Kohdennettu ja etsivä nuorisotyö

Kohdennetun ja etsivän nuorisotyön tavoite on ehkäistä nuorten syrjäytymistä. Niillä autetaan ja tuetaan alle 30- vuotiaita nuoria.

Kohdennettu nuorisotyö 

• Kohdennettu nuorisotyö on nuoren tarpeista lähtevää, sen tavoitteena on keskustelujen tai toiminnallisuuden avulla nuoren kokonaisvaltainen tukeminen

• Kohdennettu nuorisotyöntekijä tarjoaa nuorelle tukea mahdollisimman varhaisessa vaiheessa

• Kohderyhmänä 11 – 17- vuotiaat nuoret, jotka tarvitsevat vahvempaa ammatillista tukea

• Nuoret ohjautuvat kohdennettuun työhön muiden nuorten kanssa toimivien tahojen kautta

 

Etsivä nuorisotyö 

• Etsivässä nuorisotyössä tavoitellaan ja tuetaan nuoria, jotka eivät ole työelämässä, opinnoissa tai muissa palveluissa tai ovat vaarassa pudota näiden ulkopuolelle. 

• Etsivä nuorisotyöntekijä auttaa nuorta nuoren tarpeista lähtien löytämään polkuja työllistymiseen tai opintoihin, pohtii nuoren kanssa kokonaisvaltaisesti eri elämän osa-alueisiin liittyviä asioita ja auttaa löytämään ne tuet ja tukimuodot, jotka heitä tilanteessa parhaiten auttavat.

• Kohderyhmänä 16 - 29 vuotiaat nuoret

• Nuoret voivat hakeutua etsivän työn tukeen joko itse tai läheisen tai muiden nuorten kanssa toimivien tahojen ohjaamana

Toimintamuotoja ovat

  • Henkilökohtainen tuki
  • Varhainen puuttuminen
  • Pienryhmätoiminta ja leirit, nuottaleirit
  • Palveluohjaus
  • Jalkautuminen nuorten pariin, esimerkiksi kauppakeskuksiin jalkautuva nuorisotyö
  • Verkostoyhteistyö: nuorisopalveluiden muut yksiköt, vanhemmat, koulut, sosiaalityöntekijät, poliisi, päihdeklinikka, seurakunta ja muut tahot

Etsivä nuorisotyö:

Kohdennettu nuorisotyö: