Päiväkodit ja perhepäivähoito

Porvoon kaupunki tarjoaa alle kouluikäisille lapsille monipuolisia varhaiskasvatuspalveluja. Vanhempainrahakauden jälkeen vanhemmat voivat valita lapsensa hoidon seuraavista vaihtoehdoista:

  • Lapsi hoidetaan kotona. Mikäli perheessä on alle 3-vuotias lapsi, voi hakea kotihoidon tukea. Kotona hoidettavat lapset ja heidän perheensä voivat käyttää avoimia varhaiskasvatuspalveluja menettämättä kotihoidon tukea.
  • Lapsi hoidetaan kunnan järjestämässä hoitopaikassa. Päivähoitopaikka voi olla kunnallisessa päiväkodissa tai perhepäivähoidossa.
  • Lapsi hoidetaan yksityisessä päiväkodissa, jolloin lapselle myönnetään palveluseteli kunnan hyväksymään yksityiseen päiväkotiin.
  • Lapsen hoito järjestetään yksityisen hoidon tuella, jolloin lapsen hoitajana on kaupungin hyväksymä perhepäivähoitaja tai perheeseen työsuhteessa oleva hoitaja perheen kotona.

Tervetuloa varhaiskasvatukseen - arjen asioita ja ohjeita

Ota yhteyttä

Palveluohjaus: läntinen alue ja perhepäivähoito

Palveluohjaus: itäinen alue

Tuloselvitys- ja asiakasmaksuasiat

Päiväkodinjohtajat

Avoimet varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatuksen asiantuntijapalvelut