Hoppa till innehåll

Information för ukrainare och för Borgåbor som hjälper dem

Borgå stad och frivilliga Borgåbor hjälper och stöder flyktingar från Ukraina på många sätt. På den här sidan hittar du även information om hur du själv kan förbereda dig på eventuella störningssituationer som orsakas av det nuvarande världsläget.

Uppdaterad 25.11.2022

Varje Borgåbo kan genom sina egna handlingar önska ukrainare välkomna till staden.

På olika håll i staden ordnas mångsidig verksamhet och olika mötesplatser. Utgångspunkten är att hjälpa ukrainarna och uppmuntra dem till delaktighet. Ukrainarna får även delta i planeringen och förverkligandet om de vill.

I Borgå koordinaras arbetet med de ukrainska flyktingarna av en servicekoordinator, till vars uppgifter hör till exempel att reda ut flyktingarnas situationer, ordna boende, stöda sysselsättningen och främja integrationen. Koordinatorerna jobbar i samarbete med mottagningscentralen, staden, organisationer, föreningar och församlingarna.

Ta kontakt

Info på ukrainska och ryska – Moi-tjänsten

Medborgarinstitutets Moi-tjänster erbjuder rådgivning på ryska tisdagar och torsdagar kl. 15–18 och på ukrainska torsdagar kl. 15–18 i Navigatorn, Mannerheimgatan 20 E. Moi-tjänsterna ger råd i frågor kring vardagen, till exempel akuta hälsotjänster, småbarnspedagogik, skola, fritid, Fpa-tjänster, sysselsättning och uppehållstillstånd.

Alla flyktingar kan få ett bibliotekskort. Med kortet kan man använda dator samt läsa e-material på ukrainska och ryska, till exempel tidningar.

Information på ukrainska:

Att anlända till Finland

En ukrainsk medborgare som kommer till Finland på grund av Rysslands attack kan för tillfället vistas i landet visumfritt i 90 dagar. Personen kan ansöka om tillfälligt skydd eller lämna in asylansökan till polisen eller en gränsmyndighet. Därefter anvisas personen att vara i kontakt med Migrationsverket (Migri). Migrationsverket ger information om den fortsatta processen och mottagningstjänsterna.

På Migrationsverkets Ukrainasidor hittar du anvisningar för ukrainare på deras modersmål samt information för dig som hjälper dem.

Mottagningscentralen i Borgå

I Borgå finns en mottagningscentral på Fredsgatan 14. Mottagningscentralen ordnar inkvartering, social- och hälsovårdstjänster samt mottagningspenning för sina klienter. Vid centralen får du även rådgivning i ärenden som gäller tjänsterna.

Mottagningscentralen är öppen alla vardagar klockan 9–11. Du kan också boka en tid om du behöver hjälp med social- och hälsovårdstjänster.

Centralen samarbetar med olika aktörer, till exempel föreningar och församlingarna. Borgå stad ordnar bland annat småbarnspedagogik samt förberedande undervisning för barn i skolåldern. På mottagningscentralens anslagstavla kan man annonsera om evenemang och hobbyverksamhet som passar för centralens klienter.

Mottagningscentralen har beredskap att betjäna 400 personer som söker tillfälligt skydd eller asyl.

Mottagningscentralen i Borgå

  • öppen mån.–fre. 9–11
  • Socialhandledarens och socialarbetarens mottagning ons. och tors. kl. 9–11
  • Sjukskötarens mottagning tis. och ons. kl. 9–11
  • Kontorets tfn 044 778 7274 (vardagar kl. 8–18, veckoslut kl. 10–18)

Centralen är en filial till mottagningscentralen i Lovisa. Hemcare Oy ansvarar för verksamheten.

Boende och privatinkvartering

Flyktingar som anländer till Finland inkvarteras i första hand i mottagningscentraler. Mottagningscentralen kan även ordna med bostad. Många bor i privatpersoners hem, så är även läget i Borgå. De som ansöker om tillfälligt skydd eller asyl har rätt till mottagningscentralens service oberoende hur de bor. Personen meddelar mottagningscentralen sin nuvarande adress för att ha rätt till mottagningstjänster.

Vi uppmuntrar alla som erbjuder heminkvartering eller är intresserad av verksamheten att ansluta sig till Nätverket för heminkvarterings närmaste lokala grupp, bekanta sig med nätverkets material och delta i fortbildningar om heminkvartering.

Om du inkvarterar ukrainare i ditt hem är det viktigt att du förbereder dig på en välplanerad heminkvartering genom att bekanta dig med en inkvarteringsbroschyr, som finns på flera språk (bl.a. ukrainska). Det lönar sig att komma överens om hemkvarteringen till exempel med heminkvarteringsnätverkets kontraktsmodell.

Du hittar viktig information även på Migris webbplats eller THLs webbplats.

Vi rekommenderar poliovaccination till personer som bor tillsammans med ukrainare. Kontakta hälsovårdscentralen för att få vaccinet.

Om du inkvarterar flyktingar från Ukraina kan du fråga efter mat-, klädes- eller materialhjälp via följande instanser:

Husdjur

Flyktingar från Ukraina och Ryssland får i detta undantagstillstånd föra in i landet husdjur som inte har vaccinerats mot rabies. I de här länderna finns också bland djur andra smittsamma sjukdomar, som för tillfället inte påträffas i Finland.

Det är väldigt viktigt att flyktingar med husdjur från Ukraina och Ryssland dirigeras till den kommunala veterinärens mottagning. På mottagningen sköts vaccinationer, avmaskning och microchipinsättning. Husdjur från Ukraina och Ryssland måste hållas skilt från andra djur i 30 dygn.

Mer information på Livsmedelsverkets webbplats:

Hälsovård

Ukrainare som anländer till Borgå får hälsovårdstjänster i första hand via mottagningscentralen, i andra hand vid Näse hälsostation, rådgivningar eller skolhälsovården, eller eller koordinerat i samband med nödinkvarteringen. Man går igenom personens vaccinationer och andra hälsofrågor.

Flyktingar över 17 år som har anlänt privat eller Borgåbor som hjälper dem kan kontakta hälsostationens tidsbeställning per telefon 019 520 4351. Gravida eller gällande barn under skolåldern kan man ta kontakt med hälsovårdare Minna Nousiainen, tfn 040 766 1803. Gällande skolelever under 17 år kan man ta kontakt med hälsovårdare Pia Luoto, tfn 040 091 2628.

Utbildning och småbarnspedagogik

Barn från Ukraina får delta i förberedande undervisning och förskoleundervisning. Ett barn under skolåldern har rätt till en plats inom småbarnspedagogiken. En ansökan kan undantagsvis fyllas i på papper i Kompassen.

Ukrainare kan i Borgå delta i familjekaféer där föräldrar och barn är tillsammans.

Språkstudier

Borgå medborgarinstituts Meeting point-kurser är öppna för alla invandrare. Där kan man studera till exempel finska. Medborgarinstitutets sommarkurser i finska pågår till midsommar. Mer information om kurserna finns på medborgarinstitutets webbsida.

Sysselsättning

Sysselsättning är en viktig del av integrationen. En flykting kan börja arbeta genast när polisen eller gränsmyndigheten har registrerat ansökningen om tillfälligt skydd.

Borgå stad stöder möjligheterna till sysselsättning. Staden, TE-tjänsterna och Posintra samarbetar för att stöda ukrainare som vill sysselsätta sig samt Borgåföretag som vill anställa ukrainare.

Aktiviteter och mötesplatser på fritiden

Kultur- och fritidstjänsterna har ett stort utbud av tjänster som underlättar vardagen och hjälper en person som anlänt till Borgå som flykting att anpassa sig till sin nya livsmiljö.

Alla flyktingar kan få ett bibliotekskort. Med bibliotekskortet kan man bland annat använda dator och läsa e-material, till exempel tidningar, på ryska och ukrainska. Biblioteket har även bland annat e-filmtjänster samt brädspel och motionsredskap som får lånas.

Alla är välkomna till idrottstjänsternas gymnastikgrupper ifall det finns plats i gruppen. Lämpliga grupper och evenemang för barnfamiljer är till exempel Barnens idrottsvärld och Hela familjens bollvärld. Även idrottsplatserna är öppna för alla.

Kulturtjänsterna erbjuder biljetter till evenemang, museiguidningar och arbetsverkstäder. Musikinstitutet ergjuder gratis gruppverksamhet. Även individuell undervisning och utlåning av instrument är möjligt.

Konstskolan erbjuder gratis gruppundervisning i bildkonst för barn och unga.

Alla kan delta i ungdomsverksamheten. Alla som hör till åldersgruppen kan få det kort som används i den öppna verksamheten. Det uppsökande ungsomsarbetet kan hjälpa till att hitta aktiviteter som tilltalar den unga. Navigatorn betjänar alla unga under 30 år på engelska och inom Moi-projektet även på andra språk.

Frivilligarbete

Borgåbor som är intresserade av frivilligarbete kan kontakta följande instanser:

Det mångkulturella forumet för samman proffs inom invandrar- och integrationsfrågor från staden, församlingarna, föreningar och organisationer. Forumet har grundat Ukraina Extra, som fokuserar på att hjälpa de ukrainska flyktingarna. Instansen hjälper att koordinera ordnandet av hjälp och verksamhet så att de svarar på ukrainarnas behov. Som sammankallare fungerar Borgå stads invandrartjänster.

Donationer

Borgå stad tar inte för tillfället emot donationer i form av kläder och material såsom husgeråd till de ukrainare som bor i Borgå. Frivilliga har samlat in ett stort förråd med kläder och andra nödvändigheter.

Vi rekommenderar att du gör egna donationer direkt till pålitliga organisationer, såsom Finlands Röda kors, Kyrkans Utlandshjälp. Rädda Barnen, Läkare Utan Gränser eller Unicef.

I första hand önskar organisationerna stöd i form av pengar. Då kan hjälpen riktas direkt till behövande eller användas för att inhandla medel som det är brist på i olika delar av Ukraina.

Borgå stad har donerat vårdartiklar och pengar till Finlands Röda Kors för krisarbete i Ukraina. Räddningsverket i Östra Nyland har skickat akutvårdsartiklar och en ambulans till Ukraina via ett samarbetsnätverk.

Beredskap i Borgå

Olika myndigheter i Borgå samarbetar brett för att säkerställa att man i förändrande situationer snabbt kan ge invånarna anvisningar för att säkerställa hälsa och säkerhet.

En av de lagstadgade uppgifterna som Borgå stad har är att trygga invånarnas vardag i olika undantagsförhållanden. I vardagen har man under många årtionden gjort upp anvisningar och modeller för att sköta olika undantagsförhållanden. Dylika situationer är till exempel utbredda el- eller vattenavbrott, storolyckor, naturomvälvningar, cyberattacker, pandemier eller olika hot på området.

Stadens beredskap är bra och planerna gås igenom regelbundet för att beredskapen upprätthålls och att man kan förbereda sig på ändrande lägen på förhand.

Värnplikt och reservister

Om du har frågor om din egen värnplikt eller roll som reservist, kontakta Försvarsmaktens regionalbyrå i Nyland.

Befolkningsskydd i Borgå

Ansvaret för skydd av befolkningen i Borgå ligger hos Östra Nylands räddningsverk tillsammans med de aktörer som definieras i räddningslagen. Räddningsverket är den instans som beordrar, ifall befolkningsskyddsrummen skulle behöva tas i burk i Borgå. Räddningsverket skulle också ordna evakuering för de invånare som inte har eget skyddsrum.

Om skyddet av befolkningen väcker frågor lönar det sig att börja i näromgivningen med att bekanta sig med ifall det egna husbolaget har ett skyddsrum. Skyddsrum finns i de största husbolagen och arbetsplatserna och är således tillgängliga för invånare och arbetstagare. Skyddsrum finns också i samband med allmänna lokaler såsom skolor och daghem. Dylika byggnader måste ha en räddningsplan.

I mindre husbolag eller egnahemshus finns det i regel inte skyddsrum. I Östra Nyland finns inte allmänna skyddsrum. Det här behöver du inte heller oroa dig för. Ifall det uppkommer behov av skydd ansvarar räddningsverket för att skydda befolkningen till exempel genom att flytta (evakuera) invånare till tryggt område eller anvisa en skyddsplats i närområdet.

Information om säkerhet för privatpersoner, husbolag och organisationer:

Reservförråd och beredskap hemma

Du kan förbereda dig på olika undantagstillstånd genom att ha ett tillräckligt reservförråd hemma. Reservförrådet ger dig säkerhet i olika situationer, såsom vatten- och elavbrott eller sjukdom.

Det är bra att reservera mat och dryck som räcker i tre dygn samt kärl med lock för vatten. Kom också ihåg mat åt husdjur. Dessutom lönar det sig att ha hemma nödvändiga mediciner, kontanter samt annat som är nödvändigt i den egna vardagen.

På räddningsväsendets webbplats hittar du information om hur du kan förbereda dig på olika nödsituationer och hur du ska agera om något händer:

Jodtabletter

Du behöver inte skaffa jodtabletter på grund av läget i Ukraina. Strålskyddscentralen rekommenderar att du har jodtabletter hemma som en del av ditt reservförråd.

Ta aldrig jodtabletter “för säkerhets skull” eftersom skyddseffekten av tabletter som tas för tidigt eller för sent avtar. Ifall det visar sig finnas behov av att ta jodtabletter i Finland ger myndigheterna i snabb takt en skild uppmaning att ta dem.

I Borgå finns jodtabletter i socialtjänsternas och de äldres boendeenheter, Näse rehabiliteringsavdelningar samt i skolor och daghem för invånare och elever. Ifall en oväntad situation skulle uppstå så sörjer staden för att jodtabletter ges enligt anvisningarna snabbt till de mest sårbara personerna.

Mentalt stöd

Även om man genom att följa nyheter och nätet kan börja tänka på olika hotbilder i situationen, så är det viktigt att komma ihåg att det inte riktas militärt hot mot Finland just nu. Du kan leva din vardag så normalt som möjligt och i skydda i synnherhet barn och unga för informationsflödet och bildmaterial som berättar om Rysslands attack.

Ta hand om ditt välmående. Vardagliga rutiner och rytm hjälper att strukturera känslorna i en osäker livssituation.

På sociala medier finns massor med information som nödvändigtvis inte baserar sig på fakta. Var noggrann med var du söker information. Att hela tiden följa med nyhetsflödet orsakar känslor som ångest och hopplöshet. Då är kroppen och sinnet i ett konstant beredskapsläge och överbelastas.

Lugna ner dig genom att lyssna på musik eller ljudböcker, med lugna promenader eller till exempel andningsövningar. Genom att vila tillräckligt och äta regelbundet balanseras också kroppen och sinnet.

Hjälp med att orka

Om du behöver hjälp med att orka så finns Borgå stads mentalvårds- och missbrukstjänster till för dig. Vi erbjuder bland annat öppna grupper, där du lär dig stresshantering och vardagshantering.

Om du vill kan du fylla i Terapinavigatorn och efter det ringa vår rådgivningstelefon 019 520 4527. Med hjälp av Terapinavigatorn hittar vi snabbt rätt stöd- eller vårdform för just dig.

I akuta lägen utanför tjänstetid får man råd och handledning från Östra Nylands social- och krisjour på numret 040 517 41 94.

Även församlingarna i Borgå erbjuder hjälp och stöd i olika former.

Kolla även dessa:

Barn och unga

Barn behöver de vuxnas hjälp för att känna igen och lägga ord på jobbiga känslor. Just nu utsätts barn för en hel del material, både i sociala medier och i vuxnas tal, som är opassande för åldern och utvecklingsnivån.

För barn är lek och att rita naturliga sätt att bearbeta saker. Uppmuntra barnet till dessa aktiviteter!

En vanlig vardag är kärnan i barnets trygghetskänsla. Du kan bra säga till ett barn ”jag ser att du kanske är rädd” och kom ihåg att betona ”det går ingen nöd på dig, du är i säkerhet”. I barnfamiljer måste barn skyddas från chockerande nyhetsbilder och vuxnas oro. Samtal vuxna emellan om världsläget ska föras utom hörhåll för barn.

Tjänsten Låg tröskel för unga erbjuder 13−21-åriga Borgåbor mentalvårds- och rusmedelstjänster utan remiss och kostnadsfritt. Stöd ges också till föräldrarna.

Vi har även mottagning utan tidsbeställning i Navigatorn, Mannerheimgatan 20 E, onsdagar kl. 12.3016.

Övriga tips för unga: