Siirry sisältöön

Arkeologit kesällä kenttätöissä kaupungin keskeisillä alueilla

Arkeologiset kenttätyöt käynnistyvät Porvoossa. Kenttätyöt alkavat kesäkuussa ja päättyvät lokakuussa. Selvitys laaditaan keskeisten alueiden osayleiskaavatyötä varten. Tutkijat liikkuvat alueella karttojen, kameran ja lapion kanssa sekä paikoin myös metallinilmaisinta käyttäen. Tutkijoiden käyttämän auton tuulilasissa on tiedote selvityksen laatimisesta.

Arkeologiset kenttätyöt käynnistyvät Porvoossa. Kenttätyöt alkavat kesäkuussa ja päättyvät lokakuussa. Selvitys laaditaan keskeisten alueiden osayleiskaavatyötä varten. Tutkijat liikkuvat alueella karttojen, kameran ja lapion kanssa sekä paikoin myös metallinilmaisinta käyttäen. Tutkijoiden käyttämän auton tuulilasissa on tiedote selvityksen laatimisesta.

Mikroliitti Oy vastaa selvityksen laatimisesta. Maastossa liikkuvat arkeologit Timo Jussila ja Johanna Roiha avustajineen. Inventoinnin yhteydessä seitsemän muinaisjäännöksen ja yhden löytöpaikan osalta tehdään myös satunnaisia koekuoppia ja kairanpistoja, joiden avulla pyritään tarkentamaan muinaismuiston rajausta, selittämään havaintoja sekä selvittämään mahdollisten rakenteiden laatua. Museovirasto on antanut tutkimusluvan koekuoppien kaivamiselle ja kairaukselle.

Porvoon kaupunki on käynnistänyt Porvoon keskeisten alueiden osayleiskaavan uusimisen. Suunnittelualueen pinta-ala on kokonaisuudessaan noin 135 km², josta maata on noin 129 km² ja vesialuetta noin 6 km². Osayleiskaavan tulee perustua maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavan merkittävät vaikutukset arvioivaan suunnitteluun ja sen edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin.

Lisätietoja:

yleiskaavapäällikkö, Maija-Riitta Kontio, Porvoon kaupunki
puh. 040 489 5751
maija-riitta.kontio@porvoo.fi

toimitusjohtaja, arkeologi Timo Jussila, Mikroliitti Oy
puh. 0400 530 057
timo.jussila@mikroliitti.fi