Hoppa till innehåll

Hur framskrider planen

Detaljplaneändringen för Kokonområde bereds 2023. En projektplan görs parallellt med planläggningen, och för det ansvarar Kokonniemen liikuntakeskus Oy, ett separat projektbolag som ägs av staden. Byggandet av området kan inledas 2024 när planen har fastställts och projektplanen har blivit färdig.

Beredning av detaljplanen

Genom ändringen av detaljplanen undersöks byggandet enligt projektplanen i området för idrottscentrum. I detaljplanen bestäms vad, hur mycket och var man ska bygga. I detaljplanen fastställs också trafiklösningar, platserna för gator och parkeringsplatser. Vid planeringen beaktas också andra viktiga ramvillkor, såsom behov av rekreationsleder, naturvärden och konsekvenser för miljön.

När detaljplanearbetet inleds utarbetas ett program för deltagande och bedömning där det beskrivs hur man kan delta i planeringsarbetet. Avsikten är att programmet för deltagande och bedömning ska bli färdigt i februari 2023, utkastet till detaljplan under sommaren 2023 och förslaget till detaljplan till slutet av år 2023.

Beredning av projektplan

Det är meningen att projektplanen för området ska vara klar före slutet av 2023. Projektplanen omfattar bland annat:

 • en plan för uteområden och placeringen av byggnader
 • kostnadsberäkning, ekonomisk totalöversyn, beskrivning av projektets finansiering
 • beskrivning av hur idrottscentrumets verksamhet ska ledas och underhållas
 • en tidsplan för genomförandet

Tidtabellen för planerna under 2023

 • Under våren planerar man verksamheterna för området och bereder en kostnadsberäkning och plan för uteområden och placeringen av byggnader.
 • Därefter utarbetar man en affärsplan, planerar en förvaltningsmodell och för förhandlingar med eventuella partner och finansiärer. 
 • Avsikten är att projektplanen ska framskrida till stadens politiska beslutsfattande i slutet av 2023.

För beredningen av projektplanen svarar det separata projektbolaget, Kokonniemi liikuntakeskus Oy, som ägs av staden. Bolagets verkställande direktör är EM, byggnadsarkitekt Kalle Myllymäki. Stadsstyrelsen i Borgå har valt bolagets styrelse:

 • DI, fastighetsutvecklingsdirektör Niina Puumalainen (ordförande)
 • DI, byggnadsarkitekt, projektdirektör Tero Tenhunen
 • EM, intressebevakningsdirektör Antti Kalliomaa
 • FD, EM, överlärare Aila Ahonen

Uteområden och arenor

Borgå fullmäktige godkände våren 2022 planeringsprinciperna för området och de delhelheter som genomförs i första skedet.

I det första skedet ska genomföras:

Uteområdena snyggas upp

Nya friluftsleder, ett högklassigt utegym, en lekpark, beach volley-planer, små spelplaner, skateboardplatsen byggs om och byggs eventuellt ut, friluftsbadet byggs om (ombyggnad, markgrunden och vattenkvaliteten förbättras och platsen ska göras tillgänglig) samt övrig landskapsanpassning.

En ny issportarena (ishall)

Ersätter de nuvarande lokalerna och beaktar idrottsföreningars behov och nivåkrav som tävlings- och föreningsmatcher ställer

En centralarena (allaktivitetsarena)

Omfattar tränings- och tävlingslokaler för bollspel inomhus, inomhusträning i friidrott, gymnastik och konditionsträning. Också möjlighet att arrangera konserter, mässor och evenemang tas i beaktande.

En hobbyarena med låg tröskel

Omfattar lokaler bl.a. för unga, seniorer och föreningsverksamhet. Arenan kommer att byggas så att man renoverar Kokonhallen eller bygger helt nya lokaler. Det läggs särskild vikt vid lokalernas tillgänglighet.

En hall för racketspel

Till exempel för tennis, squash och padel.

En uppvärmd konstgräsplan

Kostnader

Stadsfullmäktige har beslutat att man i det första skedet genomför en helhet som omfattar uppsnyggning av uteområden, en issportarena, allaktivitetsarena, hobbyarena med låg tröskel, hall för racketspel och uppvärmd konstgräsplan. I den preliminära konceptplanen för Kokonprojektet beräknades kostnaderna för denna helhet bli över 40 miljoner euro. Projektbolagets uppgift är att uppdatera projektets kostnadsberäkning under år 2023.

I Borgå stads budget för 2023 anvisas ett anslag på ca 25 miljoner euro för ett nytt Kokon idrottscentrum under 2024–2028. Projektbolaget utreder möjligheter att öka anslaget genom utomstående finansiering utöver stadens egen finansiering.