Siirry sisältöön

DigiTähti-hanke edistää mikro- ja pk-yritysten toipumista koronasta

Koronakriisi aiheutti monelle matkailu- ja ravintola- alan mikro- ja pk-yritykselle yllättävän taloudellisen tilanteen, josta selviytymisessä tarvitaan myös uusien, digitaalisten työtapojen käyttöönottoa.

Koronakriisi aiheutti monelle matkailu- ja ravintola- alan mikro- ja pk-yritykselle yllättävän taloudellisen tilanteen, josta selviytymisessä tarvitaan myös uusien, digitaalisten työtapojen käyttöönottoa.

DigiTähti-hanke tukee yrityksiä ja yrittäjiä tunnistamaan uusien teknologioiden ja digitalisaation mahdollisuudet omassa yritystoiminnassaan. Perusajatuksena DigiTähti-hankkeessa on kehittää yritysten ja yrittäjien valmiuksia monipuoliseen ja -kanavaiseen liiketoimintaan digitalisuutta hyödyntäen ja näin lisätä yritysten kykyä torjua erilaisten, yllättävienkin tilanteiden tuomia taloudellisia ongelmia.

Digitaalisuus luo mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämiseen

Koronakriisi on osoittanut, että monien mikro- ja pk-yrityksien on ryhdyttävä kehittämään uusia kanavia tuotteiden ja palveluiden myyntiin, jakeluun sekä viestimiseen olemassa olevan ja potentiaalisen asiakaskunnan kanssa, kun henkilökohtaiseen kontaktiin ja palveluun perustuvat perinteiset kanavat eivät ole käytettävissä. Uudet kanavat ja niiden toiminta perustuu pitkälti verkkokaupan ja digitaalisen liiketoiminnan hyödyntämiseen. Hankkeen tavoitteena onkin luoda pohja Uudenmaan matkailun verkkokaupan syntymiselle.

Digiosaaminen ajan tasalle

Hanke tukee erityisesti matkailu- ja ravintola-alan mikro- ja pk-yrityksiä sekä muita pieniä yrityksiä, kuten esimerkiksi tori- ja hallikauppiaita sekä kivijalkaliikkeitä, joiden digiosaaminen on jäänyt toimialan erityisosaamisen kehittämisen varjoon. Hankkeen kärkitavoitteena on digitaitojen kehittämisen lisäksi verkkokauppa-alustan etsiminen ja verkkokauppatekniikan käyttöönotto. Tähän perustuen yritykset voivat rakentaa digitaalisen markkinointinsa, myyntinsä ja tukitoimintonsa.

– Hankkeeseen osallistuminen on maksutonta ja jokaisen oman yrityksen digitaalisen näkyvyyden ja liiketoiminnan kehittämisestä kiinnostuneen yrittäjän kannattaa tulla mukaan, sanoo Porvoon kaupungin matkailu- ja markkinointipäällikkö Sari Myllynen.

Hanke Uudenmaan mikro- ja pk-yrityksille

Hanke rahoitetaan Uudenmaan liiton koronakriisirahoituksesta sekä Uudenmaan kuntien – Hanko, Helsinki, Lohja, Porvoo ja Raasepori – rahoitusosuuksilla. Hankkeen toteutuksesta vastaa TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry ja hanketta tehdään tiiviissä yhteistyössä kuntien matkailuelinkeinon kanssa. Hanke käynnistyi toukokuussa 2020 ja päättyy elokuussa 2021. DigiTähti-hankkeeseen osallistuminen on yrityksille veloituksetonta.

Hankkeessa mukana:

Lisätietoja
matkailu- ja markkinointipäällikkö Sari Myllynen, Porvoon kaupunki
puh. 040 706 1200, 
sari.myllynen@porvoo.fi

advisor Jari Salo, Tieke
puh. 043 820 0936
jari.salo@tieke.fi