Hoppa till innehåll

Hur framskrider planen

Detaljplaneändringen för Kokonområde bereds 2023. En projektplan görs parallellt med planläggningen, och för det ansvarar Kokonniemen liikuntakeskus Oy, ett separat projektbolag som ägs av staden.

Beredning av detaljplanen

Genom ändringen av detaljplanen undersöks byggandet enligt projektplanen i området för idrottscentrum. I detaljplanen bestäms vad, hur mycket och var man ska bygga. I detaljplanen fastställs också trafiklösningar, platserna för gator och parkeringsplatser. Vid planeringen beaktas också andra viktiga ramvillkor, såsom behov av rekreationsleder, naturvärden och konsekvenser för miljön.

Beredning av projektplan

Det är meningen att projektplanen för området ska vara klar före slutet av 2023.

Projektplanen omfattar bland annat:

 • En plan för uteområden och placeringen av byggnader.
 • Kostnadsberäkning, ekonomisk totalöversyn, beskrivning av projektets finansiering.
 • Beskrivning av hur idrottscentrumets verksamhet ska ledas och underhållas.
 • En tidsplan för genomförandet.

Tidtabellen för planerna under 2023

 • Under våren planerar man verksamheterna för området och bereder en kostnadsberäkning och plan för uteområden och placeringen av byggnader.
 • Därefter utarbetar man en affärsplan, planerar en förvaltningsmodell och för förhandlingar med eventuella partner och finansiärer. 
 • Avsikten är att projektplanen ska framskrida till stadens politiska beslutsfattande i slutet av 2023.

För beredningen av projektplanen svarar det separata projektbolaget, Kokonniemi liikuntakeskus Oy, som ägs av staden. Bolagets verkställande direktör är EM, byggnadsarkitekt Kalle Myllymäki. Stadsstyrelsen i Borgå har valt bolagets styrelse:

 • DI, fastighetsutvecklingsdirektör Niina Puumalainen (ordförande)
 • DI, byggnadsarkitekt, projektdirektör Tero Tenhunen
 • EM, intressebevakningsdirektör Antti Kalliomaa
 • FD, EM, överlärare Aila Ahonen

Principerna för planering

Borgå fullmäktige godkände våren 2022 planeringsprinciperna för området och de delhelheter som genomförs i första skedet.

Planeringsprinciperna

 • Verksamheter för fritid, turism och rekreation på västra åstranden och Kokonbacken utvecklas till en funktionell helhet och området anknyts till Gammelbacka.
 • Området ska ha en tydlig identitet och en högklassig fasad mot Tolkisvägen. Allaktivitetsarenan karakteriserar starkt utformningen av områdets identitet.  I området ligger platser och ställen som byggts i olika tidsperioder och som ansluts till samma helhet. Förhållandet till det öppna landskapsrummet avgörs omsorgsfullt.
 • I området ska finnas icke kommersiella utrymmen inomhus och utomhus, platser för motion på egen hand med låg tröskel som är lätta att nå samt tillgängliga ställen. I området kan kulturutbudet också utvecklas och området erbjuder möjlighet för evenemang i regional skala.
 • I planeringen beaktas principerna för hållbar utveckling. Utnyttjandet av energieffektiva lösningar och träbyggande utreds.
 • Dessutom undersöks utrymmesreserveringar för att komplettera områdets serviceutbud i ett senare skede: till exempel täckt fullskalig konstis eller bandyhall, gym inomhus, bastu, bana för hundagility, skicrossbana, rullskidbana, utomhusplaner för racketspel och basketboll.
 • Trafiken är smidig och trygg med alla färdsätt. Lederna för gång- och cykeltrafik utvecklas så att området är tillgängligt för alla användare oberoende av ålder. Parkeringskapaciteten i området ska dimensioneras tillräckligt högt i förhållande till behovet av bil- och cykelplatser.
 • Utvecklingsbolaget planerar de olika skedena i genomförandet så att det orsakar så lite olägenhet som möjligt för de som använder idrottscentrumet. Den nya ishallen och de nya lokalerna för bollspel inomhus ska byggas redan innan gamla lokaler rivs eller deras användningsändamål ändras. Också i fråga om andra idrottsplatser och -lokaler beaktas kontinuiteten i idrottsmöjligheterna.

I det första skedet ska genomföras

 • Uteområdena snyggas upp: Nya friluftsleder, ett högklassigt utegym, en lekpark, beach volley-planer, små spelplaner, skateboardplatsen byggs om och byggs eventuellt ut, friluftsbadet byggs om (ombyggnad, markgrunden och vattenkvaliteten förbättras och platsen ska göras tillgänglig) samt övrig landskapsanpassning.
 • En ny issportarena (ishall): Ersätter de nuvarande lokalerna och beaktar idrottsföreningars behov och nivåkrav som tävlings- och föreningsmatcher ställer.
 • En centralarena (allaktivitetsarena): Omfattar tränings- och tävlingslokaler för bollspel inomhus, inomhusträning i friidrott, gymnastik och konditionsträning. Också möjlighet att arrangera konserter, mässor och evenemang tas i beaktande.
 • En hobbyarena med låg tröskel: omfattar lokaler bl.a. för unga, seniorer och föreningsverksamhet. Arenan kommer att byggas så att man renoverar Kokonhallen eller bygger helt nya lokaler. Det läggs särskild vikt vid lokalernas tillgänglighet.
 • En hall för racketspel, till exempel för tennis, squash och padel.
 • En uppvärmd konstgräsplan.