Gå till innehåll

Frågor och svar om situationen i Ukraina

Borgå stad har fått en hel del frågor om Rysslands attack mot Ukraina. En del av frågorna gäller stöd som ges till Ukraina och en del gäller stadens egen beredskap inför en liknande situation.

Uppdaterad 13.5.2022.

Även om man genom att följa nyheter och nätet kan börja tänka på olika hotbilder i situationen, så är det viktigt att komma ihåg att det inte riktas militärt hot mot Finland just nu. Du kan leva din vardag så normalt som möjligt och i skydda i synnherhet barn och unga för informationsflödet och bildmaterial som berättar om Rysslands attack.

För ukrainska flyktingar som anländer till Borgå

Allmänt

En ukrainsk medborgare som kommer till Finland på grund av Rysslands attack kan för tillfället vistas i landet visumfritt i 90 dagar. Personen kan ansöka om tillfälligt skydd eller lämna in asylansökan till polisen eller en gränsmyndighet. Därefter anvisas personen att vara i kontakt med Migrationsverket (Migri). Migrationsverket ger information om den fortsatta processen och mottagningstjänsterna.

På Migrationsverkets Ukrainasidor hittar du anvisningar för ukrainare på deras modersmål samt information för dig som hjälper dem.

Inkvartering

Flyktingar som anländer till Finland bor i första hand i mottagningscentraler. Många bor i privatpersoners hem. De som ansöker om tillfälligt skydd eller asyl har rätt till mottagningscentralens service oberoende hur de bor. Personen meddelar mottagningscentralen sin nuvarande adress för att ha rätt till mottagningstjänster.

I Borgå bor alla ukrainare med rätt till mottagningstjänster i privatpersoners hem. Borgå stad har beredskap att ordna långvarig inkvartering i samarbete med mottagningscentralen enligt Migris kommunmodell.

Om du inkvarterar ukrainare i ditt hem får du viktig information från Migris webbplats eller THLs webbplats. Vi rekommenderar poliovaccination till personer som bor tillsammans med ukrainare. För att få vaccinet, kontakta hälsostationen. Det nationella nätverket för heminkvartering har organiserat sig i Borgå.

Husdjur

Flyktingar från Ukraina och Ryssland får i detta undantagstillstånd föra in i landet husdjur som inte har vaccinerats mot rabies. I de här länderna finns också bland djur andra smittsamma sjukdomar, som för tillfället inte påträffas i Finland.

Det är väldigt viktigt att flyktingar med husdjur från Ukraina och Ryssland dirigeras till den kommunala veterinärens mottagning. På mottagningen sköts vaccinationer, avmaskning och microchipinsättning. Husdjur från Ukraina och Ryssland måste hållas skilt från andra djur i 30 dygn.

Mer information på Livsmedelsverkets webbplats:

Hälsovård

Ukrainare som anländer till Borgå får hälsovårdstjänster i första hand via mottagningscentralen, i andra hand vid Näse hälsostation, rådgivningar eller skolhälsovården, eller eller koordinerat i samband med nödinkvarteringen. Man går igenom personens vaccinationer och andra hälsofrågor.

Flyktingar över 17 år som har anlänt privat eller Borgåbor som hjälper dem kan kontakta hälsostationens tidsbeställning per telefon 019 520 4351. Gravida eller gällande barn under skolåldern kan man ta kontakt med hälsovårdare Minna Nousiainen, tfn 040 766 1803. Gällande skolelever under 17 år kan man ta kontakt med hälsovårdare Pia Luoto, tfn 040 091 2628.

Utbildning och småbarnspedagogik

Inom utbildningstjänsterna är man beredd att grunda två klasser med förberedande undervisning för barn i lågstadieåldern i samband med Pääskytien koulu. Inom de svenskspråkiga utbildningstjänsterna kartlägger man som bäst platser för förberedande undervisning.

Ukrainare kan i Borgå delta i familjekaféer där föräldrar och barn är tillsammans. Även förberedande förskoleundervisning kan ordnas. Plats i småbarnspedagogiken kan beviljas om vårdnadshavaren till exempel får en studie- eller arbetsplats. En ansökan kan undantagsvis fyllas i på papper i Kompassen.

Borgå medborgarinstituts Meeting point-kurser är öppna för alla invandrare. Där kan man studera till exempel finska. Mer information om kurserna finns på medborgarinstitutets webbsida.

Kultur och fritid

Kultur- och fritidstjänsterna har ett stort utbud av tjänster som underlättar vardagen och hjälper en person som anlänt till Borgå som flykting att anpassa sig till sin nya livsmiljö.

Alla flyktingar kan få ett bibliotekskort. Vid biblioteket kan man använda dator och få information om e-material på ukrainska. Biblioteket försöker anskaffa litteratur för barn och unga på ukrainska. Biblioteket har även litteratur på ryska. Biblioteket har även bland annat e-filmtjänster samt brädspel och motionsredskap som får lånas.

Alla är välkomna till idrottstjänsternas gymnastikgrupper ifall det finns plats i gruppen. Lämpliga grupper och evenemang för barnfamiljer är till exempel Barnens idrottsvärld och Hela familjens bollvärld. Även idrottsplatserna är öppna för alla.

Kulturtjänsterna erbjuder biljetter till evenemang, museiguidningar och arbetsverkstäder. Musikinstitutet ergjuder gratis gruppverksamhet. Även individuell undervisning och utlåning av instrument är möjligt.

Konstskolan erbjuder gratis gruppundervisning i bildkonst för barn och unga.

Ungdomar är välkomna till ungdomslokalerna vid öppna, inträdesfria öppettider i Gammelbacka, Vårberga och Zentra. Navigatorn betjänar alla unga under 30 år på engelska och inom Moi-projektet även på andra språk.

Rådgivning samt info på ukrainska och ryska

Medborgarinstitutets Moi-tjänster erbjuder rådgivning på ryska tisdagar kl. 15–18 och på ukrainska torsdagar kl. 15–18 i Navigatorn, Mannerheimgatan 20 E.

På ukrainska:

För Borgåbor

Hjälp till Ukraina

Borgåbor har stor vilja att hjälpa ukrainare. Staden får frågor till exempel om huruvida staden ordnar insamling av kläder eller pengar till Ukraina.

Staden organiserar inte skilda insamlingar utan rekommenderar att man gör donationer direkt till pålitliga organisationer, såsom Finlands Röda kors, Kyrkans Utlandshjälp. Rädda Barnen, Läkare Utan Gränser eller Unicef.

I första hand önskar organisationerna stöd i form av pengar. Då kan hjälpen riktas direkt till behövande eller användas för att inhandla medel som det är brist på i olika delar av Ukraina.

Borgå stad har donerat vårdartiklar till Ukraina för cirka 10 000 euro samt 50 000 euro till Finlands Röda Kors för krisarbete i Ukraina. Räddningsverket i Östra Nyland skickar akutvårdsartiklar och en ambulans till Ukraina. Hjälpen är värd cirka 25 000 euro.

Beredskap i Borgå

Olika myndigheter i Borgå samarbetar brett för att säkerställa att man i förändrande situationer snabbt kan ge invånarna anvisningar för att säkerställa hälsa och säkerhet.

En av de lagstadgade uppgifterna som Borgå stad har är att trygga invånarnas vardag i olika undantagsförhållanden. I vardagen har man under många årtionden gjort upp anvisningar och modeller för att sköta olika undantagsförhållanden. Dylika situationer är till exempel utbredda el- eller vattenavbrott, storolyckor, naturomvälvningar, cyberattacker, pandemier eller olika hot på området.

Stadens beredskap är bra och planerna gås igenom regelbundet för att beredskapen upprätthålls och att man kan förbereda sig på ändrande lägen på förhand.

Värnplikt och reservister

Om du har frågor om din egen värnplikt eller roll som reservist, kontakta Försvarsmaktens regionalbyrå i Nyland.

Befolkningsskydd i Borgå

Ansvaret för skydd av befolkningen i Borgå ligger hos Östra Nylands räddningsverk tillsammans med de aktörer som definieras i räddningslagen. Räddningsverket är den instans som beordrar, ifall befolkningsskydden skulle behöva tas i burk i Borgå. Räddningsverket skulle också ordna evakuering för de invånare som inte har eget befolkningsskydd.

Om skyddet av befolkningen väcker frågor lönar det sig att börja i näromgivningen med att bekanta sig med ifall det egna husbolaget har befolkningsskydd. Befolkningsskydd finns i de största husbolagen och arbetsplatserna och är således tillgängliga för invånare och arbetstagare. Befolkningsskydd finns också i samband med allmänna lokaler såsom skolor och daghem. Dylika byggnader måste ha en räddningsplan.

I mindre husbolag eller egnahemshus finns det i regel inte befolkningsskydd. I Östra Nyland finns inte allmänna befolkningsskydd. Det här behöver du inte heller oroa dig för. Ifall det uppkommer behov av skydd ansvarar räddningsverket för att skydda befolkningen till exempel genom att flytta (evakuera) invånare till tryggt område eller anvisa en skyddsplats i närområdet.

Information om säkerhet för privatpersoner, husbolag och organisationer:

Reservförråd och beredskap hemma

Du kan förbereda dig på olika undantagstillstånd genom att ha ett tillräckligt reservförråd hemma. Reservförrådet ger dig säkerhet i olika situationer, såsom vatten- och elavbrott eller sjukdom.

Det är bra att reservera mat och dryck som räcker i tre dygn samt kärl med lock för vatten. Kom också ihåg mat åt husdjur. Dessutom lönar det sig att ha hemma nödvändiga mediciner, kontanter samt annat som är nödvändigt i den egna vardagen.

På räddningsväsendets webbplats hittar du information om hur du kan förbereda dig på olika nödsituationer och hur du ska agera om något händer:

Jodtabletter

Du behöver inte skaffa jodtabletter på grund av läget i Ukraina. Strålskyddscentralen rekommenderar att du har jodtabletter hemma som en del av ditt reservförråd.

Ta aldrig jodtabletter “för säkerhets skull” eftersom skyddseffekten av tabletter som tas för tidigt eller för sent avtar. Ifall det visar sig finnas behov av att ta jodtabletter i Finland ger myndigheterna i snabb takt en skild uppmaning att ta dem.

I Borgå finns jodtabletter i socialtjänsternas och de äldres boendeenheter, Näse rehabiliteringsavdelningar samt i skolor och daghem för invånare och elever. Ifall en oväntad situation skulle uppstå så sörjer staden för att jodtabletter ges enligt anvisningarna snabbt till de mest sårbara personerna.

Mentalt stöd

Rysslands attack mot Ukraina väcker ångest och rädslor även om krigets omedelbara hot inte skulle beröra en direkt.

Ta hand om ditt välmående. Vardagliga rutiner och rytm hjälper att strukturera känslorna i en osäker livssituation.

På sociala medier finns massor med information som nödvändigtvis inte baserar sig på fakta. Var noggrann med var du söker information. Att hela tiden följa med nyhetsflödet orsakar känslor som ångest och hopplöshet. Då är kroppen och sinnet i ett konstant beredskapsläge och överbelastas.

Lugna ner dig genom att lyssna på musik eller ljudböcker, med lugna promenader eller till exempel andningsövningar. Genom att vila tillräckligt och äta regelbundet balanseras också kroppen och sinnet.

Hjälp med att orka

Om du behöver hjälp med att orka så finns Borgå stads mentalvårds- och missbrukstjänster till för dig. Vi erbjuder bland annat öppna grupper, där du lär dig stresshantering och vardagshantering.

Om du vill kan du fylla i Terapinavigatorn och efter det ringa vår rådgivningstelefon 019 520 4527. Med hjälp av Terapinavigatorn hittar vi snabbt rätt stöd- eller vårdform för just dig.

I akuta lägen utanför tjänstetid får man råd och handledning från Östra Nylands social- och krisjour på numret 040 517 41 94.

Även församlingarna i Borgå erbjuder hjälp och stöd i olika former.

Kolla även dessa:

Barn och unga

Barn behöver de vuxnas hjälp för att känna igen och lägga ord på jobbiga känslor. Just nu utsätts barn för en hel del material, både i sociala medier och i vuxnas tal, som är opassande för åldern och utvecklingsnivån.

För barn är lek och att rita naturliga sätt att bearbeta saker. Uppmuntra barnet till dessa aktiviteter!

En vanlig vardag är kärnan i barnets trygghetskänsla. Du kan bra säga till ett barn ”jag ser att du kanske är rädd” och kom ihåg att betona ”det går ingen nöd på dig, du är i säkerhet”. I barnfamiljer måste barn skyddas från chockerande nyhetsbilder och vuxnas oro. Samtal vuxna emellan om världsläget ska föras utom hörhåll för barn.

Tjänsten Låg tröskel för unga erbjuder 13−21-åriga Borgåbor mentalvårds- och rusmedelstjänster utan remiss och kostnadsfritt. Stöd ges också till föräldrarna.

Vi har även mottagning utan tidsbeställning i Navigatorn, Mannerheimgatan 20 E, onsdagar kl. 12.3016.

Övriga tips för unga: