Päiväkodit ja perhepäivähoito

Porvoon kaupunki tarjoaa alle kouluikäisille lapsille monipuolisia varhaiskasvatuspalveluja. Vanhempainrahakauden jälkeen vanhemmat voivat valita lapsensa hoidon seuraavista vaihtoehdoista:

  • Lapsi hoidetaan kotona. Mikäli perheessä on alle 3-vuotias lapsi, voi hakea kotihoidon tukea. Kotona hoidettavat lapset ja heidän perheensä voivat käyttää avoimia varhaiskasvatuspalveluja menettämättä kotihoidon tukea.
  • Lapsi hoidetaan kunnan järjestämässä hoitopaikassa. Päivähoitopaikka voi olla kunnallisessa päiväkodissa tai perhepäivähoidossa.
  • Lapsi hoidetaan yksityisessä päiväkodissa, jolloin lapselle myönnetään palveluseteli kunnan hyväksymään yksityiseen päiväkotiin.
  • Lapsen hoito järjestetään yksityisen hoidon tuella, jolloin lapsen hoitajana on kaupungin hyväksymä perhepäivähoitaja tai perheeseen työsuhteessa oleva hoitaja perheen kotona.

Isyysvapaa

Jos pidät isyysvapaasi vasta vanhempainrahakauden jälkeen, lapsi voi olla päivähoidossa ennen isyysvapaata. Ilmoita lapsen poissaolosta päivähoitopaikkaan / päiväkotiin viimeistään kaksi viikkoa ennen isyysvapaajakson alkamista. Sama päiväkotipaikka säilyy isyysvapaan ajan. Lapsi ei kuitenkaan voi olla isyysvapaan aikana päivähoidossa. Perheen muut lapset voivat olla päivähoidossa isyysvapaan aikana.

Ota yhteyttä

Läntinen alue, perhepäivähoito ja palveluseteli: palveluohjaus, tiedustelut

Itäinen alue: palveluohjaus, tiedustelut

Varhaiskasvatuspalvelut

Perhepäivähoito

Päiväkodinjohtajat

 Avoimet varhaiskasvatuspalvelut