Hoppa till innehåll

DigiTähti-projekt stöder SMF och mikroföretagen att återhämta sig från Corona

Coronakrisen orsakade en överraskande ekonomisk situation för flera SMF (små och medelstora företag) och mikroföretag inom turism- och restaurangbranschen och för att komma ut ur den svåra situationen behövs nya digitala arbetssätt.

Coronakrisen orsakade en överraskande ekonomisk situation för flera SMF (små och medelstora företag) och mikroföretag inom turism- och restaurangbranschen och för att komma ut ur den svåra situationen behövs nya digitala arbetssätt.

DigiTähti projektet stöder företagen och företagarna att känna igen möjligheterna som digitaliseringen och teknologierna för med sig till företagens verksamhet. Grundtanken i DigiTähti projektet är att utveckla företagens och företagarnas färdigheter att utnyttja digitaliseringen för att skapa en mångsidig affärsverksamhet och på detta sätt förmågan att bekämpa de ekonomiska utmaningarna olika överraskande situationer kan föra med sig.

Digitalisering skapar möjligheter för att utveckla affärsverksamheten

Coronakrisen har bevisat att flera SMF och mikroföretag måste utveckla nya kanaler för försäljning av produkter och tjänster, samt för distribution och kommunikation med de befintliga och potentiella kundkretsarna, då kanalerna som använts genom personlig kontakt och service inte varit tillgängliga. De nya kanalerna och funktionerna baserar sig lång på att utnyttja webbutiker och fördelarna med digital affärsverksamhet. Syftet med projektet är att skapa en bas för en gemensam webbutik i Nyland.

Digitala kunnandet uppdateras till dagens nivå

Projektet stöder särskilt mikroföretag och SMF i turism och restaurangbranschen, men även andra mindre företag, som till exempel torg och saluhallsförsäljare samt små affärer, där det digitala kunnandet har blivit i skuggan av utvecklingen av deras huvudverksamhet. Förutom utvecklingen av det digitala kunnandet är en av projektets huvudmålsättningar att hitta en gemensam plattform och att ta i bruk webbutikstekniken. På den basen kan företagen bygga upp sin digitala marknadsföring, försäljning och stödfunktioner.

– Det är gratis att delta i projektet, och det lönar sig för alla företagare som är intresserade av att utveckla det egna företagets digitala synlighet och affärsverksamhet att komma med, säger Borgå stads turism- och marknadschef Sari Myllynen.

Ett projekt för Nylands SMF och mikroföretag

Projektet finansieras med ett coronakrisunderstöd från Nylands förbund, samt finanseringsdelar av kommunerna Hangö, Helsingfors, Lojo, Borgå och Raseborg i Nyland. Projektet förverkligas av TIEKE Utvecklingscentralen för Informationssamhälle rf i nära samarbete med städernas turism- och näringslivstjänster. Projektet kom igång i maj 2020 och slutar i augusti 2021. Det är avgiftsfritt för företagen att delta i DigiTähti-projektet.

Med i projektet:

Mera information

turism- och marknadsföringschef Sari Myllynen, Borgå stad
tfn 040 706 1200, 
sari.myllynen@porvoo.fi

advisor Jari Salo, Tieke
tfn 043 820 0936
jari.salo@tieke.fi