Palveluntarve ja hoitoaikojen varaaminen

Hoitoaikojen varausaika päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa on kaksi viikkoa. Huoltaja varaa lapselle hoitoaikaa DaisyNetin / DaisyFamilyn kautta viimeistään kaksi viikkoa ennen tarvetta, maanantaihin klo 10.00 mennessä.

Varhaiskasvatuksessa on varmistettava lapsen oikeuden toteutuminen suunnitelmalliseen ja tavoitteelliseen hoitoon, kasvatukseen ja opetukseen, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatus tukee lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää hyvinvointia. Opetushallitus: lisää varhaiskasvatuksesta

Hoitoaikojen tarve voi vaihdella esimerkiksi työvuorojen takia. Huoltaja on asiantuntija lapsensa ja perheensä tarpeissa ja suunnittelee lapselleen sopivan määrän varhaiskasvatusaikaa, sekä tekee sopimuksen palveluntarpeesta. Lapselle sopiva määrä ja hoitoaika ei ole välttämättä sama kuin huoltajan työaika. Keskustele henkilökunnan kanssa lapsen osallisuudesta ryhmän toiminnassa, kaverisuhteista ja toiminnan tavoitteista.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on järjestää lapselle sopiva ja riittävä määrä varhaiskasvatusta, joka tukee myös koko perheen hyvinvointia ja jaksamista. Porvoossa on otettu käyttöön varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain minimivaatimusta useampi määrä maksuluokkia, jotta perheille olisi enemmän valinnanvaraa. Viisi maksuluokkaa mahdollistavat jokaiselle riittävän maksuluokan valinnan. Jos hoitoaikaa tarvitaankin poikkeuksellisesti enemmän jonkun kuukauden aikana, eli sopimuksen mukaiset tunnit ylittyvät, nousee maksuluokka automaattisesti sen kuukauden ajaksi.

Jos huoltajan työvuorot eivät ole vielä tiedossa varattavissa olevalle viikolle, kannattaa huoltajan suunnitella hoitoajat lapsen etua ajatellen. Jos sitten kyseiselle viikolle tarvitaan hoitoaikamuutoksia työvuorojen vahvistuttua, voidaan niistä sopia suoraan ryhmän kanssa. Toki on tällöin erikseen varmistettava, että mahdolliset aikaiset tai myöhäiset hoitoajat onnistuvat. Suurin osa lasten hoitoajoista sijoittuu 8-16 välille ja muutoksista voi aina erikseen sopia henkilökunnan kanssa. Hoitoaikavarauksia korjataan Daisyyn henkilökunnan tai esimiehen toimesta pääsääntöisesti vain siinä tapauksessa, että muutostarve on lähtöisin päiväkodin tai perhepäivähoitajan tarpeesta; esim. perhepäivähoitajan lääkärissäkäynnin takia.

Jos perhe on valinnut korkeimman maksuluokan, ei hoitoaikatoteuma vaikuta mihinkään – silloin ei varauksia kannata Daisyyn korjailla edes poikkeustilanteissa. Vältetään turhaa työtä niin työntekijöiden, kuin huoltajienkin osalta.

Daisy on varhaiskasvatukselle sähköinen työkalu, jolla suunnitellaan myös työvuoroja hoitoaikavarausten perusteella. Näin henkilökunnan aikaa saadaan enemmän lasten kanssa työskentelyyn manuaalisten yhteenvetojen tekemisen sijaan. Huoltaja varaa lapselleen riittävän määrän varhaiskasvatusaikaa ja huomioi perhetilanteen, perheen olosuhteet, työvuoromuutosten mahdollisuuden ja muut tarpeensa siten, että palvelusopimus on tehty riittävän laajuisena ja perheen tarvitsemat hoitoaikojen muutokset ovat mahdollisia.

Lisää Daisysta

Hoitoaika laskutusperusteena, lue lisää