Hoppa till innehåll

Information för ukrainare och för Borgåbor som hjälper dem

Borgå stad och frivilliga Borgåbor hjälper och stöder flyktingar från Ukraina på många sätt.

Uppdaterad 25.11.2022

Varje Borgåbo kan genom sina egna handlingar önska ukrainare välkomna till staden.

På olika håll i staden ordnas mångsidig verksamhet och olika mötesplatser. Utgångspunkten är att hjälpa ukrainarna och uppmuntra dem till delaktighet. Ukrainarna får även delta i planeringen och förverkligandet om de vill.

I Borgå koordinaras arbetet med de ukrainska flyktingarna av en servicekoordinator, till vars uppgifter hör till exempel att reda ut flyktingarnas situationer, ordna boende, stöda sysselsättningen och främja integrationen. Koordinatorerna jobbar i samarbete med mottagningscentralen, staden, organisationer, föreningar och församlingarna.

Info på ukrainska och ryska – Integrationscenter

Integrationstjänster erbjuder rådgivning på ryska tisdagar och torsdagar kl. 9–16 på Integrationscenter,Mannerheimgatan 20 P. Integrationscentret ger råd i frågor kring vardagen, till exempel akuta hälsotjänster, småbarnspedagogik, skola, fritid, Fpa-tjänster, sysselsättning och uppehållstillstånd.

Alla flyktingar kan få ett bibliotekskort. Med kortet kan man använda dator samt läsa e-material på ukrainska och ryska, till exempel tidningar.

Information på ukrainska:

Att anlända till Finland

En ukrainsk medborgare som kommer till Finland på grund av Rysslands attack kan för tillfället vistas i landet visumfritt i 90 dagar. Personen kan ansöka om tillfälligt skydd eller lämna in asylansökan till polisen eller en gränsmyndighet. Därefter anvisas personen att vara i kontakt med Migrationsverket (Migri). Migrationsverket ger information om den fortsatta processen och mottagningstjänsterna.

På Migrationsverkets Ukrainasidor hittar du anvisningar för ukrainare på deras modersmål samt information för dig som hjälper dem.

Mottagningscentralen i Borgå

I Borgå finns en mottagningscentral på Fredsgatan 14. Mottagningscentralen ordnar inkvartering, social- och hälsovårdstjänster samt mottagningspenning för sina klienter. Vid centralen får du även rådgivning i ärenden som gäller tjänsterna.

Mottagningscentralen i Borgå

  • Fredsgatan 14
  • Öppen mån.–fre. 9–11
  • Socialhandledarens och socialarbetarens mottagning ons. och tors. kl. 9–11
  • Sjukskötarens mottagning tis. och ons. kl. 9–11
  • Kontorets tfn 044 778 7264 (vardagar kl. 8–18, veckoslut kl. 10–18)

Boende och privatinkvartering

Flyktingar som anländer till Finland inkvarteras i första hand i mottagningscentraler. Mottagningscentralen kan även ordna med bostad. Många bor i privatpersoners hem, så är även läget i Borgå. De som ansöker om tillfälligt skydd eller asyl har rätt till mottagningscentralens service oberoende hur de bor. Personen meddelar mottagningscentralen sin nuvarande adress för att ha rätt till mottagningstjänster.

Vi uppmuntrar alla som erbjuder heminkvartering eller är intresserad av verksamheten att ansluta sig till Nätverket för heminkvarterings närmaste lokala grupp, bekanta sig med nätverkets material och delta i fortbildningar om heminkvartering.

Om du inkvarterar ukrainare i ditt hem är det viktigt att du förbereder dig på en välplanerad heminkvartering genom att bekanta dig med en inkvarteringsbroschyr, som finns på flera språk (bl.a. ukrainska). Det lönar sig att komma överens om hemkvarteringen till exempel med heminkvarteringsnätverkets kontraktsmodell.

Du hittar viktig information även på Migris webbplats eller THLs webbplats.

Vi rekommenderar poliovaccination till personer som bor tillsammans med ukrainare. Kontakta hälsovårdscentralen för att få vaccinet.

Om du inkvarterar flyktingar från Ukraina kan du fråga efter mat-, klädes- eller materialhjälp via följande instanser:

Husdjur

Flyktingar från Ukraina och Ryssland får i detta undantagstillstånd föra in i landet husdjur som inte har vaccinerats mot rabies. I de här länderna finns också bland djur andra smittsamma sjukdomar, som för tillfället inte påträffas i Finland.

Det är väldigt viktigt att flyktingar med husdjur från Ukraina och Ryssland dirigeras till den kommunala veterinärens mottagning. På mottagningen sköts vaccinationer, avmaskning och microchipinsättning. Husdjur från Ukraina och Ryssland måste hållas skilt från andra djur i 30 dygn.

Mer information på Livsmedelsverkets webbplats:

Hälsovård

Ukrainare som anländer till Borgå får hälsovårdstjänster i första hand via mottagningscentralen, i andra hand vid Näse hälsostation, rådgivningar eller skolhälsovården, eller eller koordinerat i samband med nödinkvarteringen.

Utbildning och småbarnspedagogik

Barn från Ukraina får delta i förberedande undervisning och förskoleundervisning. Ett barn under skolåldern har rätt till en plats inom småbarnspedagogiken. En ansökan kan undantagsvis fyllas i på papper i Kompassen.

Ukrainare kan i Borgå delta i familjekaféer där föräldrar och barn är tillsammans.

Språkstudier

Borgå medborgarinstituts Meeting point-kurser är öppna för alla invandrare. Där kan man studera till exempel finska. Medborgarinstitutets sommarkurser i finska pågår till midsommar. Mer information om kurserna finns på medborgarinstitutets webbsida.

Sysselsättning

Sysselsättning är en viktig del av integrationen. En flykting kan börja arbeta genast när polisen eller gränsmyndigheten har registrerat ansökningen om tillfälligt skydd.

Borgå stad stöder möjligheterna till sysselsättning. Staden, TE-tjänsterna och Posintra samarbetar för att stöda ukrainare som vill sysselsätta sig samt Borgåföretag som vill anställa ukrainare.

Aktiviteter och mötesplatser på fritiden

Kultur- och fritidstjänsterna har ett stort utbud av tjänster som underlättar vardagen och hjälper en person som anlänt till Borgå som flykting att anpassa sig till sin nya livsmiljö.

Alla flyktingar kan få ett bibliotekskort. Med bibliotekskortet kan man bland annat använda dator och läsa e-material, till exempel tidningar, på ryska och ukrainska. Biblioteket har även bland annat e-filmtjänster samt brädspel och motionsredskap som får lånas.

Alla är välkomna till idrottstjänsternas gymnastikgrupper ifall det finns plats i gruppen. Lämpliga grupper och evenemang för barnfamiljer är till exempel Barnens idrottsvärld och Hela familjens bollvärld. Även idrottsplatserna är öppna för alla.

Kulturtjänsterna erbjuder biljetter till evenemang, museiguidningar och arbetsverkstäder. Musikinstitutet ergjuder gratis gruppverksamhet. Även individuell undervisning och utlåning av instrument är möjligt.

Konstskolan erbjuder gratis gruppundervisning i bildkonst för barn och unga.

Alla kan delta i ungdomsverksamheten. Alla som hör till åldersgruppen kan få det kort som används i den öppna verksamheten. Det uppsökande ungsomsarbetet kan hjälpa till att hitta aktiviteter som tilltalar den unga. Navigatorn betjänar alla unga under 30 år på engelska och inom Moi-projektet även på andra språk.

Frivilligarbete

Borgåbor som är intresserade av frivilligarbete kan kontakta följande instanser:

Det mångkulturella forumet för samman proffs inom invandrar- och integrationsfrågor från staden, församlingarna, föreningar och organisationer. Forumet har grundat Ukraina Extra, som fokuserar på att hjälpa de ukrainska flyktingarna. Instansen hjälper att koordinera ordnandet av hjälp och verksamhet så att de svarar på ukrainarnas behov. Som sammankallare fungerar Borgå stads invandrartjänster.

Donationer

Borgå stad tar inte för tillfället emot donationer i form av kläder och material såsom husgeråd till de ukrainare som bor i Borgå. Frivilliga har samlat in ett stort förråd med kläder och andra nödvändigheter.

Vi rekommenderar att du gör egna donationer direkt till pålitliga organisationer, såsom Finlands Röda kors, Kyrkans Utlandshjälp. Rädda Barnen, Läkare Utan Gränser eller Unicef.

I första hand önskar organisationerna stöd i form av pengar. Då kan hjälpen riktas direkt till behövande eller användas för att inhandla medel som det är brist på i olika delar av Ukraina.

Borgå stad har donerat vårdartiklar och pengar till Finlands Röda Kors för krisarbete i Ukraina. Räddningsverket i Östra Nyland har skickat akutvårdsartiklar och en ambulans till Ukraina via ett samarbetsnätverk.

Beredskap i Borgå

Information om säkerhet och egen beredskap: