Siirry sisältöön

Suunnittelun eteneminen

Kokonniemen alueen asemakaavaa valmistellaan vuonna 2023. Kaavoituksen rinnalla tehdään hankesuunnitelma, jonka tekemisestä vastaa erillinen, kaupungin omistama hankeyhtiö, Kokonniemen liikuntakeskus Oy. Alueen rakentaminen voi käynnistyä vuonna 2024 kaavan vahvistumisen ja hankesuunnitelman valmistumisen jälkeen.

Asemakaavan valmistelu

Asemakaavamuutoksella tutkitaan hankesuunnitelman mukaista rakentamista liikuntakeskuksen alueelle. Asemakaavassa määrätään, mitä, kuinka paljon ja minne rakentaa. Asemakaavassa määritellään myös liikenteen ratkaisuja, katujen ja pysäköintialueiden paikat. Suunnittelussa otetaan huomioon myös muita tärkeitä reunaehtoja, kuten virkistysreittitarpeet, luontoarvot ja vaikutukset ympäristöön.

Asemakaavatyön käynnistyessä laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kuvataan, miten suunnittelutyöhön voi osallistua. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman on tarkoitus valmistua helmikuussa 2023, asemakaavaluonnoksen kesällä 2023 ja asemakaavaehdotuksen vuoden 2023 lopussa.

Hankesuunnitelman valmistelu

Alueen hankesuunnitelman on tarkoitus valmistua vuoden 2023 loppuun mennessä. Hankesuunnitelmaan sisältyy mm:

 • suunnitelma ulkoalueista ja rakennusten sijoittelusta
 • kustannusarvio, taloudellinen kokonaistarkastelu, kuvaus hankkeen rahoituksesta
 • kuvaus liikuntakeskuksen toiminnan johtamisesta ja ylläpidosta
 • toteutusaikataulu

Suunnitteluaikataulu vuodelle 2023

 • Kevään aikana suunnitellaan alueen toimintoja sekä valmistellaan kustannusarvio ja suunnitelma ulkoalueille ja rakennusten sijoittelulle.
 • Tämän jälkeen valmistellaan liiketoimintasuunnitelma, suunnitellaan hallintomalli ja käydään neuvotteluja mahdollisten kumppanien ja rahoittajien kanssa. 
 • Hankesuunnitelman on tarkoitus edetä kaupungin poliittiseen päätöksentekoon vuoden 2023 lopussa.

Hankesuunnitelman valmistelusta vastaa kaupungin omistama, erillinen hankeyhtiö, Kokonniemen liikuntakeskus Oy. Yhtiön toimitusjohtajana toimii KTM, rakennusarkkitehti Kalle Myllymäki. Yhtiön hallituksen on valinnut Porvoon kaupunginhallitus:

 • DI, kiinteistökehitysjohtaja Niina Puumalainen (puheenjohtaja)
 • DI, rakennusarkkitehti, hankejohtaja Tero Tenhunen
 • KTM, edunvalvontajohtaja Antti Kalliomaa
 • FT, KTM, yliopettaja Aila Ahonen

Ulkoilualueet ja areenat

Porvoon kaupunginvaltuusto hyväksyi keväällä 2022 alueen suunnitteluperiaatteet ja ensimmäisessä vaiheessa toteutettavat osakokonaisuudet.

Ensimmäisessä vaiheessa on tarkoitus toteuttaa:

Ulkoilualueiden ehostaminen

Uudet ulkoilureitit, laadukas ulkokuntosali, leikkipuisto, beach volley -kenttiä, pienpelikenttiä, ulkoskeittipaikan perusparannus ja mahdollinen laajennus, maauimalan uudistamisen (perusparannus, pohjan ja vedenlaadun parannus ja esteettömyyden mahdollistaminen) sekä muut maisemointityöt.

Uusi jääurheiluareena (jäähalli)

Korvaa nykyiset tilat huomioiden seurojen harrastustasotarpeet sekä kilpailu- ja seuraotteluiden vaatimukset.

Keskusareena (monitoimiareena)

Sisältää harjoittelu- ja kilpailutilat sisäpalloilulajien lisäksi myös yleisurheilun sisäharjoitteluun, voimisteluun ja kuntoiluun. Myös konserttien, messujen ja tapahtumien järjestettävyys otetaan huomioon.

Matalan kynnyksen harrastamisen areena

Sisältää tilat mm. nuorille, ikääntyville ja seuratoiminnalle. Areena toteutetaan korjaamalla Kokonhalli tai rakentamalla kokonaan uudet tilat harrastamiseen. Tilojen esteettömyyteen kiinnitetään erityistä huomiota.

Mailapelihalli

Esimerkiksi tennikselle, squashille ja padelille.

Lämmitetty tekonurmikenttä

Kustannukset

Kaupunginvaltuusto on päättänyt, että ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan kokonaisuus, johon kuuluu ulkoalueiden ehostaminen, jääurheiluareena, monitoimiareena, matalan kynnyksen harrastamisen areena, mailapelihalli ja lämmitetty tekonurmikenttä. Kokonniemi-hankkeen alustavassa konseptisuunnitelmassa arvioitiin, että tämän kokonaisuuden kustannukset nousevat yli 40 miljoonaan euroon. Hankeyhtiön tehtävänä on päivittää hankkeen kustannusarvio vuoden 2023 aikana.

Porvoon kaupungin vuoden 2023 talousarviossa on osoitettu Kokonniemen liikuntakeskuksen uudistamiselle noin 25 miljoonan euron määräraha vuosille 2024–2028. Hankeyhtiö selvittää mahdollisuuksia hankkia hankkeelle täydentävää ulkopuolista rahoitusta kaupungin oman rahoituksen lisäksi.