Siirry sisältöön

Tietoa ukrainalaisille ja heitä auttaville porvoolaisille

Porvoon kaupunki ja vapaaehtoiset porvoolaiset auttavat ja tukevat Ukrainasta saapuvia pakolaisia monin tavoin. Tältä sivulta löydät myös tietoa siitä, miten voit itse varautua mahdollisiin nykyisen maailmantilanteen aiheuttamiin häiriötilanteisiin.

Päivitetty 25.11.2022

Jokainen porvoolainen voi omalla toiminnallaan toivottaa ukrainalaiset tervetulleeksi kaupunkiin. 

Eri puolilla kaupunkia järjestetään monipuolista toimintaa ja erilaisia kohtaamispaikkoja. Lähtökohtana on ukrainalaisten auttaminen ja kannustaminen osalliseksi Porvoota. Ukrainalaiset voivat myös halutessaan itse osallistua suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Porvoossa ukrainalaisten pakolaisten parissa tehtävää työtä koordinoi palvelukoordinaattori. Hänen tehtäviinsä kuuluu esimerkiksi pakolaisten tilanteiden selvittämistä, asumisen järjestymistä, työllistymisen tukemista ja kotoutumisen edistämistä yhteistyössä vastaanottokeskuksen, kaupungin, järjestöjen, yhdistysten ja seurakuntien kanssa.

Ota yhteyttä

Tietoa ja ukrainaksi ja venäjäksi – Moi-palvelu

Kansalaisopiston Moi-palvelut tarjoaa Ohjaamossa, Mannerheiminkatu 20 E, tiistaisin ja torstaisin klo 15–18 venäjänkielistä neuvontapalvelua ja torstaisin klo 15–18 ukrainakielistä neuvontaa. Moi-palvelu neuvoo arjen asioissa, esimerkiksi akuutit terveyspalvelut, varhaiskasvatus, koulu, vapaa-aika, Kelan palvelut, työllistyminen ja oleskelulupa-asiat.

Kaikki pakolaiset voivat saada kirjastokortin. Kirjastokortilla voi käyttää tietokonetta sekä lukea ukrainan- ja venäjänkielistä e-aineistoa, kuten lehtiä.

Ukrainankielistä tietoa:

Suomeen saapuminen

Ukrainan kansalaiset, jotka saapuvat Suomeen Venäjän hyökkäyksen takia, voivat tällä hetkellä oleskella maassa viisumivapaasti 90 päivää. Henkilöt voivat hakea tilapäisen suojelun statusta tai jättää turvapaikkahakemuksen poliisille tai rajaviranomaiselle. Tämän jälkeen henkilöt ohjataan ottamaan yhteyttä Suomen Maahanmuuttovirastoon (Migriin). Maahanmuuttovirasto antaa tietoa jatkotoimenpiteistä ja vastaanottopalveluista.

Maahanmuuttoviraston Ukraina-aiheiselta sivustolta löydät ohjeita sekä ukrainalaisille heidän äidinkielellään että sinulle heidän auttajanaan.

Vastaanottokeskus Porvoossa

Porvoossa on vastaanottokeskus osoitteessa Rauhankatu 14. Vastaanottokeskus järjestää asiakkailleen majoituksen, sosiaali- ja terveyspalvelut ja vastaanottorahan. Keskuksesta saat myös ohjausta näihin asioihin liittyvissä kysymyksissä.

Vastaanottokeskus on avoinna joka arkipäivä kello 9–11. Voit myös varata ajan, jos tarvitset sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvää neuvontaa.

Keskus tekee yhteistyötä eri toimijoiden, kuten yhdistysten ja seurakuntien kanssa. Porvoon kaupunki järjestää esimerkiksi varhaiskasvatusta sekä valmistavaa opetusta kouluikäisille lapsille. Vastaanottokeskuksen ilmoitustaululle saa tuoda tietoa keskuksen asiakkaille sopivista tapahtumista ja harrastetoiminnasta.

Vastaanottokeskuksella on valmius palvella 400 tilapäistä suojelua tai turvapaikkaa hakevia ihmisiä.

Porvoon vastaanottokeskus

  • Rauhankatu 14
  • Avoinna ma–pe klo 9–11
  • Sosiaaliohjaajan ja sosiaalityöntekijän vastaanotto ke ja to klo 9–11
  • Sairaanhoitajan vastaanotto ti ja ke klo 9–11
  • Toimiston puh. 044 778 7264 (arkisin klo 8–16, viikonloppuisin klo 9–17)

Keskus on Loviisan vastaanottokeskuksen sivupiste. Toiminnasta vastaa Hemcare Oy.

Asuminen ja yksityismajoitus

Suomeen saapuvat pakolaiset majoitetaan ensisijaisesti vastaanottokeskuksiin. Vastaanottokeskus voi myös järjestää asunnon. Moni asuu myös yksityismajoituksessa, kuten Porvoossa. Tilapäisen suojelun ja turvapaikan hakemisen kautta pakolaisilla on oikeus vastaanottokeskuksen palveluihin asumismuodosta riippumatta. Asukas ilmoittaa vastaanottokeskukseen ajantasaisen osoitteensa, jotta hänellä on oikeus vastaanottopalveluihin.

Kannustamme kaikkia kotimajoitusta tarjoavia ja toiminnasta kiinnostuneita liittymään Kotimajoitusverkoston lähimpään paikallisryhmään, tutustumaan verkoston tuottamaan materiaaliin sekä osallistumaan koulutuksiin kotimajoituksesta.

Jos otat ukrainalaisia asumaan luoksesi, valmistaudu harkittuun ja ennalta sovittuun kotimajoitukseen perehtymällä useilla kielillä (ml. ukraina) saatavilla olevaan majoitusoppaaseen. Majoituksesta sopiminen kannattaa tehdä esimerkiksi Kotimajoitusverkoston sopimuspohjaa käyttäen.

Saat tärkeää tietoa myös Maahanmuuttoviraston ja THL:n verkkopalveluista.

Ukrainalaisten pakolaisten kanssa asuville suositellaan poliorokotusta. Tämän saamiseksi ota yhteys terveyskeskukseen.

Jos majoitat ukrainalaisia pakolaisia, voit kysyä ruoka-, vaate- ja tavara-avustuksia seuraavilta tahoilta:

Lemmikit

Ukrainasta ja Venäjältä tulevat pakolaiset saavat tässä poikkeustilanteessa tuoda maahan lemmikkejä, joita ei ole rokotettu raivotautia vastaan. Näissä maissa on myös muita ihmiseen tarttuvia eläintauteja, joita Suomessa ei tällä hetkellä ole.

On erittäin tärkeää, että Ukrainasta ja Venäjältä pakolaisina saapuneet lemmikinomistajat ohjataan kunnaneläinlääkärin vastaanotolle. Eläinlääkärin vastaanotolla hoidetaan rokotukset, madotukset ja mikrosiruttaminen kuntoon. Ukrainasta ja Venäjältä tuodut lemmikit on tärkeää pitää erillään muista eläimistä 30 vuorokauden ajan.

Lisätietoa Ruokaviraston verkkopalvelusta:

Terveydenhoito

Porvooseen saapuvat ukrainalaiset saavat terveyspalvelut ensisijaisesti vastaanottokeskuksen kautta, toissijaisesti Näsin terveysasemalta, neuvoloista tai kouluterveydenhuollosta, tai koordinoidusti hätämajoituksen yhteydessä. Ensin käydään läpi henkilön rokotuksiin ja muut terveyteen liittyvät asiat.

Yksityisesti saapuneet 17 vuotta täyttäneet pakolaiset tai heitä avustavat porvoolaiset voivat ottaa yhteyttä terveysaseman ajanvaraukseen puh. 019 520 4351. Raskaana olevista ja neuvolaikäisistä pakolaisista kannattaa ottaa yhteyttä terveydenhoitaja Minna Nousiaiseen, puh. 040 766 1803. Kouluikäisistä alle 17-vuotiaista pakolaisista on hyvä ottaa yhteyttä terveydenhoitaja Pia Luotoon, puh. 040 091 2628.

Koulutus ja varhaiskasvatus

Ukrainasta tulleet lapset saavat osallistua perusopetuksen valmistavaan opetukseen ja valmistavaan esiopetukseen. Alle kouluikäisellä lapsella on oikeus varhaiskasvatuspaikkaan. Hakemuksen voi täyttää Kompassissa poikkeuksellisesti paperilomakkeella.

Porvooseen saapuvat ukrainalaiset voivat osallistua perhekahviloihin, jossa vanhemmat ja lapset ovat yhdessä.

Kielten opiskelu

Porvoon kansalaisopistossa voi opiskella kaikille maahanmuuttajille avoimilla Meeting Point -kursseilla mm. suomea. Kansalaisopiston suomen kielen kesäkurssit jatkuvat juhannukseen saakka. Lisätietoa kursseista löytyy kansalaisopiston verkkosivulta.

Työllistyminen

Työllistymisellä on tärkeä merkitys kotoutumisessa. Työnteon voi aloittaa heti, kun poliisi tai rajaviranomainen on rekisteröinyt tilapäisen suojelun hakemuksen.

Porvoon kaupunki tukee työllistymisen mahdollistumista. Porvoon kaupunki, TE-palvelut ja Posintra tukevat yhteistyössä ukrainalaisia työllistymisessä ja porvoolaisia yrityksiä, jotka haluavat työllistää ukrainalaisia.

Toimintaa ja kohtaamispaikkoja vapaa-ajalla

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluissa on paljon sellaisia palveluita, jotka helpottavat arkea ja auttavat pakolaisena Porvooseen saapunutta sopeutumaan uuteen asuinympäristöön.

Kaikki pakolaiset voivat saada kirjastokortin. Kirjastokortilla voi käyttää tietokonetta sekä lukea ukrainan- ja venäjänkielistä e-aineistoa, kuten lehtiä. Kirjastossa on venäjänkielistä kirjallisuutta. Kirjasto yrittää hankkia ukrainankielistä lasten ja nuorten kirjallisuutta. Kirjastosta löytyy myös muun muassa e-elokuvapalvelut sekä lautapelejä ja liikuntavälineitä lainaan.

Kaikki ovat tervetulleita liikuntapalveluiden jumpparyhmiin, mikäli ryhmissä on tilaa. Sopivia lapsiperheiden ryhmiä ja tapahtumia ovat esimerkiksi Lasten liikuntamaa ja Koko perheen palloilumaa. Myös liikunta-alueet ovat kaikkien käytössä.

Kulttuuripalvelut tarjoavat tapahtumalippuja, museo-opastusta ja työpajoja. Musiikkiopisto tarjoaa maksuttomasti ryhmäharrastustoimintaa. Myös yksilökohtainen ohjaus ja soitinten lainaus on mahdollista.

Taidekoulu tarjoaa maksutonta kuvataiteen ryhmäopetusta lapsille ja nuorille.

Nuorisotoimintaan pääsee mukaan vapaasti. Avoimessa toiminnassa käytössä olevan kortin saa kaikki ikäryhmään kuuluvat. Etsivä nuorisotyö voi auttaa löytämään mielekästä tekemistä. Ohjaamo palvelee alle 30-vuotiaita nuoria englanniksi, ja Moi-hankkeen puitteissa myös muilla kielillä.

Vapaaehtoistyö

Vapaaehtoistyöstä kiinnostuneet porvoolaiset voivat olla yhteydessä seuraaviin tahoihin:

Monikulttuurisuusfoorumi kokoaa yhteen laajasti Porvoon maahanmuuttaja- ja kotoutumisosaamisen ammattilaisia, kuten järjestöjä, yhdistyksiä sekä seurakunnat. Foorumi on perustanut Ukraina Extran erityisesti ukrainalaisten pakolaisten auttamiseksi. Taho auttaa koordinoimaan avun ja toiminnan järjestämistä, niin että ne vastaavat ukrainalaisten tarpeisiin. Koollekutsujana toimii Porvoon kaupungin maahanmuuttajapalvelut.

Lahjoitukset

Porvoon kaupunki ei tällä hetkellä ota vastaan vaate- ja tavaralahjoituksia Porvoossa asuville ukrainalaisille. Vapaaehtoisten keräämiä vaatteita ja varusteita on jo runsaasti varastossa.

Suosittelemme, että teet omia lahjoituksia luotettavien järjestöjen, kuten Suomen Punaisen Ristin, Kirkon ulkomaanavun, Pelastakaa Lapset ry:n, Lääkärit Ilman Rajoja tai YK:n lastenjärjestö Unicefin kautta.

Ensisijaisesti järjestöissä toivotaan rahallista tukea, joka kohdennetaan suoraan apua tarvitseville tai käytetään tiettyihin tarvikkeisiin, joista Ukrainassa eri alueilla on pulaa.

Porvoon kaupunki on lahjoittanut Ukrainaan hoitotarvikkeita sekä rahalahjoituksen Suomen Punaiselle Ristille Ukrainassa tehtävään kriisityöhön. Itä-Uudenmaan pelastuslaitos on lähettänyt ensihoitovälineistöä ja ambulanssin Ukrainaan.

Varautuminen Porvoossa

Porvoossa eri viranomaiset tekevät laajaa yhteistyötä varmistaakseen, että muuttuvissa tilanteissa asukkaita voidaan ohjeistaa nopeasti ja suunnitelmat terveyden ja turvallisuuden varmistamiseksi on olemassa.

Porvoon kaupungin yksi lakisääteinen tehtävä on asukkaiden arjen turvaaminen erilaisissa poikkeustilanteissa. Arjessa on laadittu jo vuosikymmenten ajan ohjeita ja malleja erilaisten poikkeustilanteiden hoitamiseen. Näitä tilanteita ovat esimerkiksi laajat sähkö- tai vesikatkot, suuronnettomuudet, luonnonmullistukset, kyberhyökkäykset, pandemia tai alueeseen kohdistuvat uhkatilanteet.

Kaupungin varautumistilanne on hyvä ja suunnitelmia käydään läpi säännöllisesti, jotta valmius pysyy yllä ja muuttuviin tilanteisiin osataan varautua jo ennakoiden.

Asevelvollisuus ja reserviläiset

Jos sinulla on kysymyksiä omasta varusmiespalveluksestasi tai reserviläisyydestäsi, ota yhteyttä Puolustusvoimien Uudenmaan aluetoimistoon.

Väestönsuojat Porvoossa

Vastuu väestön suojaamisesta Porvoossa on Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksella yhdessä muiden pelastuslaissa määriteltyjen toimijoiden kanssa. Pelastuslaitos määräisi, jos väestönsuojat tulisi ottaa käyttöön Porvoossa. Pelastuslaitos järjestäisi myös niiden asukkaiden evakuoinnin, joilla ei ole omaa väestönsuojaa.

Jos väestön suojaaminen mietityttää, kannattaa lähteä liikkeelle omasta lähiympäristöstä ja tutustua siihen, löytyykö taloyhtiöstä väestönsuojia. Väestönsuoja löytyy isompien taloyhtiöiden tai työpaikkojen yhteydestä ja ovat näiden kiinteistöjen asukkaiden tai työntekijöiden käytössä. Väestönsuojapaikkoja on myös julkisten tilojen yhteydessä, kuten kouluissa ja päiväkodeissa. Tällaisilla kohteilla on myös oltava pelastussuunnitelma.

Pienemmissä taloyhtiöissä tai omakotitaloissa väestönsuojaa ei yleensä ole. Itäisellä Uudellamaalla ei ole yleisiä väestönsuojia. Tästäkään ei tule olla huolissaan. Jos tarvetta suojautumiselle ilmenisi, huolehtisi pelastuslaitos väestön suojaamisesta esimerkiksi siirtämällä (evakuoimalla) asukkaita turvallisille alueille tai osoittamalla suojapaikan lähialueelta.

Tietoa turvallisuudesta yksityishenkilöille, taloyhtiöille ja organisaatioille:

Omatoiminen varautuminen ja kotivara

Voit varautua erilaisiin poikkeustilanteisiin pitämällä kotona yllä riittävää kotivaraa. Kotivara tuo turvaa erilaisissa häiriötilanteissa, kuten vesi- ja sähkökatkoksissa tai sairastumisen aikana.

Kotiin olisi hyvä varata kolmen päivän varaksi riittävä määrä ruokaa, juotavaa sekä kannellisia astioita veden säilyttämiseen. Muista myös lemmikkien ruoka. Lisäksi kotona kannattaa pitää huolta siitä, että kotoa löytyy tarvittavia lääkkeitä ja käteistä rahaa sekä muuta omassa arjessa tarpeellista.

Pelastustoimen verkkopalvelusta löydät tietoa siitä, miten voit varautua erilaisiin hätätilanteisiin ja miten toimia, jos hätä on käsillä:

Joditabletit

Joditabletteja ei tarvitse hankkia Ukrainan tilanteen vuoksi. Säteilyturvakeskus suosittelee, että joditabletteja on kotona osana kotivaraa.

Joditabletteja ei tule koskaan ottaa ”kaiken varalta”, sillä liian aikaisin tai myöhään otettuna tabletin suojavaikutus heikkenee. Mikäli tarvetta joditablettien ottamiseen Suomessa ilmenisi, viranomaiset antaisivat nopeasti erillisen määräyksen niiden ottamisesta.

Porvoossa sosiaalipalveluiden ja ikääntyneiden palveluiden asumisyksiköissä, Näsin kuntoutuskeskuksen osastoilla sekä kouluissa ja päiväkodeissa on olemassa joditablettivarastot asukkaita ja oppilaita varten. Jos yllättävä tilanne tulisi, kaupunki huolehtisi siitä, että joditabletit saataisiin annettua määräysten mukaisesti nopeasti heikoimmassa asemassa oleville.

Henkinen tuki

Vaikka uutisia ja verkkoa seuraamalla voi mieleen muodostua erilaisia uhkakuvia tilanteesta, tulee muistaa, että Suomeen ei kohdistu tällä hetkellä sotilaallista uhkaa. Voit elää omaa arkea mahdollisimman normaalisti ja suojella erityisesti lapsia ja nuoria informaatiotulvalta ja Venäjän hyökkäyksestä kertovalta kuvamateriaalilta.

Huolehdi omasta hyvinvoinnistasi. Arjen rutiinit ja rytmi auttavat jäsentämään mieltä epävarmassa elämäntilanteessa.

Sosiaalisessa mediassa on tarjolla paljon erilaista tietoa, jotka eivät välttämättä perustu faktatietoon. Ole tarkkana mistä etsit tietoa. Liiallinen keskittyminen uutisointiin tuottaa helposti ahdistusta ja toivottomuuden tunteita, jolloin elimistö ja mieli on jatkuvassa valmiustilassa ja kuormittuu.

Rauhoita mieltäsi kuuntelemaalla musiikkia tai äänikirjoja, käymällä rauhallisilla kävelylenkeillä tai vaikka tekemällä hengitysharjoituksia. Myös riittävä lepo ja säännöllinen ruokarytmi auttavat tasapainottamaan mieltä ja kehoa.

Jos kaipaat apua jaksamiseen, Porvoon kaupungin mielenterveys- ja päihdepalvelut auttavat. Meillä on tarjolla esimerkiksi avoimia ryhmiä, joissa opit stressinpurkua ja arjen hallintaa.

Halutessasi voit täyttää verkkosivuillamme Terapianavigaattorin ja sen jälkeen soittaa neuvontapuhelimeemme 019 520 4527. Terapianavigaattorin avulla löydämme sinulle nopeammin oikean tuki- ja hoitomuodon.

Akuutissa tilanteessa virka-ajan ulkopuolella neuvoa ja ohjausta saa Itä-Uudenmaan sosiaali- ja kriisipäivystyksestä numerosta 040 517 41 94.

Myös Porvoon seurakunnilla on tarjolla apua ja tukea eri muodossa.

Katso myös nämä:

Lapset ja nuoret

Lapset tarvitsevat aikuisen apua hankalien tunteiden tunnistamisessa sekä sanoittamisessa. Lapset joutuvatkin tällä hetkellä kohtaamaan paljon ikä- ja kehitystasolleen sopimatonta sisältöä sosiaalisessa mediassa sekä aikuisten puheissa.

Lapselle luontainen tapa käsitellä asioita on piirtäminen ja leikkiminen. Lasta on hyvä kannustaa niihin.

Tavallinen arki on lapsen turvallisuuden tunteen ydin. Lapselle voi hyvin sanoa ”minä näen, että sinua taitaa pelottaa” ja muistaa korostaa, että ”sinulla ei ole hätää, olet turvassa”. Lapsiperheissä lapsia on suojattava järkyttäviltä uutiskuvilta ja aikuisten huolelta. Vanhempien väliset keskustelut maailman tilanteesta olisi hyvä käydä lasten korvien kuulumattomissa.

Nuorten Matala kynnys -palvelu tarjoaa 13–21 -vuotiaille porvoolaisille mielenterveys- sekä päihdepalveluja maksutta ja ilman lähetettä. Tukea ja neuvontaa tarjotaan myös nuorten vanhemmille. Meillä on myös ajanvaraukseton vastaanotto Ohjaamossa, Mannerheiminkatu 20 E, keskiviikkoisin klo 12.30–16.

Muita linkkivinkkejä nuorille: