Hoppa till innehåll

Hyr Näse gård

Östnylänska aktörer inom konst och kultur, stadskultur och medborgarverksamet kan under åren 2022-2025 hyra Näse gård för perioder på 1-3 månader. Ansökningstiden avslutad och aktörerna valda.

Kom med och skapa en levande stad

Borgå stad hyr ut Näse gård till aktörer inom konst och kultur, stadskultur och medborgarverksamhet med avtal på 1-3 månader under åren 2022-2025 (11/2022-12/2025). Syftet med projektet är att stöda pop-up -verksamhet med lågtröskel och att möjliggöra både proffs- och medborgarverksamhet.

Näse gård administreras av Borgå stads kulturtjänster.

Aktörer på Näse gård 11/2022-9/2024

11–12/2022 Borgånejdens musikinstitut – Borgå konstskola
01/2023 Hanna Nurmi
02–03/2023 Borgånejdens musikinsitut
04/2023 Borgåmodellen för hobbyverksamhet
05/2023 Borgånejdens musikinstitut
06/2023 Todellisuuksien moneus
07/2023 Nio, Wallius & Tuominen
08/2023 Ryhmätaideterapeutit
09/2023 Vauvojen kartano
10/2023 Kuvataideharrastajat
11/2023 O linjär / Broas & Nyberg
12/2023 Arbetsgruppen Joulun Talo

01/2024 Mari Anttonen
02/2024 Borgå Ljus
03–04/2024 Konstföreningen i Borgå – Porvoon taideyhdistys
05/2024 Ateljee Eivor
06–08/2024 Borgå Konstnärsgille & Borgå Triennal
09/2024 Tanssiartesaani

Aktörer på Näse gård 10/2024-12/2025

10/2024 Borgånejdens musikinstitut
12/2024 Borgånejdens musikinstitut
1/2025 Borgå bildkonstamatörer
2-3/2025 Kulttuuripalvelut – Kulturtjänster
4/2025 Luovien terapioiden osaajien työryhmä / Pia Angeria
5/2025 KoMbi, Borgå Medborgarinstitut
6/2025 Työryhmä Oksanen
7-8/2025 Borgå Konstnärsgille rf
9/2025 Porvoon steinerkoulun kannatusyhdistys ry
10/2025 Rävsson co. – Tarinoiden kartano
11/2025 O linjär rf

Evenemang på Näse gård

Inga evenemang hittades.

Vem kan söka?

Östnyländska aktörer inom konst och kultur, stadskultur och medborgarverksamhet. Sökande kan vara en förening, arbetsgrupp eller en privatperson. Även småföretagare inom kreativa fältet så som hantverkare kan ansöka om att få hyra byggnaden.

Verksamheten bör vara öppen för allmänheten.

Vi tar emot nya ansökningar 1-30.11.2023 för tiden 1.10.24-31.12.25.

Aktörerna för tiden 1.11.2022-30.9.2024 valdes i oktober 2022.

Hurdan verksamhet kan ordnas i Näse gård?

Utrymmet lämpar sig för till exempel utställningsverksamhet och småskalig konsertverksamhet.

Näse gård är av kulturhistoriska skäl en beskyddad byggnad vilket innebär att man inte kan ordna verksamhet som sliter på ytorna inomhus.

Utrymmet och utrustning

 • 1 större sal + 5 mindre rum
 • 1 förrådsutrymme
 • 1 kontors- och köksutrymme
 • 2 toaletter
 • 1 tillgänglig toalett
 • Salen rymmer ungefär 50 sittplatser​

Byggnaden har en ramp för personer med rörelsesvårigheter.

På väggarna finns det skenor för att hänga konstverk.

Maxkapaciteten för byggnaden i normala förhållanden är 60 personer.

Kundparkering finns på andra sidan vägen.

Näse gårds historia

Näse gårds namn härstammar från dess läge på Borgå ås branta näs. Det första skriftliga omnämnandet av Näse gård är redan från år 1421. År 1526 bodde Henrik Skrivare som adlades år 1530 på gården.

Näse gård var på medeltiden en av de största i Östra Nyland. I mitten av 1500-talet fanns det elva landbohemman som lydde under gården.

Tips till evenemangsarrangörer

Det är värt att använda tid och resurser för att brainstorma och planera evenemangskonceptet så att slutresultatet, det vill säga evenemanget, blir så framgångsrikt som möjligt. Redan i idéfasen är det bra att kartlägga de evenemang som organiseras samtidigt, det vill säga potentiella konkurrenter eller partners, samt nödvändiga tillstånd och begränsningar när det gäller tid och plats.

All kommunikation är information och marknadsföring! Tänk på varför och till vem evenemanget arrangeras. Fundera på hur du bäst når målgruppen för evenemanget. 

Ansökan

Ansökningstid 1-30.11.2023. Ansökan stängd och aktörerna valda.

Förbered dig på att fylla i ansökan genom att fundera på följande frågor.

 • Vem ordnar? Presentation av arrangören.
 • Hurdan verksamhet vill du ordna i Näse gård och hur tänker du förverkliga projektet? Projektplan.
 • Vad är målsättningen med verksamheten du vill ordna?
 • Har du samarbetsparter?
 • Vem hör till din målgrupp?
 • Vilket/vilka språk sker din verksamhet på?
 • För hur många månader önskar du hyra Näse gård?
 • Har du önskemål på tidpunkt?

Du bör även nämna 1-2 referenspersoner som kan rekommendera din verksamhet.

Bekanta dig med hyresvillkoren nedan innan du börjar fylla i ansökningsformuläret.

Hyresvillkor

Hyresgästens ansvar

 • Ordna öppen verksamhet
 • Ansvara för verksamhetens marknadsföring och kommunikation
 • Ansvara för öppethållning
 • Ansvara för kundsäkerhet och övervakning och anställa personal eller sysselsätta volontärer för uppgifterna

Hyresgästen ansvara själv för verksamhetens ekonomi.

Hyra

 • Kommersiell verksamhet så som pop-up-försäljning: 1000€/mån (inkluderar moms 24%)
 • Allmännyttig verksamhet: 600€/mån (inkluderar moms 24%)

För mindre föreningar och arbetsgrupper som representerar medborgarverksamhet kan staden överväga att hyra Näse gård kostnadsfritt.

Hyran omfattar vatten, värme, el, tömning av sopkärl och fastighetsskötsel.

Vidareuthyrning av Näse gård

Hyresgästen har inte rätt att hyra herrgården vidare till en tredje part. Hyresgästen har rätt att samarbeta med en tredje part kring till exempel konsertverksamhet.

Renovering och förändringsarbete under hyresperioden

Hyresgästen får inte genomföra renovering eller övriga förändringar i Näse gård.

Utställningsverksamhet

Konstverken hängs från utställningsskenor. För övriga upphängningar inom- eller utomhus bör hyresgästen ansöka om skilt tillstånd av hyresvärden.

Teknisk utrustning och lösöre

Hyresgästen ansvarar själv för teknisk utrustning och annat lösöre samt eventuella kostnader kring dessa.

Tillstånd och regleringar  

Hyresgästen är verksamhetens arrangör. Hyresgästen ansvarar för att ansöka om eventuella tillstånd myndigheterna förutsätter för verksamheten.

Grannskapet bör beakats

Hyresgästen bör i sin verksamhet beakta gårdsgrannarna och deras rättigheter. Hyresgästen är skyldig att informera grannarna på förhand om eventuella evenemang eller tillfälliga arrangemang som kan orsaka oljud eller andra problem för grannarna, så som sådant som påverkar hur man kan röra sig på tomten.

Städning

Hyresvärden står för städning en gång i veckan.

Övrig städning av hyresobjektet svara hyresgästen för på egen bekostnad. Hyresgästen är skyldig att övervaka att städningen inte orsakar skada på byggnaden och att byggnades värde och skick bibehålls

Säkerhet

Hyresgästen ansvarar för kundsäkerheten och att övriga säkerhetsaspekter beakats i verksamheten.

Susann Hartman

Chef för kulturtjänster

Veronica Svenskberg

Kulturservicekoordinator