Siirry sisältöön

Kysymyksiä ja vastauksia Ukrainan tilanteesta

Porvoon kaupunki on saanut paljon kysymyksiä Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan. Osa kysymyksistä koskee Ukrainaan annettavaa apua ja osa kaupungin omaa varautumista vastaavaan tilanteeseen.

Päivitetty 13.5.2022

Vaikka uutisia ja verkkoa seuraamalla voi mieleen muodostua erilaisia uhkakuvia tilanteesta, tulee muistaa, että Suomeen ei kohdistu tällä hetkellä sotilaallista uhkaa. Voit elää omaa arkea mahdollisimman normaalisti ja suojella erityisesti lapsia ja nuoria informaatiotulvalta ja Venäjän hyökkäyksestä kertovalta kuvamateriaalilta.

Porvooseen saapuville ukrainalaisille pakolaisille

Yleistä

Ukrainan kansalaiset, jotka saapuvat Suomeen Venäjän hyökkäyksen takia, voivat tällä hetkellä oleskella maassa viisumivapaasti 90 päivää. Henkilöt voivat hakea tilapäisen suojelun statusta tai jättää turvapaikkahakemuksen poliisille tai rajaviranomaiselle. Tämän jälkeen henkilöt ohjataan ottamaan yhteyttä Suomen Maahanmuuttovirastoon (Migriin). Maahanmuuttovirasto antaa tietoa jatkotoimenpiteistä ja vastaanottopalveluista.

Maahanmuuttoviraston Ukraina-aiheiselta sivustolta löydät ohjeita sekä ukrainalaisille heidän äidinkielellään että sinulle heidän auttajanaan.

Majoitus

Suomeen saapuvat pakolaiset majoitetaan ensisijaisesti vastaanottokeskuksiin. Moni asuu myös yksityismajoituksessa. Tilapäisen suojelun ja turvapaikan hakemisen kautta pakolaisilla on oikeus vastaanottokeskuksen palveluihin majoitusmuodosta riippumatta. Asukas ilmoittaa vastaanottokeskukseen ajantasaisen osoitteensa, jotta hänellä on oikeus vastaanottopalveluihin.

Porvoossa kaikki vastaanottokeskusten palveluiden piirissä olevat ukrainalaiset asuvat yksityismajoituksissa. Porvoon kaupunki on valmiudessa järjestää pitkäaikaista majoitusta yhteistyössä vastaanottokeskuksen kanssa Migrin kuntamallin mukaisesti.

Jos otat ukrainalaisia asumaan luoksesi, saat tärkeää tietoa Maahanmuuttoviraston verkkopalvelusta verkkopalvelusta ja THL:n verkkosivuilta. Ukrainalaisten pakolaisten kanssa asuville suositellaan poliorokotusta. Tämän saamiseksi ota yhteys terveyskeskukseen. Valtakunnallinen Kotimajoitusverkosto on järjestäytynyt Porvoossa.

Lemmikit

Ukrainasta ja Venäjältä tulevat pakolaiset saavat tässä poikkeustilanteessa tuoda maahan lemmikkejä, joita ei ole rokotettu raivotautia vastaan. Näissä maissa on myös muita ihmiseen tarttuvia eläintauteja, joita Suomessa ei tällä hetkellä ole.

On erittäin tärkeää, että Ukrainasta ja Venäjältä pakolaisina saapuneet lemmikinomistajat ohjataan kunnaneläinlääkärin vastaanotolle. Eläinlääkärin vastaanotolla hoidetaan rokotukset, madotukset ja mikrosiruttaminen kuntoon. Ukrainasta ja Venäjältä tuodut lemmikit on tärkeää pitää erillään muista eläimistä 30 vuorokauden ajan.

Lisätietoa Ruokaviraston verkkopalvelusta:

Terveydenhoito

Porvooseen saapuvat ukrainalaiset saavat terveyspalvelut ensisijaisesti vastaanottokeskuksen kautta, toissijaisesti Näsin terveysasemalta, neuvoloista tai kouluterveydenhuollosta, tai koordinoidusti hätämajoituksen yhteydessä. Ensin käydään läpi henkilön rokotuksiin ja muut terveyteen liittyvät asiat.

Yksityisesti saapuneet 17 vuotta täyttäneet pakolaiset tai heitä avustavat porvoolaiset voivat ottaa yhteyttä terveysaseman ajanvaraukseen puh. 019 520 4351. Raskaana olevista ja neuvolaikäisistä pakolaisista kannattaa ottaa yhteyttä terveydenhoitaja Minna Nousiaiseen, puh. 040 766 1803. Kouluikäisistä alle 17-vuotiaista pakolaisista on hyvä ottaa yhteyttä terveydenhoitaja Pia Luotoon, puh. 040 091 2628.

Koulutus ja varhaiskasvatus

Koulutuspalveluissa on varauduttu perustamaan kaksi alaluokkaikäisten valmistavan opetuksen luokkaa Pääskytien koulun yhteyteen. Ruotsinkielisten koulutuspalveluiden osalta kartoitetaan parhaillaan tiloja valmistavalle ruotsinkieliselle opetukselle.

Porvooseen saapuvat ukrainalaiset voivat osallistua perhekahviloihin, jossa vanhemmat ja lapset ovat yhdessä. Myös valmistavaa esiopetusta voidaan järjestää. Muu varhaiskasvatuspaikka voidaan myöntää, jos huoltaja esimerkiksi saa työ- tai opiskelupaikan. Hakemuksen voi täyttää Kompassissa poikkeuksellisesti paperilomakkeella.

Porvoon kansalaisopistossa voi opiskella kaikille maahanmuuttajille avoimilla Meeting Point -kursseilla mm. suomea. Lisätietoa kursseista löytyy kansalaisopiston verkkosivulta.

Kulttuuri ja vapaa-aika

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluissa on paljon sellaisia palveluita, jotka helpottavat arkea ja auttavat pakolaisena Porvooseen saapunutta sopeutumaan uuteen asuinympäristöön.

Kaikki pakolaiset voivat saada kirjastokortin. Kirjastossa voi käyttää tietokonetta ja saada tietoa ukrainankielisistä e-aineistosta. Kirjasto yrittää hankkia ukrainankielistä lasten ja nuorten kirjallisuutta. Kirjastossa on myös venäjänkielistä kirjallisuutta. Kirjastosta löytyy myös muun muassa e-elokuvapalvelut sekä lautapelejä ja liikuntavälineitä lainaan.

Kaikki ovat tervetulleita liikuntapalveluiden jumpparyhmiin, mikäli ryhmissä on tilaa. Sopivia lapsiperheiden ryhmiä ja tapahtumia ovat esimerkiksi Lasten liikuntamaa ja Koko perheen palloilumaa. Myös liikunta-alueet ovat kaikkien käytössä.

Kulttuuripalvelut tarjoavat tapahtumalippuja, museo-opastusta ja työpajoja. Musiikkiopisto tarjoaa maksuttomasti ryhmäharrastustoimintaa. Myös yksilökohtainen ohjaus ja soitinten lainaus on mahdollista.

Taidekoulu tarjotaa maksutonta kuvataiteen ryhmäopetusta lapsille ja nuorille.

Nuoret ovat tervetulleita nuorisotilojen avoimiin maksuttomiin aukioloaikoihin Gammelbackassa, Kevätkummussa ja Zentrassa. Ohjaamo palvelee alle 30-vuotiaita nuoria englanniksi, ja Moi-hankkeen puitteissa myös muilla kielillä.

Neuvontaa sekä tietoa ukrainaksi ja venäjäksi

Kansalaisopiston Moi-palvelut tarjoaa Ohjaamossa, Mannerheiminkatu 20E, tiistaisin klo 15–18 venäjänkielistä neuvontapalvelua ja torstaisin klo 15–18 ukrainakielistä neuvontaa.

Ukrainankielistä tietoa:

Porvoolaisille

Apua Ukrainaan

Porvoolaisten halu auttaa ukrainalaisia on suuri. Kysymyksiä tulee esimerkiksi siitä, järjestääkö kaupunki esimerkiksi vaate- tai rahakeräyksiä Ukrainaan.

Kaupunki ei organisoi erillisiä keräyksiä, vaan suosittelee, että omia lahjoituksia tehdään luotettavien järjestöjen, kuten Suomen Punaisen Ristin, Kirkon ulkomaanavun, Pelastakaa Lapset ry:n, Lääkärit Ilman Rajoja tai YK:n lastenjärjestö Unicefin kautta.

Ensisijaisesti järjestöissä toivotaan rahallista tukea, joka kohdennetaan suoraan apua tarvitseville tai käytetään tiettyihin tarvikkeisiin, joista Ukrainassa eri alueilla on pulaa.

Porvoon kaupunki on lahjoittanut Ukrainaan hoitotarvikkeita noin 10 000 euron edestä sekä 50 000 euroa Suomen Punaiselle Ristille Ukrainassa tehtävään kriisityöhön. Itä-Uudenmaan pelastuslaitos lähettää ensihoitovälineistöä ja ambulanssin Ukrainaan. Pelastuslaitoksen avun rahallinen arvo on noin 25 000 euroa.

Varautuminen Porvoossa

Porvoossa eri viranomaiset tekevät laajaa yhteistyötä varmistaakseen, että muuttuvissa tilanteissa asukkaita voidaan ohjeistaa nopeasti ja suunnitelmat terveyden ja turvallisuuden varmistamiseksi on olemassa.

Porvoon kaupungin yksi lakisääteinen tehtävä on asukkaiden arjen turvaaminen erilaisissa poikkeustilanteissa. Arjessa on laadittu jo vuosikymmenten ajan ohjeita ja malleja erilaisten poikkeustilanteiden hoitamiseen. Näitä tilanteita ovat esimerkiksi laajat sähkö- tai vesikatkot, suuronnettomuudet, luonnonmullistukset, kyberhyökkäykset, pandemia tai alueeseen kohdistuvat uhkatilanteet.

Kaupungin varautumistilanne on hyvä ja suunnitelmia käydään läpi säännöllisesti, jotta valmius pysyy yllä ja muuttuviin tilanteisiin osataan varautua jo ennakoiden.

Asevelvollisuus ja reserviläiset

Jos sinulla on kysymyksiä omasta varusmiespalveluksestasi tai reserviläisyydestäsi, ota yhteyttä Puolustusvoimien Uudenmaan aluetoimistoon.

Väestönsuojat Porvoossa

Vastuu väestön suojaamisesta Porvoossa on Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksella yhdessä muiden pelastuslaissa määriteltyjen toimijoiden kanssa. Pelastuslaitos määräisi, jos väestönsuojat tulisi ottaa käyttöön Porvoossa. Pelastuslaitos järjestäisi myös niiden asukkaiden evakuoinnin, joilla ei ole omaa väestönsuojaa.

Jos väestön suojaaminen mietityttää, kannattaa lähteä liikkeelle omasta lähiympäristöstä ja tutustua siihen, löytyykö taloyhtiöstä väestönsuojia. Väestönsuoja löytyy isompien taloyhtiöiden tai työpaikkojen yhteydestä ja ovat näiden kiinteistöjen asukkaiden tai työntekijöiden käytössä. Väestönsuojapaikkoja on myös julkisten tilojen yhteydessä, kuten kouluissa ja päiväkodeissa. Tällaisilla kohteilla on myös oltava pelastussuunnitelma.

Pienemmissä taloyhtiöissä tai omakotitaloissa väestönsuojaa ei yleensä ole. Itäisellä Uudellamaalla ei ole yleisiä väestönsuojia. Tästäkään ei tule olla huolissaan. Jos tarvetta suojautumiselle ilmenisi, huolehtisi pelastuslaitos väestön suojaamisesta esimerkiksi siirtämällä (evakuoimalla) asukkaita turvallisille alueille tai osoittamalla suojapaikan lähialueelta.

Tietoa turvallisuudesta yksityishenkilöille, taloyhtiöille ja organisaatioille:

Omatoiminen varautuminen ja kotivara

Voit varautua erilaisiin poikkeustilanteisiin pitämällä kotona yllä riittävää kotivaraa. Kotivara tuo turvaa erilaisissa häiriötilanteissa, kuten vesi- ja sähkökatkoksissa tai sairastumisen aikana.

Kotiin olisi hyvä varata kolmen päivän varaksi riittävä määrä ruokaa, juotavaa sekä kannellisia astioita veden säilyttämiseen. Muista myös lemmikkien ruoka. Lisäksi kotona kannattaa pitää huolta siitä, että kotoa löytyy tarvittavia lääkkeitä ja käteistä rahaa sekä muuta omassa arjessa tarpeellista.

Pelastustoimen verkkopalvelusta löydät tietoa siitä, miten voit varautua erilaisiin hätätilanteisiin ja miten toimia, jos hätä on käsillä:

Joditabletit

Joditabletteja ei tarvitse hankkia Ukrainan tilanteen vuoksi. Säteilyturvakeskus suosittelee, että joditabletteja on kotona osana kotivaraa.

Joditabletteja ei tule koskaan ottaa ”kaiken varalta”, sillä liian aikaisin tai myöhään otettuna tabletin suojavaikutus heikkenee. Mikäli tarvetta joditablettien ottamiseen Suomessa ilmenisi, viranomaiset antaisivat nopeasti erillisen määräyksen niiden ottamisesta.

Porvoossa sosiaalipalveluiden ja ikääntyneiden palveluiden asumisyksiköissä, Näsin kuntoutuskeskuksen osastoilla sekä kouluissa ja päiväkodeissa on olemassa joditablettivarastot asukkaita ja oppilaita varten. Jos yllättävä tilanne tulisi, kaupunki huolehtisi siitä, että joditabletit saataisiin annettua määräysten mukaisesti nopeasti heikoimmassa asemassa oleville.

Henkinen tuki

Venäjän hyökkäys Ukrainaan herättää ahdistusta ja pelkoa, vaikka välitön sodan uhka ei koskettaisikaan.

Huolehdi omasta hyvinvoinnistasi. Arjen rutiinit ja rytmi auttavat jäsentämään mieltä epävarmassa elämäntilanteessa.

Sosiaalisessa mediassa on tarjolla paljon erilaista tietoa, jotka eivät välttämättä perustu faktatietoon. Ole tarkkana mistä etsit tietoa. Liiallinen keskittyminen uutisointiin tuottaa helposti ahdistusta ja toivottomuuden tunteita, jolloin elimistö ja mieli on jatkuvassa valmiustilassa ja kuormittuu.

Rauhoita mieltäsi kuuntelemaalla musiikkia tai äänikirjoja, käymällä rauhallisilla kävelylenkeillä tai vaikka tekemällä hengitysharjoituksia. Myös riittävä lepo ja säännöllinen ruokarytmi auttavat tasapainottamaan mieltä ja kehoa.

Jos kaipaat apua jaksamiseen, Porvoon kaupungin mielenterveys- ja päihdepalvelut auttavat. Meillä on tarjolla esimerkiksi avoimia ryhmiä, joissa opit stressinpurkua ja arjen hallintaa.

Halutessasi voit täyttää verkkosivuillamme Terapianavigaattorin ja sen jälkeen soittaa neuvontapuhelimeemme 019 520 4527. Terapianavigaattorin avulla löydämme sinulle nopeammin oikean tuki- ja hoitomuodon.

Akuutissa tilanteessa virka-ajan ulkopuolella neuvoa ja ohjausta saa Itä-Uudenmaan sosiaali- ja kriisipäivystyksestä numerosta 040 517 41 94.

Myös Porvoon seurakunnilla on tarjolla apua ja tukea eri muodossa.

Katso myös nämä:

Lapset ja nuoret

Lapset tarvitsevat aikuisen apua hankalien tunteiden tunnistamisessa sekä sanoittamisessa. Lapset joutuvatkin tällä hetkellä kohtaamaan paljon ikä- ja kehitystasolleen sopimatonta sisältöä sosiaalisessa mediassa sekä aikuisten puheissa.

Lapselle luontainen tapa käsitellä asioita on piirtäminen ja leikkiminen. Lasta on hyvä kannustaa niihin.

Tavallinen arki on lapsen turvallisuuden tunteen ydin. Lapselle voi hyvin sanoa ”minä näen, että sinua taitaa pelottaa” ja muistaa korostaa, että ”sinulla ei ole hätää, olet turvassa”. Lapsiperheissä lapsia on suojattava järkyttäviltä uutiskuvilta ja aikuisten huolelta. Vanhempien väliset keskustelut maailman tilanteesta olisi hyvä käydä lasten korvien kuulumattomissa.

Nuorten Matala kynnys -palvelu tarjoaa 13–21 -vuotiaille porvoolaisille mielenterveys- sekä päihdepalveluja maksutta ja ilman lähetettä. Tukea ja neuvontaa tarjotaan myös nuorten vanhemmille. Meillä on myös ajanvaraukseton vastaanotto Ohjaamossa, Mannerheiminkatu 20 E, keskiviikkoisin klo 12.30–16.

Muita linkkivinkkejä nuorille: