Siirry sisältöön

Vuokraa Näsin kartano käyttöösi

Taide-ja kulttuurialaa, kaupunkikulttuuria ja kansalaistoimintaa edustavat itäuusmaalaiset toimijat voivat vuosina 2022-2024 vuokrata historiallisen Näsin kartanon käyttöönsä 1-3 kuukaudeksi. Avoin haku 1.-30.9.2022.

Kaupunki kutsuu kaikki mukaan rakentamaan elävää kaupunkia

Porvoon kaupunki vuokraa Näsin kartanon taide- ja kulttuurialan toimijoiden käyttöön 1-3 kuukauden mittaisilla vuokrasopimuksilla vuosina 2022-2024 (11/2022-09/2024). Hankkeella tuetaan monenlaista asukaslähtöistä matalan kynnyksen pop-up toimintaa ja mahdollistetaan sekä alan ammattitoimintaa että kansalaistoimintaa.​

Tilaa hallinnoi Porvoon kaupungin kulttuuripalvelut.

Kuka voi hakea?

Hakijoina voivat olla itäuusmaalaiset taide- ja kulttuurialaa, kaupunkikulttuuria ja kansalaistoimintaa edustavat yhdistykset, työryhmät ja yksityishenkilöt sekä luovan alan pienyrittäjät kuten käsityöläiset.

Toiminnan tulee olla yleisölle avointa.

Minkälaista toimintaa kartanossa voi järjestää?

Tilat soveltuvat esimerkiksi näyttelytoimintaan ja pienimuotoiseen konserttitoimintaan.

Näsin kartano on kulttuurihistoriallisen arvonsa takia suojattu rakennus, jonka takia rakennuksessa ei voi järjestää sisäpintoja kuluttavaa toimintaa.

Tila ja tilan varustus

 • 1 iso sali + 5 huonetta
 • 1 varastohuone
 • 1 toimisto- ja keittiötila
 • 2 wc-tilaa
 • 1 esteetön wc
 • Saliin mahtuu n. 50 istumapaikkaa. ​

Kartanoon on esteetön pääsy rampin kautta.

Seiniltä löytyy ripustuskiskoja ja spottivaloja näyttelytoimintaa varten.

Henkilömäärän rajoitukset sisätiloissa on normaaliolosuhteissa 60 hlöä.

Asiakaspysäköintialue löytyy tien toiselta puolelta.

Näsin kartanon historiaa

Näsin tilan nimi tulee sen sijainnista Porvoonjoen jyrkällä kielekkeellä, ”näs” tarkoittaa niemeä tai kielekettä. Ensimmäinen kirjallinen maininta Näsin tilasta on jo vuodelta 1421. Vuonna 1526 tilalla asui Henrik Skrivare, joka aateloitiin vuonna 1530.

Näsin kartano oli keskiajalla yksi Itä-Uudenmaan suurimmista: 1500-luvun keskivaiheilla kartanon alaisuudessa oli yksitoista lampuotitilaa.

Haku

Avoin haku 1.-30.9.2022.

Valmistaudu hakuun miettimällä vastauksia seuraaviin kysymyksiin.

 • Kuka järjestää? Hakijan esittely.
 • Minkälaista toimintaa haluaisitte järjestää Näsin kartanossa ja mikä on toteutussuunnitelmanne?
 • Mitkä ovat toiminnan tavoitteet?
 • Onko teillä yhteistyökumppaneita?
 • Ketkä kuuluvat kohderyhmäänne?
 • Minkä kielistä toimintanne on?
 • Kuinka moneksi kuukaudeksi haluaisitte vuokrata kartanon? 1-3 kk.
 • Onko teillä toivottua ajankohtaa vuokraamiselle?

Teidän tulee myös mainita 1-2 referenssihenkilöä, jotka voivat suositella toimintaanne Näsin kartanoon.

Tutustu vuokraehtoihin ennen kuin alat täyttämään hakemuslomaketta.

Vuokraehdot

Vuokralalaisen tehtävät

 • Järjestää yleisölle avointa toimintaa​
 • Oman toiminnan markkinointi ja viestintä​ 
 • Vastata toiminnan avoinnapidosta​ 
 • Vastata tilan asiakasturvallisuudesta ja valvonnasta
 • Palkata tarvitsemansa henkilökunta tai osallistaa vapaaehtoistyöntekijöitä​ 

Vuokralainen vastaa oman toimintansa taloudesta.

Vuokra

 • Kaupallinen toiminta kuten pop-up myynti: 1000€/kk (sisältää alv 24%)
 • Yleishyödyllinen toiminta: 600€/kk (sisältää alv 24%)

Pienille kansalaistoimintaa edustaville yhdistyksille ja työryhmille voidaan harkinnanvaraisesti myöntää tila käyttöön ilmaiseksi.

Vuokra sisältää veden, lämmityksen, käyttösähkön, tavanomaiseksi katsottavan jätehuollon sekä kiinteistöhoitopalvelun. 

Kartanon alivuokraaminen

Vuokralaisella ei ole oikeutta vuokrata tiloja edelleen kolmannelle osapuolelle. Vuokralaisella on oikeus tehdä yhteistyötä kolmannen osapuolen kanssa esimerkiksi tapahtumatoiminnassa.

Korjaus- ja muutostyöt vuokra-aikana 

Vuokralainen ei saa suorittaa vuokra-aikana vuokratuissa tiloissa korjaus- ja muutostöitä.  

Näyttelytoiminta

Teokset ripustetaan näyttelykiskoista. Muihin kiinnityksiin sisä- ja ulkotiloissa on haettava erillinen hyväksyntä ja lupa vuokranantajalta.

Laitteet ja irtaimisto

Vuokralainen vastaa itse toimintaansa liittyvistä laitteista ja irtaimistosta sekä näistä aiheutuvista kustannuksista.  

Viranomaisluvat ja -määräykset  

Toiminnan järjestäjänä kohteessa toimii vuokralainen. Vuokralainen on velvollinen hakemaan ja pitämään voimassa toimintaansa varten tarvittavat luvat. 

Naapuruston asukkaiden huomioiminen 

Vuokralaisen tulee toiminnassaan huomioida kiinteistöllä olevan asuinrakennuksen asukkaat ja heidän oikeutensa. Vuokralainen on velvollinen ilmoittamaan heille etukäteen sellaisista järjestelyistä ja tilaisuuksista, jotka voivat aiheuttaa melua tai tuottaa tilapäistä haittaa esim. liikenne- tai muille tontin käyttöä koskeville järjestelyille.  

Siivous

Vuokralainen huolehtii vuokrakohteen sisäpuolisesta siivouksesta kustannuksellaan. Vuokranantaja on velvollinen valvomaan, että siivoustyö hoidetaan siten, että rakennuksen arvo ja kunto säilyy ja että siivoustyöstä ei aiheudu vahinkoa rakennukselle.  

Turvallisuus

Vuokralainen vastaa kohteen henkilöturvallisuudesta ja siitä että toiminnassa seurataan turvallisuusmääräyksiä.

Susann Hartman

Kulttuuripalvelupäällikkö