Hoppa till innehåll

Arkeologer utför fältarbeten i stadens centrala områden på sommaren

Arkeologiska fältarbeten inleds i Borgå. Arbetena påbörjas i juni och slutar i oktober. Det utarbetas en utredning för delgeneralplanen för de centrala delarna. Forskare rör sig i området med kartor, kameror och spadar och ställvis också med metalldetektorer. På vindrutan på forskarnas bil finns ett meddelande om utredningen.

Arkeologiska fältarbeten inleds i Borgå. Arbetena påbörjas i juni och slutar i oktober. Det utarbetas en utredning för delgeneralplanen för de centrala delarna. Forskare rör sig i området med kartor, kameror och spadar och ställvis också med metalldetektorer. På vindrutan på forskarnas bil finns ett meddelande om utredningen.

Mikroliitti Oy svarar för utarbetandet av utredningen. Arkeologer Timo Jussila och Johanna Roiha med assistenter rör sig i terrängen. Vid inventering av sju fornlämningar och en fyndplats görs också provgropar och borrstick, med vilka man strävar efter att precisera gränsningen av fornlämningen, att förklara iakttagelser och att utreda kvaliteten på eventuella konstruktioner. Museiverket har gett tillstånd till att gräva provgropar och göra borrningar.

Borgå stad har börjat uppdatera delgeneralplanen för de centrala delarna i Borgå. Planeringsområdets areal är totalt cirka 135 km², varav markområden cirka 129 km² och vattenområden cirka 6 km². Enligt markanvändnings- och bygglagen ska en delgeneralplan grunda sig på planering som omfattar bedömning av de betydande konsekvenserna av planen och på sådana undersökningar och utredningar som planeringen kräver.

Ytterligare uppgifter:

generalplanechef Maija-Riitta Kontio, Borgå stad
tfn 040 489 5751
maija-riitta.kontio@porvoo.fi

verkställande direktör, arkeolog Timo Jussila, Mikroliitti Oy
tfn 0400 530 057
timo.jussila@mikroliitti.fi