy.

Asemakaavan valmistelu

Asemakaavamuutoksella tutkitaan hankesuunnitelman mukaista rakentamista liikuntakeskuksen alueelle. Asemakaavassa määrätään, mitä, kuinka paljon ja minne rakentaa. Asemakaavassa määritellään myös liikenteen ratkaisuja, katujen ja pysäköintialueiden paikat. Suunnittelussa otetaan huomioon myös muita tärkeitä reunaehtoja, kuten virkistysreittitarpeet, luontoarvot ja vaikutukset ympäristöön.

Hankesuunnitelman valmistelu

Alueen hankesuunnitelman on tarkoitus valmistua vuoden 2023 loppuun mennessä. Hankesuunnitelmaan sisältyy mm:

 • Suunnitelma ulkoalueista ja rakennusten sijoittelusta.
 • Kustannusarvio, taloudellinen kokonaistarkastelu, kuvaus hankkeen rahoituksesta.
 • Kuvaus liikuntakeskuksen toiminnan johtamisesta ja ylläpidosta.
 • Toteutusaikataulu.

Suunnitteluaikataulu vuodelle 2023

 • Kevään aikana suunnitellaan alueen toimintoja sekä valmistellaan kustannusarvio ja suunnitelma ulkoalueille ja rakennusten sijoittelulle.
 • Tämän jälkeen valmistellaan liiketoimintasuunnitelma, suunnitellaan hallintomalli ja käydään neuvotteluja mahdollisten kumppanien ja rahoittajien kanssa. 
 • Hankesuunnitelman on tarkoitus edetä kaupungin poliittiseen päätöksentekoon vuoden 2023 lopussa.

Hankesuunnitelman valmistelusta vastaa kaupungin omistama, erillinen hankeyhtiö, Kokonniemen liikuntakeskus Oy. Yhtiön toimitusjohtajana toimii KTM, rakennusarkkitehti Kalle Myllymäki. Yhtiön hallituksen on valinnut Porvoon kaupunginhallitus:

 • DI, kiinteistökehitysjohtaja Niina Puumalainen (puheenjohtaja)
 • DI, rakennusarkkitehti, hankejohtaja Tero Tenhunen
 • KTM, edunvalvontajohtaja Antti Kalliomaa
 • FT, KTM, yliopettaja Aila Ahonen

Suunnittelun periaatteet

Porvoon kaupunginvaltuusto hyväksyi keväällä 2022 alueen suunnitteluperiaatteet ja ensimmäisessä vaiheessa toteutettavat osakokonaisuudet.

Suunnittelun periaatteet

 • Länsirannan ja Kokonmäen vapaa-ajan, matkailun ja virkistystoimintoja kehitetään toiminnalliseksi kokonaisuudeksi ja alue kytketään Gammelbackan suuntaan.
 • Alueella on selkeä identiteetti ja laadukas julkisivu Tolkkistentien suuntaan. Monitoimiareena määrittää vahvasti alueen identiteetin muodostumista. Alueella sijaitsee eri aikakausina rakennettuja kohteita ja paikkoja, jotka liitetään yhdeksi kokonaisuudeksi. Suhde avoimeen maisematilaan ratkaistaan huolitellusti.
 • Alueella on ei-kaupallista sisä- ja ulkotilaa, helposti saavutettavia matalan kynnyksen omatoimista liikuntaa tukevia sekä esteettömiä paikkoja. Alue mahdollistaa myös kulttuuritarjonnan kehittämisen ja tarjoaa mahdollisuuden seudullisten tapahtumien järjestämiselle.
 • Suunnittelussa huomioidaan kestävän kehityksen periaatteet. Selvitetään energiatehokkaiden ratkaisujen ja puurakentamisen hyödyntämistä.
 • Lisäksi tutkitaan tilavarauksia alueen palvelutarjonnan täydentämiseksi myöhemmässä vaiheessa: esimerkiksi katettu täysimittainen tekojää tai jääpallohalli, sisäkuntosali, sauna, koira-agilityrata, hiihtocrossrata, rullahiihtorata, ulkokentät mailapeleille ja koripallolle.
 • Liikenne on sujuvaa ja turvallista kaikilla kulkuvälineillä. Kevyenliikenteen väyliä kehitetään niin, että alue on saavutettava kaiken ikäisille liikkujille. Alueen pysäköintikapasiteetti mitoitetaan riittäväksi suhteessa auto- ja polkupyöräpaikkatarpeeseen.
 • Kehitysyhtiö suunnittelee toteutuksen vaiheistuksen siten, että liikuntakeskuksen käyttäjille aiheutuu mahdollisimman vähän haittoja. Uusi jäähalli ja uudet sisäpalloilutilat on toteutettava ennen kuin vanhoja tiloja puretaan tai niiden käyttötarkoitusta muutetaan. Myös muiden liikuntapaikkojen ja -tilojen osalta huomioidaan liikuntamahdollisuuksien jatkuvuus.

Ensimmäisessä vaiheessa toteutettava kokonaisuus

 • Ulkoilualueiden ehostaminen: Uudet ulkoilureitit, laadukas ulkokuntosali, leikkipuisto, beach volley -kenttiä, pienpelikenttiä, ulkoskeittipaikan perusparannus ja mahdollinen laajennus, maauimalan uudistamisen (perusparannus, pohjan ja vedenlaadun parannus ja esteettömyyden mahdollistaminen) sekä muut maisemointityöt.
 • Uusi jääurheiluareena (jäähalli): Korvaa nykyiset tilat huomioiden seurojen harrastustasotarpeet sekä kilpailu- ja seuraotteluiden vaatimukset.
 • Keskusareena (monitoimiareena): Sisältää harjoittelu- ja kilpailutilat sisäpalloilulajien lisäksi myös yleisurheilun sisäharjoitteluun, voimisteluun ja kuntoiluun. Myös konserttien, messujen ja tapahtumien järjestettävyys otetaan huomioon.
 • Matalan kynnyksen harrastamisen areena: sisältää tilat mm. nuorille, ikääntyville ja seuratoiminnalle. Areena toteutetaan korjaamalla Kokonhalli tai rakentamalla kokonaan uudet tilat harrastamiseen. Tilojen esteettömyyteen kiinnitetään erityistä huomiota.
 • Mailapelihalli esimerkiksi tennikselle, squashille ja padelille.
 • Lämmitetty tekonurmikenttä.